Ministranci

Skład poszczególnych grup:

Grupa 1: Szymon Wróbel, Kamil Gajda, Michał Kudła
Grupa 2: Joachim Pogoda, Piotr Gruszka, Marcin Smołka
Grupa 3: Bartosz Kudła, Michał Larysz, Błażej Godowski
Grupa 4: Gabriel Goraus, Marcin Gorzko, Filip Sojka

PLAN SŁUŻBY

18.02 – 25.02.2018

Dzień Godzina Grupa
Niedziela 7.30 Grupa 1
  10.00 Grupa 2, 3
  13.30 Grupa 4
  14.20 Wszyscy
Poniedziałek 17.00 Grupa 1
Wtorek 8.00
Środa 17.00 Grupa 2
Czwartek 17.00 Grupa 3
Piątek 16.15 Wszyscy
  17.00 Wszyscy
Sobota 17.00 Grupa 4
Niedziela 7.30 Grupa 3
  10.00 Grupa 1, 4
  13.30 Grupa 2
  14.20 Wszyscy

 

MODLITWY MINISTRANTA

Przed służeniem

Oto za chwilę przystąpię „Do Ołtarza Bożego,
do Boga, który rozwesela młodość moją”.
Do świętej przystępuję służby.
Chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia,
by myśli moje były przy Tobie,
by oczy moje były zwrócone na ołtarz,
a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

Idźmy z radością.
Na spotkanie Pana.

Po służeniu

Boże, którego dobroć powołała mnie
do Twej służby, spraw, bym uświęcony
uczestnictwem w Twych tajemnicach
przez dzień dzisiejszy i całe me życie,
szedł tylko drogą zbawienia.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki.

 

Punktacja w styczniu:

1. Kudła Michał 29
2. Gajda Kamil 27
3. Kudła Bartosz 26
4. Godowski Błażej 25
5. Larysz Michał 21
6. Goraus Gabriel 20
7. Gruszka Piotr 20
8. Pogoda Joachim 18
9. Sojka Filip 14
10. Wróbel Szymon 4
11. Gorzko Marcin
12. Smołka Marcin

 

Obecność na swojej wyznaczonej służbie: 2 pkt.
Obecność na nabożeństwie: 1 pkt.
Obecność na Mszy św. poza wyznaczoną służbą: 3 pkt.
Nieobecność nieusprawiedliwiona na swojej służbie: -3 pkt.
Nieobecność usprawiedliwiona na swojej służbie: 0 pkt.
NOWOŚĆ!
Przyprowadzenie nowego kolegi do grupy ministrantów: 10 pkt.
Nieobecność nieusprawiedliwiona na zbiórce: -3 pkt.