Duszpasterze

KSIĄDZ ANTONI BUBALIK

(administrator 25.11.2017 – 17. 02.2017)

Po śmierci księdza proboszcza Edwarda Słupika administratorem Parafii św. Karola Boromeusza w Kryrach został mianowany ksiądz Antoni Bubalik, emerytowany proboszcz Parafii pw. Imienia Maryi w Radostowicach. Funkcję tę pełnił przez 3 miesiące.