Ministranci

Skład poszczególnych grup:

Grupa 1: Szymon Wróbel, Kamil Gajda, Michał Kudła
Grupa 2: Joachim Pogoda, Piotr Gruszka, Marcin Smołka
Grupa 3: Bartosz Kudła, Michał Larysz, Błażej Godowski
Grupa 4: Gabriel Goraus, Marcin Gorzko, Filip Sojka

SŁUŻBA OŁTARZA

15.10 –22.10.2017

Dzień Godzina Grupa
Niedziela 7.30 Grupa 3
10.00 Grupa 4, 1
13.30 Grupa 2
Poniedziałek 18.00 Grupa 2
Wtorek 18.00 Grupa 1
Środa 18.00 Grupa 4
Czwartek 18.00 Grupa 3
Piątek 18.00 Wszyscy
Sobota 8.00 Grupa 1
17.00 Grupa 4
Niedziela 7.30 Grupa 1
10.00 Grupa 2
12.00 Grupa 3
13.30 Grupa 4

MODLITWY MINISTRANTA:

Przed służeniem

Oto za chwilę przystąpię „Do Ołtarza Bożego,
do Boga, który rozwesela młodość moją”.
Do świętej przystępuję służby.
Chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia,
by myśli moje były przy Tobie,
by oczy moje były zwrócone na ołtarz,
a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

Idźmy z radością.
Na spotkanie Pana.

Po służeniu

Boże, którego dobroć powołała mnie
do Twej służby, spraw, bym uświęcony
uczestnictwem w Twych tajemnicach
przez dzień dzisiejszy i całe me życie,
szedł tylko drogą zbawienia.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki.

Punktacja za miesiąc wrzesień.

1. Goraus Gabriel 24
2. Kudła Bartosz 19
3. Kudła Michał 17
4. Gajda Kamil 13
5. Godowski Błażej 13
6. Sojka Filip 13
7. Smołka Marcin 10
8. Gruszka Piotr 8
9. Pogoda Joachim 7
10. Larysz Michał 5
11. Wróbel Szymon -19
12. Gorzko Marcin -21

Obecność na swojej wyznaczonej służbie: 2 pkt.
Obecność na nabożeństwie: 1 pkt.
Obecność na Mszy św. poza wyznaczoną służbą: 3 pkt.
Nieobecność nieusprawiedliwiona na swojej służbie: -3 pkt.
Nieobecność usprawiedliwiona na swojej służbie: 0 pkt.