Zaproszenia…

ZAPROSZENIE DO KATEDRY
NA UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA

Drodzy Diecezjanie!

Dobiega końca Rok Liturgiczny, w którym słowami: Idźcie i głoście uświadamialiśmy sobie misyjne powołanie; powołanie do zaangażowania się na rzecz głoszenia Ewangelii, Dobrej Nowiny. Przypominaliśmy sobie również przesłanie objawień fatimskich, w których Matka Boża przed 100-laty wzywała do nawrócenia, pokuty i modlitwy różańcowej oraz nabożeństw wynagradzających.

W naszym Kościele lokalnym mija rok od zakończenia II Synodu Archidiecezji Katowickiej i ogłoszenia dokumentu posynodalnego, czyli Uchwał II Synodu Archidiecezji Katowickiej, które z dniem 1 stycznia 2017 r. stały się obowiązującym w archidiecezji prawem partykularnym.

Przed nami ostatnia niedziela Roku Liturgicznego: uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. W tym dniu nasze myśli i serca kierujemy ku Chrystusowi Królowi, zawierzając Mu na nowo nasze rodziny, parafie, wspólnoty, Archidiecezję, Ojczyznę i Kościół.

Tradycyjnym miejscem budowania relacji z Królem Wszechświata jest katedra, matka kościołów Archidiecezji Katowickiej. Dlatego serdecznie zapraszam do uczestniczenia w niedzielę 26 listopada w uroczystej liturgii Mszy świętej o godzinie 12-tej w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Do udziału zapraszam rodziny oraz przedstawicieli ruchów, wspólnot i stowarzyszeń działających w parafiach. Zapraszam reprezentantów Rad Duszpasterskich każdej parafii, członków Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z okazji ich patronalnego święta; zapraszam osoby życia konsekrowanego i wiernych związanych z katedralnym kościołem.

Po Eucharystii zostaną wręczone papieskie medale i odznaczenia oraz archidiecezjalne medale Pro Christi Regno kolejnej grupie zasłużonych diecezjan, które są znakiem wdzięczności za zaangażowanie w dzieło budowania i umacniania duchowej przestrzeni Królestwa Bożego w naszej archidiecezji.

Siostry i Bracia!

Dzisiejszą niedzielę przeżywamy w Archidiecezji jako Dzień Muzyki Liturgicznej. Z tej okazji wszystkim zatroskanym o muzykę i śpiew w parafii przesyłam słowa serdecznych pozdrowień oraz pasterskie błogosławieństwo. Każde piękno istnieje po to, by zachwycało i „unosiło” modlitwę człowieka ku niebu. Dzięki muzyce liturgicznej możemy także doświadczać tego piękna. Wszystkim dbającym o rozwój kultury muzycznej w Archidiecezji Katowickiej serdecznie dziękuję i życzę wytrwałości w trosce o piękno muzyki liturgicznej i kościelnego śpiewu, aby zawsze były przestrzenią sacrum i dawały możliwość spotkania z Bogiem i Jego świętością!

Drodzy Diecezjanie!

Słowa Ewangelii odczytywane w uroczystość Chrystusa Króla przypomną nam, że w Bożym Królestwie liczą się przede wszystkim nasze konkretne czyny. Miłość do Chrystusa winna objawiać się w miłości do braci i sióstr. Jeśli tak będzie, wtedy usłyszymy zaproszenie sędziego: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata (Mt 25, 34). Nie zapominajmy, że Sąd Boży ostatecznie kończy historię, którą każdy tworzył, wplatając w historię zbawienia swój osobisty życiorys. Budujmy więc mądrze i roztropnie i prośmy często: Panie, niech przyjdzie Twoje Królestwo!

Wszystkim zaangażowanym w sprawy Królestwa Bożego błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

† Wiktor Skworc
ARCYBISKUP METROPOLITA
KATOWICKI

Katowice, 13 listopada 2017 r.

 

KONCERT CHARYTATYWNY
„POLSKA DLA ŚWIATA”
W KATOWICKIM SPODKU 24 LISTOPADA 2017 r.

