Ministranci

SŁUŻBA OŁTARZA

Skład poszczególnych grup:

Grupa 1: Błażej Godowski, Michał Kudła, Adrian Lebioda
Grupa 2: Kamil Gajda, Piotr Gruszka, Bartosz Lebioda
Grupa 3: Michał Larysz, Wiktor Piszczek
Grupa 4: Gabriel Goraus, Michał Dziurosz

Kandydaci: Adrian Lebioda, Bartosz Lebioda, Błażej Musiolik

PLAN SŁUŻBY

DO ODWOŁANIA ZOSTAJE ZAWIESZONA

SŁUŻBA MINISTRANTÓW

NIE PRZEBIERAMY SIĘ

NIE SŁUŻYMY

NIE CZYTAMY

NIE ŚPIEWAMY

JEŚLI JESTEŚMY, TO IDZIEMY DO ŁAWKI NA KOŚCIÓŁ…

Punktacja za miesiąc luty 2020:

1. Wiktor Piszczek 38
2. Bartosz Lebioda 36
3. Piotr Gruszka 35
4. Michał Larysz 34
5. Michał Dziurosz 31
6. Adrian Lebioda 26
7. Błażej Godowski 14
8. Gabriel Goraus 11
9. Michał Kudła 11
10. Kamil Gajda 1

 

MODLITWY MINISTRANTA

Przed służeniem

Oto za chwilę przystąpię „Do Ołtarza Bożego,
do Boga, który rozwesela młodość moją”.
Do świętej przystępuję służby.
Chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia,
by myśli moje były przy Tobie,
by oczy moje były zwrócone na ołtarz,
a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

Idźmy z radością.
Na spotkanie Pana.

Po służeniu

Boże, którego dobroć powołała mnie
do Twej służby, spraw, bym uświęcony
uczestnictwem w Twych tajemnicach
przez dzień dzisiejszy i całe me życie,
szedł tylko drogą zbawienia.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki.

Obecność na swojej wyznaczonej służbie: 2 pkt.
Obecność na nabożeństwie: 1 pkt.
Obecność na Mszy św. poza wyznaczoną służbą: 3 pkt.
Nieobecność nieusprawiedliwiona na swojej służbie: -3 pkt.
Nieobecność usprawiedliwiona na swojej służbie: 0 pkt.
NOWOŚĆ!
Przyprowadzenie nowego kolegi do grupy ministrantów: 10 pkt.
Służba na pogrzebie: 5 pkt.
Nieobecność nieusprawiedliwiona na zbiórce: -3 pkt.