Ministranci

SŁUŻBA OŁTARZA

Skład poszczególnych grup:

Grupa 1: Błażej Godowski, Michał Kudła
Grupa 2: Kamil Gajda, Piotr Gruszka, Adrian i Bartosz Lebioda
Grupa 3: Michał Larysz, Wiktor Piszczek
Grupa 4: Gabriel Goraus, Michał Dziurosz

Kandydaci: Adrian Lebioda, Bartosz Lebioda

PLAN SŁUŻBY

26.01 – 02.02.2020

Dzień Godzina Grupa
Niedziela 7.30 Grupa 3
  10.00 Grupa 1, 4
  13.30 Grupa 2
Poniedziałek 17.00 Grupa 3
Wtorek 8.00
Środa 17.00 Grupa 2
Czwartek 17.00 Grupa 1
Piątek 17.00 Wszyscy…
Sobota 8.00 Grupa 4
  14.00 Grupa 1, 2
  17.00 Grupa 3
Niedziela 7.30 Grupa 2
  10.00 Grupa 3, 4
  13.30 Grupa 1

Punktacja za miesiąc grudzień 2019:

1. Wiktor Piszczek 94
2. Michał Larysz 84
3. Michał Dziurosz 84
4. Adrian Lebioda 69
5. Bartosz Lebioda 66
6. Piotr Gruszka 21
7. Gabriel Goraus 21
8. Błażej Godowski 21
9. Kamil Gajda 19
10. Michał Kudła 6

MODLITWY MINISTRANTA

Przed służeniem

Oto za chwilę przystąpię „Do Ołtarza Bożego,
do Boga, który rozwesela młodość moją”.
Do świętej przystępuję służby.
Chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia,
by myśli moje były przy Tobie,
by oczy moje były zwrócone na ołtarz,
a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

Idźmy z radością.
Na spotkanie Pana.

Po służeniu

Boże, którego dobroć powołała mnie
do Twej służby, spraw, bym uświęcony
uczestnictwem w Twych tajemnicach
przez dzień dzisiejszy i całe me życie,
szedł tylko drogą zbawienia.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki.

Obecność na swojej wyznaczonej służbie: 2 pkt.
Obecność na nabożeństwie: 1 pkt.
Obecność na Mszy św. poza wyznaczoną służbą: 3 pkt.
Nieobecność nieusprawiedliwiona na swojej służbie: -3 pkt.
Nieobecność usprawiedliwiona na swojej służbie: 0 pkt.
NOWOŚĆ!
Przyprowadzenie nowego kolegi do grupy ministrantów: 10 pkt.
Służba na pogrzebie: 5 pkt.
Nieobecność nieusprawiedliwiona na zbiórce: -3 pkt.