Caritas Polska i Fundacja Papieska Pomoc Kościołowi w Potrzebie pod patronatem Rządu RP organizują Koncert Charytatywny w katowickim Spodku 24 listopada br. (tj. piątek) o godz. 20:00. Wydarzenie to wpisuje się w pierwszy Światowy Dzień Ubogich, ustanowiony przez papieża Franciszka na XXXIII Niedzielę Roku Liturgicznego.

Caritas Archidiecezji Katowickiej rozprowadza bilety-cegiełki w cenie 35 złotych, z których dochód zostanie przeznaczony na pomoc ubogim chrześcijanom w Syrii.

Nie miłujmy słowem, ale czynem”! Tymi słowami hasła I Dnia Ubogich zachęcam do rozprowadzania biletów w parafiach dekanatów, które je otrzymały (Katowice, Siemianowice Śl., Chorzów).

Pozostałe parafie mogą je zamawiać w centrali Caritas Archidiecezji Katowickiej (ul. Wita Stwosza 20, tel.: (32)2516722, 519546498, e-mail: [email protected]), bądź w siedzibie Spodka albo poprzez Internet: abilet.pl, eventim.pl, ebilet.pl, ticketpro.pl

Za solidarność z biednymi i ofiarami wojny, za promocję wydarzenia Bóg zapłać!

† Wiktor Skworc
ARCYBISKUP METROPOLITA
KATOWICKI

 

KONFERENCJA NAUKOWA
Quo vadis musica ecclesiastica?
Z problematyki współczesnej muzyki liturgicznej
28 XI 2017, sala audiowizualna AM w Katowicach (ul. Zacisze 3)

PROGRAM:

Część I (prowadzi mgr Jolanta Sznajder)

10.00 Słowo powitania

  1. M. Rektor AM w Katowicach, prof. dr hab. Władysław Szymański

Prof. dr hab. Julian Gembalski – kierownik katedry organów i muzyki kościelnej

10.15 Krótki wykład o muzyce liturgicznej (prof dr hab. Czesław Grajewski, Warszawa)

10.45 Muzyka liturgiczna w rytmie roku kościelnego (ks. dr Lucjan Dyka, Rzeszów)

11.15 Primus inter pares. Chorał gregoriański a współczesna praktyka liturgiczna

(dr hab. Michał Sławecki, Warszawa)

11.45-12.00 Podsumowanie I części

12.15 Koncert z wręczeniem nagród I Konkursu organistów archidiecezji katowickiej

(sala im. Bolesława Szabelskiego, prowadzenie dr Michał Duźniak)

13.30 Obiad

 

Część II (prowadzi ks. dr Wiesław Hudek)

15.00 Nowa Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej – geneza, struktura, akcenty, dylematy (ks. prof. dr hab. Antoni Reginek, Katowice)

15.30 Znaczenie muzyki instrumentalnej oraz funkcji organisty w liturgii

(prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech, Wrocław/Opole)

16.00 Wykonawcy wokalnej muzyki liturgicznej [kantor, psałterzysta, schola, chór]

(ks. prof. dr hab. Andrzej Zając, Kraków)

16.30 Wykład Pielgrzymki muzyków kościelnych na Jasną Górę (historia, przesłanie)

(o. dr Nikodem Klinar OSPPE, Jasna Góra)

17.00-18.00 Dyskusja i podsumowanie konferencji

 

Auxiliar Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Kryrach

16 listopada 2017 r., we wspomnienie Matki Bożej Miłosierdzia, gościliśmy w naszym parafialnym kościele ukoronowany Auxiliar Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Rodziny przyjmujące Pielgrzymujące Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej przygotowały i poprowadziły modlitewne czuwanie, które wprowadziło nas do uroczystej Eucharystii. Mszę św. koncelebrował i wygłosił do nas Słowo Boże ks. Tadeusz Skrzypczyk. Kaznodzieja zachęcił wszystkich do takiego zaufania woli Bożej, jakie pokazała nam Maryja.
Siostra Damiana krótko przybliżyła zebranym historię ruchu szensztackiego oraz zachęciła do zaangażowania się w to Boże dzieło.
Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego Maryjnego wieczoru w naszej świątyni. Szczegóły dotyczące Pielgrzymującego Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej można znaleźć tutaj: http://parafiakryry.pl/matka-boa-trzykro-przedziwna-zwyciska-krolowa-z-szensztatu/ i tutaj: http://www.szensztat.pl

Więcej zdjęć można zobaczyć w galerii.

