60 Rocznica Urodzin Księdza Proboszcza Edwarda Słupika

29 września br. Ksiądz Proboszcz Edward Słupik obchodziłby 60 Rocznicę Urodzin. 1 października w kościele św. Karola Boromeusza w Kryrach została odprawiona Msza św. w jego intencji.

Po niej spora grupa parafian wraz z Księdzem Proboszczem Krzysztofem Kmakiem zebrała się na parafialnym cmentarzu, gdzie pobłogosławiony został nagrobek Księdza Edwarda.

Na tablicy nagrobka zostało umieszczone godło Zakonu Kamedułów, w którym Ksiądz Edward służył Panu Bogu 25 lat.

Godło Kongregacji Góry Koronnej przedstawia trzy pagórki lub górskie szczyty. Ze środkowego, najwyższego, wyrasta krzyż okolony koroną. Niekie­dy obok krzyża umieszczane są inicjały łacińskiej nazwy Kongregacji „Monte Corona”. Godło powyższe używane bywa jako znak rozpoznawczy klasztorów należą­cych do Kongregacji oraz, okolone nazwą, jako pieczęć. Godło pojawiło się już w 1525 roku. Początkowo przedstawiało trzy wzgórza i krzyż; znacznie później pojawiła się korona – jako nawiązanie do nazwy wzgórz.

Korona powszechnie kojarzy się z symbolami władzy. Noszona na głowie jest atrybutem króla lub księcia, leżąca u stóp jest znakiem pogardy dla dóbr ziemskich.

(informacje o godle Zakonu Kamedułów pobrane ze strony http://czasopisma.upjp2.edu.pl)