Ministranci

SŁUŻBA OŁTARZA

Skład poszczególnych grup:

Grupa 1: Błażej Godowski, Michał Kudła
Grupa 2: Kamil Gajda, Piotr Gruszka, Adrian i Bartosz Lebioda
Grupa 3: Michał Larysz, Wiktor Piszczek
Grupa 4: Gabriel Goraus, Michał Dziurosz

Kandydaci: Adrian Lebioda, Bartosz Lebioda

PLAN SŁUŻBY

8.12 – 15.12.2019

Dzień Godzina Grupa
Niedziela 7.30 Grupa 3
  10.00 Grupa 1, 4
  13.30 Grupa 2
Poniedziałek 17.00 Grupa 4
Wtorek 17.00 Grupa 1
Środa 17.00 Grupa 2
Czwartek 17.00 Grupa 3
Piątek 17.00 Wszyscy
Sobota 17.00 Grupa 1, 2
Niedziela 7.30 Grupa 4
  10.00 Grupa 2, 3
  13.30 Grupa 1

MODLITWY MINISTRANTA

Przed służeniem

Oto za chwilę przystąpię „Do Ołtarza Bożego,
do Boga, który rozwesela młodość moją”.
Do świętej przystępuję służby.
Chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia,
by myśli moje były przy Tobie,
by oczy moje były zwrócone na ołtarz,
a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

Idźmy z radością.
Na spotkanie Pana.

Po służeniu

Boże, którego dobroć powołała mnie
do Twej służby, spraw, bym uświęcony
uczestnictwem w Twych tajemnicach
przez dzień dzisiejszy i całe me życie,
szedł tylko drogą zbawienia.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki.

Obecność na swojej wyznaczonej służbie: 2 pkt.
Obecność na nabożeństwie: 1 pkt.
Obecność na Mszy św. poza wyznaczoną służbą: 3 pkt.
Nieobecność nieusprawiedliwiona na swojej służbie: -3 pkt.
Nieobecność usprawiedliwiona na swojej służbie: 0 pkt.
NOWOŚĆ!
Przyprowadzenie nowego kolegi do grupy ministrantów: 10 pkt.
Nieobecność nieusprawiedliwiona na zbiórce: -3 pkt.