[*]

Zmarła nasza parafianka

ŚP Helena Kubica

lat 95, mieszkała przy ul. Wyzwolenia 101.

Modlitwy za zmarłą w kościele:
sobota, 11 listopada 2017 r. – ok. godz. 17.50
niedziela, 12 listopada 2017 r. – ok. godz. 14.50
poniedziałek, 13 listopada 2017 r. – ok. godz. 17.40

Pogrzeb we wtorek, 14 listopada 2017 r.
Wyjście z domu o godz. 11.40.
Msza św. pogrzebowa o godz. 12.00.

 

 

Zmarła nasza parafianka

ŚP Martyna Pastuszka

lat 87, mieszkała przy ul. Skotniczej 27.

Modlitwy za zmarłą w kościele:
piątek, 10 listopada 2017 r. – ok. godz. 17.40
sobota, 11 listopada 2017 r. – ok. godz. 17.50
niedziela, 12 listopada 2017 r. – ok. godz. 14.50

Pogrzeb w poniedziałek, 13 listopada 2017 r.
Modlitwy w domu o godz. 9.40.
Msza św. żałobna o godz. 10.00.

Św. Karolu Boromeuszu – Dziękujemy!

Patron naszej Parafii zapewnił nam w tym roku piękną pogodę na świętowanie Odpustowej Uroczystości. Dziękujemy Bogu i ludziom za wszelkie dobro, jakiego mogliśmy doświadczyć.

Ks. Władysławowi Kolorzowi – za płomienne Kazania Odpustowe, za przewodniczenie Uroczystej Sumie i Nieszporom oraz za zorganizowanie parafialnej pielgrzymki do Mediolanu.

Służbie liturgicznej, Pocztom Sztandarowym, Organiście, Orkiestrze, Kościelnemu, przedstawicielom Domowego Kościoła i wszystkim, którzy przyczynili się do piękna liturgii odpustowej.

Strażakom – za czuwanie nad bezpieczeństwem wokół kościoła oraz niesienie Baldachimu w procesji.

Wszystkim, którzy włączyli się w sprzątanie kościoła, obejścia i przystrojenie naszej świątyni na ten wielki dzień.

Wszystkim Parafianom oraz miłym Gościom za nawiedzenie naszego kościoła, piękny śpiew i gorliwą modlitwę za wstawiennictwem św. Karola Boromeusza.

Więcej zdjęć do zobaczenia w Galerii…

Modlitwa na Cmentarzu

W Uroczystość Wszystkich Świętych, po tradycyjnych Nieszporach Żałobnych, procesja z kościoła udała się na Parafialny Cmentarz. Tam przy pięciu stacjach modliliśmy się za naszych bliskich zmarłych: za Kapłanów; za Rodziców, krewnych i przyjaciół; za zmarłych Parafian; za wszystkich wiernych zmarłych oraz za wszystkich obecnych na cmentarzu. Na zakończenie wezwaliśmy orędownictwa Matki Bożej i przyjęliśmy Boże błogosławieństwo.
Wierni którzy pobożne nawiedzili kościół, odmówili Ojcze nasz i Wierzę oraz modlitwę w intencji Ojca Świętego, przystąpili do spowiedzi i przyjęli Komunię Św. oraz zachowali wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu mogli zyskać odpust zupełny.
Możemy również dostąpić tej łaski przez nawiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada połączone z modlitwą – choćby tylko w myśli – za zmarłych (odpust może być ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu cierpiące). Korzystajmy z tej sposobności, aby wypraszać naszym bliskim zmarłym pełną radość Nieba.

Więcej zdjęć można obejrzeć w Galerii

 

Procesja Wszystkich Świętych

W wigilię Uroczystości Wszystkich Świętych – we wtorek 31.10. o godz. 16.15 chcemy wzywać orędownictwa naszych Patronów w radosnej procesji wokół kościoła, po której odprawimy Nabożeństwo Różańcowe. Dzieci zachęcamy do przebrania się za postacie Świętych – najciekawsze kreacje zostaną nagrodzone. Dajmy świadectwo naszej wiary. Świętujmy dzień Wszystkich Świętych symbolicznym marszem „Holy Wins” (Święty zwycięża) zamiast pogańskiego Halloween.

