Ministranci

Skład poszczególnych grup:

Grupa 1: Kamil Gajda, Michał Kudła
Grupa 2: Błażej Godowski, Piotr Gruszka
Grupa 3: Bartosz Kudła, Michał Larysz
Grupa 4: Gabriel Goraus, Filip Sojka

PLAN SŁUŻBY

10.02 – 17.02.2019

Dzień Godzina Grupa
Niedziela 7.30 Grupa 4
10.00 Grupa 1, 3
13.30 Grupa 2
Poniedziałek 17.00 Grupa 2
Wtorek 8.00 Chętni…
Środa 17.00 Grupa 3
Czwartek 17.00 Grupa 4
Piątek 17.00 Wszyscy
Sobota 17.00 Grupa 1
Niedziela 7.30 Grupa 3
10.00 Grupa 2, 4
13.30 Grupa 1

17.02 – 24.02.2019

Dzień Godzina Grupa
Niedziela 7.30 Grupa 3
10.00 Grupa 2, 4
13.30 Grupa 1
Poniedziałek 17.00 Grupa 3
Wtorek 8.00 Chętni…
Środa 17.00 Grupa 4
Czwartek 17.00 Grupa 1
Piątek 15.30 Grupa 2, 4
17.00 Grupa 1, 3
Sobota 17.00 Grupa 2
Niedziela 7.30 Grupa 3
10.00 Grupa 2, 4
13.30 Grupa 1

 

MODLITWY MINISTRANTA

Przed służeniem

Oto za chwilę przystąpię „Do Ołtarza Bożego,
do Boga, który rozwesela młodość moją”.
Do świętej przystępuję służby.
Chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia,
by myśli moje były przy Tobie,
by oczy moje były zwrócone na ołtarz,
a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

Idźmy z radością.
Na spotkanie Pana.

Po służeniu

Boże, którego dobroć powołała mnie
do Twej służby, spraw, bym uświęcony
uczestnictwem w Twych tajemnicach
przez dzień dzisiejszy i całe me życie,
szedł tylko drogą zbawienia.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki.

Obecność na swojej wyznaczonej służbie: 2 pkt.
Obecność na nabożeństwie: 1 pkt.
Obecność na Mszy św. poza wyznaczoną służbą: 3 pkt.
Nieobecność nieusprawiedliwiona na swojej służbie: -3 pkt.
Nieobecność usprawiedliwiona na swojej służbie: 0 pkt.
NOWOŚĆ!
Przyprowadzenie nowego kolegi do grupy ministrantów: 10 pkt.
Nieobecność nieusprawiedliwiona na zbiórce: -3 pkt.