Ministranci

Skład poszczególnych grup:

Grupa 1: Szymon Wróbel, Kamil Gajda, Michał Kudła
Grupa 2: Joachim Pogoda, Piotr Gruszka
Grupa 3: Bartosz Kudła, Michał Larysz, Błażej Godowski
Grupa 4: Gabriel Goraus, Filip Sojka

PLAN SŁUŻBY

14.10 – 21.10.2018

Dzień Godzina Grupa
Niedziela 7.30 Grupa 2
  10.00 Grupa 1
  13.30 Grupa 3, 4
Poniedziałek 18.00 Grupa 4
Wtorek 18.00 Grupa 1
Środa 18.00 Grupa 3
Czwartek 18.00 Grupa 2
Piątek 18.00 Wszyscy
Sobota 15.00 Grupa 1, 2
  17.00 Grupa 3, 4
Niedziela 7.30 Grupa 3
  10.00 Grupa 4
  13.30 Grupa 1, 2

MODLITWY MINISTRANTA

Przed służeniem

Oto za chwilę przystąpię „Do Ołtarza Bożego,
do Boga, który rozwesela młodość moją”.
Do świętej przystępuję służby.
Chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia,
by myśli moje były przy Tobie,
by oczy moje były zwrócone na ołtarz,
a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

Idźmy z radością.
Na spotkanie Pana.

Po służeniu

Boże, którego dobroć powołała mnie
do Twej służby, spraw, bym uświęcony
uczestnictwem w Twych tajemnicach
przez dzień dzisiejszy i całe me życie,
szedł tylko drogą zbawienia.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki.

Obecność na swojej wyznaczonej służbie: 2 pkt.
Obecność na nabożeństwie: 1 pkt.
Obecność na Mszy św. poza wyznaczoną służbą: 3 pkt.
Nieobecność nieusprawiedliwiona na swojej służbie: -3 pkt.
Nieobecność usprawiedliwiona na swojej służbie: 0 pkt.
NOWOŚĆ!
Przyprowadzenie nowego kolegi do grupy ministrantów: 10 pkt.
Nieobecność nieusprawiedliwiona na zbiórce: -3 pkt.