Bóg zapłać wszystkim,
którzy włączyli się
do naszej procesji.
Więcej zdjęć z tego wydarzenia
można obejrzeć w Galerii.

 

Niedziela Misyjna

W przedostatnią niedzielę października, już od 91 lat, obchodzony jest w Światowy Dzień Misyjny. Katolicy wspierają modlitewnie i materialnie młode Kościoły na terytoriach misyjnych. Również i nasza Parafia włączyła się w to dzieło. W czasie nabożeństwa różańcowego przygotowanego przez młodzież wsłuchiwaliśmy się w modlitwę Zdrowaś Maryjo wypowiadaną w różnych językach świata (hebrajskim, włoskim, chińskim, rosyjskim i łacińskim). Także kolekta tego dnia przeznaczona była na potrzeby misji. Na świecie pracuje 350 tys. misjonarzy i misjonarek, z czego 2032 to Polacy, rozsiani na misjach w 97 krajach na wszystkich kontynentach. Pamiętajmy o nich w modlitwie, nie tylko w rozpoczętym tygodniu misyjnym.

Pielgrzymkowe plany…

PIELGRZYMKA DO ŚW. KAROLA BOROMEUSZA
W MEDIOLANIE

TERMIN: 24-29.06.2018
PROPONOWANY PROGRAM:

DZIEŃ I: niedziela 24.06.2018
KRYRY, MORAWSKI KRAS, BRNO
7.30  Msza św. niedzielna w parafii św. Karola Boromeusza w Kryrach.
Przejazd do Jaskini Punkewni w Morawskim Krasie. Są to najwspanialsze jaskinie Morawskiego Krasu. Leżą dwa kilometry od Skalnego Młyna i są dostępne dzięki wejściu w ścianie kanionu krasowego Pustý žleb. W planach: zejście na dno przepaści Macocha i spływ łódeczkami na podziemnej rzeczce Punkvi. Można zerknąć:
https://www.youtube.com/watch?v=POf5UMhosbM
Zwiedzanie miasta Brno – największego miasta Moraw, z piękną starówką. Brno ze względu na swoje piękno nazywa się Małym Wiedniem. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ II: poniedziałek 25.06.2018
WIEDEŃ, MARIA SCHUTZ, MARIAZELL
Śniadanie. Przejazd do Wiednia i zwiedzanie Metropolii europejskiej klasy. Przejazd na Kahlenberg i Msza św. Przejazd do pięknie położonego w Alpach sanktuarium maryjnego w Maria Schutz i Semmering, następnie do opactwa cystersów w Neuberg an der Murz. Przyjazd do Mariazell i zwiedzanie najważniejszego miejsca pielgrzymek w Austrii, założonego w 1157 r. Bazylika z Cudowną Figurką, całoroczna szopka mechaniczna, Droga Krzyżowa – przykład sztuki ludowej, Muzeum Opactwa Benedyktynów. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ III: wtorek 26.06.2018
ZELL AM SEE, ABSAM, przełęcz BRENER
Śniadanie. Przejazd do Zell am See, pięknie położonego miasta na zachodnim brzegu Zellersee.  Zwiedzanie: Kościół św. Hipolita, Zamek Rosenberg (obecnie ratusz), spacer po okolicy. Przejazd w okolice Insbrucka do Absam. Uważa się je za drugie, po Gwadelupie, gdzie Maryja w cudowny sposób zostawiła swój wizerunek, nieuczyniony ludzką ręką. Przejazd przez przełęcz Brener do północnych Włoch. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ IV: środa 27.06.18
WŁOCHY, SZWAJCARIA, LUGANO, LOCARNO
Śniadanie. Przejazd do miasta Lugano, w kantonie TICINO, w południowo-wschodniej Szwajacarii. Zwiedzanie: Katedra św. Wawrzyńca, odpoczynek nad jeziorem Lugano, które łączy jeziora Maggiore i Como. Następnie przejazd do Locarno, w kantonie nad jeziorem Maggiore. Zwiedzanie: Sanktuarium Madonna del Sasso. Kościół Chiesa San Francesco, Kościół Chiesa Santa Maria Assunta, Zamek Castello Visconteo. Powrót do Włoch. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ V: czwartek 28.06.18
MEDIOLAN i ŚW. KAROL BOROMEUSZ
Śniadanie. Przejazd do Mediolanu. Zwiedzanie Katedry z grobem św. Karola Boromeusza – jednej z najbardziej znanych budowli we Włoszech, w Europie i na świecie. Kościół Santa Maria delle Grazie z najsłynniejszym ściennym malowidłem świata Ostatnią Wieczerzą Leonarda da Vinci. Spacer po starym mieście: teatr La Scala, bulwar wiodący do ceglanego Zamku Sforzów, reprezentacyjny Pasaż Wiktora Emanuela II, Pinakoteka Brera, Dzielnica mody, Via Montenapoleone, Kościół św. Ambrożego, w którym znajdują się relikwie patrona miasta. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ VI: piątek 29.06.18
TRYDENT, AUSTRIA, CZECHY, powrót do Polski.
Śniadanie. Przejazd do Trydentu, gdzie w latach 1545-1563 odbywał się słynny sobór. Zwiedzanie: Piazza del Duomo, Bazylika, fontanna Neptuna z XVIII wieku, Santa Maria Maggiore, Zamek Buonconsiglio. Przejazd do Polski. Powrót w późnych godzinach nocnych.

