Duszpasterze

KODEKS PRAWA KANONICZNEGO (fragment)


Kan. 519 – Proboszcz jest własnym pasterzem zleconej sobie parafii, podejmującym pasterską troskę o powierzoną mu wspólnotę pod władzą biskupa diecezjalnego. Powołany jest do uczestnictwa w posłudze Chrystusa, ażeby dla tejże wspólnoty wykonywał zadania nauczania, uświęcania i kierowania, przy współpracy także innych prezbiterów i diakonów oraz niosących pomoc wiernych świeckich, zgodnie z przepisami prawa.

 

 

Od 19 lutego 2017 roku Administratorem, a od 9 listopada 2018 roku Proboszczem Parafii św. Karola Boromeusza w Kryrach jest ks. dr Krzysztof Kmak.