Auxiliar Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Kryrach

16 listopada 2017 r., we wspomnienie Matki Bożej Miłosierdzia, gościliśmy w naszym parafialnym kościele ukoronowany Auxiliar Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Rodziny przyjmujące Pielgrzymujące Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej przygotowały i poprowadziły modlitewne czuwanie, które wprowadziło nas do uroczystej Eucharystii. Mszę św. koncelebrował i wygłosił do nas Słowo Boże ks. Tadeusz Skrzypczyk. Kaznodzieja zachęcił wszystkich do takiego zaufania woli Bożej, jakie pokazała nam Maryja.
Siostra Damiana krótko przybliżyła zebranym historię ruchu szensztackiego oraz zachęciła do zaangażowania się w to Boże dzieło.
Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego Maryjnego wieczoru w naszej świątyni. Szczegóły dotyczące Pielgrzymującego Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej można znaleźć tutaj: http://parafiakryry.pl/matka-boa-trzykro-przedziwna-zwyciska-krolowa-z-szensztatu/ i tutaj: http://www.szensztat.pl

Więcej zdjęć można zobaczyć w galerii.