ZAPEWNIAMY: Przejazd autokarem lux, 5 noclegów, 5 śniadań, 5 obiadokolacji, opiekę pilota/przewodnika, ubezpieczenie KL i NNW.

CENA: 1100 PLN/os + 100 euro/os (przy grupie 45 osób płacących)
+ opłata na wstępy.

Organizator: Ks. Władysław Kolorz
Duszpasterz Pielgrzymkowy Archidiecezji Katowice;
Biuro Podróży ,,Abraksas’’ ul. Stawowa 3/2, 40-095 Katowice;
tel./fax: 032 2068502, 032 2068562, 501-771-782;
e-mail:  info[email protected]

Zapisy (wraz z wpłatą zaliczki 200 PLN/os)
u Pani Grażyny Gruszki.

60 Rocznica Urodzin Księdza Proboszcza Edwarda Słupika

29 września br. Ksiądz Proboszcz Edward Słupik obchodziłby 60 Rocznicę Urodzin. 1 października w kościele św. Karola Boromeusza w Kryrach została odprawiona Msza św. w jego intencji.

Po niej spora grupa parafian wraz z Księdzem Proboszczem Krzysztofem Kmakiem zebrała się na parafialnym cmentarzu, gdzie pobłogosławiony został nagrobek Księdza Edwarda.

Na tablicy nagrobka zostało umieszczone godło Zakonu Kamedułów, w którym Ksiądz Edward służył Panu Bogu 25 lat. Czytaj dalej 60 Rocznica Urodzin Księdza Proboszcza Edwarda Słupika

Różaniec do granic – 7.10.2017

Celem tej akcji jest otoczenie Polski różańcem i wybłaganie u Boga nawrócenia Polaków, a także innych narodów. Modlitwa różańcowa na granicach jest odpowiedzią na prośbę Matki Bożej o codzienne odmawianie różańca, które wyraziła 140 lat temu w Gietrzwałdzie, a następnie w Fatimie. Na modlitwę „Różaniec do granic” zaproszeni są wszyscy ludzie dobrej woli, którym leży na sercu dobro Polski. 7 października o godzinie 11.00 w jednym z 319 kościołów „stacyjnych”, rozmieszczonych wokół granicy Polski, można stanąć razem z wiernymi i wziąć udział w tym wydarzeniu poprzez Eucharystię oraz nabożeństwo maryjne, które zostało przygotowane przez Komisję Kultu Bożego i Dyscyplinę Sakramentów Episkopatu Polski specjalnie na to wydarzenie. O godz. 13.00 będzie wymarsz w kierunku fizycznej granicy Polski.
Kościołem „stacyjnym” Archidiecezji Katowickiej jest
Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śl.