Nasi w Nysie…

16 września nasi parafianie uczestniczyli w XIII Zjeździe Misyjnym Dzieci w Nysie. Od trzynastu lat nyscy księża werbiści organizują spotkanie z misjami które zatacza coraz szersze kręgi. Tradycyjnie po rejestracji i przywitaniu  uczestnicy udali się na spotkania w tzw. grupach kontynentalnych, gdzie mieli możliwość zapoznania się z pracą misjonarzy oraz życiem i kulturą swoich rówieśników na różnych kontynentach. Jak co roku głównym punktem zjazdu była Msza święta oraz piknik z nagrodami. W Nysie atmosfera była wspaniała i już wszyscy zostali zaproszeni na XIV Zjazd Misyjny Dzieci za rok.