Ministranci

Skład poszczególnych grup:

Grupa 1: Szymon Wróbel, Kamil Gajda, Michał Kudła
Grupa 2: Joachim Pogoda, Piotr Gruszka, Marcin Smołka
Grupa 3: Bartosz Kudła, Michał Larysz, Błażej Godowski
Grupa 4: Gabriel Goraus, Marcin Gorzko, Filip Sojka

PLAN SŁUŻBY

10.12 – 17.12.2017

Dzień Godzina Grupa
Niedziela 7.30 Grupa 2
  10.00 Grupa 1, 3
  13.30 Grupa 4
Poniedziałek 17.00 Grupa 1
Wtorek 17.00 Grupa 2
Środa 17.00 Grupa 3
Czwartek 11.00 Grupa ?
  17.00 Grupa 4
Piątek 17.00 Grupa 1
Sobota 8.00 Grupa 2
  14.00 Grupa 3
  17.00 Grupa 4
Niedziela 7.30 Grupa 1
  10.00 Grupa 2, 4
  13.30 Grupa 3

MODLITWY MINISTRANTA:

Przed służeniem

Oto za chwilę przystąpię „Do Ołtarza Bożego,
do Boga, który rozwesela młodość moją”.
Do świętej przystępuję służby.
Chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia,
by myśli moje były przy Tobie,
by oczy moje były zwrócone na ołtarz,
a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

Idźmy z radością.
Na spotkanie Pana.

Po służeniu

Boże, którego dobroć powołała mnie
do Twej służby, spraw, bym uświęcony
uczestnictwem w Twych tajemnicach
przez dzień dzisiejszy i całe me życie,
szedł tylko drogą zbawienia.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki.

Punktacja za miesiąc listopad.

1. Larysz Michał 49
2. Kudła Bartosz 47
3. Godowski Błażej 44
4. Kudła Michał 40
5. Sojka Filip 31
6. Gruszka Piotr 30
7. Goraus Gabriel 28
8. Gajda Kamil 25
9. Wróbel Szymon 10
10. Gorzko Marcin 7
11. Pogoda Joachim 3
12. Smołka Marcin -48

 

Obecność na swojej wyznaczonej służbie: 2 pkt.
Obecność na nabożeństwie: 1 pkt.
Obecność na Mszy św. poza wyznaczoną służbą: 3 pkt.
Nieobecność nieusprawiedliwiona na swojej służbie: -3 pkt.
Nieobecność usprawiedliwiona na swojej służbie: 0 pkt.
NOWOŚĆ!
Przyprowadzenie nowego kolegi do grupy ministrantów: 10 pkt.
Nieobecność nieusprawiedliwiona na zbiórce: -3 pkt.