Niepokalana prowadź nas!

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w naszym kościele swoje święto przeżywały Dzieci Maryi. W adwentowych przygotowaniach towarzyszy nam Matka Boża – szczególnie podczas Mszy św. Roratnych. W adwencie, którym jest całe nasze życie, w oczekiwaniu na ostateczne spotkanie z Jezusem, nasza najlepsza Orędowniczka także prowadzi nas do Swego Syna.
Cieszy fakt, iż w tak niewielkiej parafii jest około 30 Dzieci Maryi. Cieszy tym bardziej, że 8 grudnia do tej grupy dołączyli kolejni uczestnicy. Z parafialnych magazynów udało się wydobyć sztandar tej wspólnoty i odtąd znów będzie nam towarzyszyć w naszej świątyni.

Niech słowa na nim wypisane – Niepokalana prowadź nas – przypominają nie tylko dzieciom, ale wszystkim parafianom, że Maryja wciąż czuwa nad nami.

Więcej zdjęć można obejrzeć w Galerii.

Mikołajowy prezent…

Św. Mikołaj nie tylko obdarował słodyczami dzieci licznie zgromadzone na Roratach. Zachwycony śpiewem w naszym kościele pozostawił wszystkim parafianom piękny prezent – multimedialny wyświetlacz tekstów pieśni (i nie tylko…). Oby odtąd ułatwił nam on ubogacanie liturgii jeszcze lepszym śpiewem, a zwłaszcza korzystanie z dalszych zwrotek pieśni, które zawierają często bardzo piękną treść, a rzadko są wykonywane.
Organiści już opanowali intuicyjne „centrum sterowania”, więc na pewno niebawem poszerzymy repertuar pieśni.
Serdeczne Bóg zapłać św. Mikołajowi oraz wszystkim, którzy mu „pomogli” w finansowaniu tego przedsięwzięcia podczas kolekt w kościele oraz indywidualnym darczyńcom, którzy przekazali pokaźne kwoty.

Święty Mikołaj w Kryrach…

W środę, 6 grudnia, na Roratach pojawił się w kościele Wielki Przyjaciel Dzieci – sam Św. Mikołaj! Naprawdę był wieeeeelki i okazał dzieciom wielkie serce. Nie tylko obdarował je słodyczami, ale także pochwalił, że prawie 150! dzieci chodzi na Msze św. Roratnie. Ucieszył się, że wszyscy pięknie śpiewają, przynoszą Skarbczyki, modlą się, słuchają Słowa Bożego i mądrze odpowiadają na pytania zadawane na kazaniu przez księdza Proboszcza. Opowiadał, że był w o wiele większych parafiach, a dzieci była czasem tylko garstka… Zachęcał wszystkich do wytrwałości w adwentowym przygotowaniu na spotkanie z Panem Jezusem i obiecał, że przyjdzie znowu za rok. Wzruszony gorliwością i pięknym śpiewem, który usłyszał w naszej parafii zostawił nam jeszcze jeden prezent. Jaki? Zapraszamy wszystkich na kolejne Roraty – wtedy zobaczycie…

Więcej zdjęć można zobaczyć w Galerii.

ZAPROSZENIA….

Od połowy lutego 2018 r., na Wydziale Teologicznym UŚ w Katowicach rozpocznie się druga edycja rocznych Studiów Podyplomowych Rodziny. Studia przeznaczone są dla osób świeckich – chcących zaangażować się w posługę, jako doradcy życia rodzinnego, dla kapłanów – chcących pogłębić swoją wiedzę na temat zagadnień związanych z duszpasterstwem rodzin oraz dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką rodziny. Szczegółowe informacje na stronie Wydziału Teologicznego, u Pani Ludmiły Lach-Bartlik (tel. 32-356-90-56) lub u kierownika studiów ks. Antoniego Bartoszka ([email protected], kom. 501462215). Dokumenty można składać w sekretariacie Wydziału do końca stycznia 2018 r. Z racji tego, że są to studia podyplomowe, wymagane jest posiadanie dyplomu szkoły wyższej (wystarczy licencjat). Zajęcia będą odbywać się w osiem sobót w semestrze. Opłata: 2106 zł (całość – 2 semestry).

 

[*]

Zmarła nasza parafianka

ŚP Maria Jureczko

lat 86, mieszkała przy ul. Wyzwolenia 82.

Modlitwy za zmarłą w kościele:
środa, 29 listopada 2017 r. – ok. godz. 17.40.

Pogrzeb w czwartek, 30 listopada 2017 r.
Wyjście z domu o godz. 10.30.
Msza św. pogrzebowa o godz. 11.00.

Św. Tarsycjuszu módl się za nami!

We wtorek, 21 listopada dwóch kandydatów usłyszało słowa: Przyjmijcie kołnierze ministranta na znak pełnej przynależności do Służby Liturgicznej naszej Parafii. Do dwóch starszych ministrantów kapłan skierował takie polecenie: Niech te białe alby przypominają Wam zawsze o czystości serca, z jaką macie pełnić gorliwą służbę. Na pytanie: Czy przyrzekacie święte czynności ministranta wypełniać pobożnie, gorliwie i radośnie na chwałę Bożą i dla dobra wspólnoty parafialnej? Chłopcy odważnie odpowiedzieli:
PRZYRZEKAMY!

Oby te słowa zawsze starali się wprowadzać w codzienne życie.
Bóg zapłać Rodzicom oraz wszystkim,
którzy modlili się za naszych Ministrantów.
Zapraszamy nowych kandydatów do włączenia się w ich grono…

Więcej zdjęć z Uroczystości można zobaczyć w Gelerii.

Siostry Boromeuszki u św. Karola

W sobotę, 18 listopada, na Spotkaniu Dzieci Maryi pojawiły się
Siostry Boromeuszki.
W radosny sposób, z wykorzystaniem filmów i piosenek, podzieliły się z nami świadectwem, jak odkryły swoje powołanie. Przybliżyły drogę, którą musi przejść dziewczyna odczytująca taką życiową misję. Opowiedziały także o posłudze Sióstr Boromeuszek w kraju i na misjach. Niektóre dzieci pierwszy raz widziały tak blisko Siostry Boromeuszki, a niektóre Siostry pierwszy raz były w Parafii ich i naszego Patrona… Miejmy nadzieję, że te kontakty staną się bardziej żywe. Oby ziarno zasiane w dziecięce serca wydało kiedyś dobre owoce, oby i w naszej Parafii pojawiły się kiedyś powołania do życia zakonnego. Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do oprawy i przygotowania tego wydarzenia.

Więcej zdjęć można zobaczyć w Galerii.

Auxiliar Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Kryrach

16 listopada 2017 r., we wspomnienie Matki Bożej Miłosierdzia, gościliśmy w naszym parafialnym kościele ukoronowany Auxiliar Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Rodziny przyjmujące Pielgrzymujące Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej przygotowały i poprowadziły modlitewne czuwanie, które wprowadziło nas do uroczystej Eucharystii. Mszę św. koncelebrował i wygłosił do nas Słowo Boże ks. Tadeusz Skrzypczyk. Kaznodzieja zachęcił wszystkich do takiego zaufania woli Bożej, jakie pokazała nam Maryja.
Siostra Damiana krótko przybliżyła zebranym historię ruchu szensztackiego oraz zachęciła do zaangażowania się w to Boże dzieło.
Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego Maryjnego wieczoru w naszej świątyni. Szczegóły dotyczące Pielgrzymującego Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej można znaleźć tutaj: http://parafiakryry.pl/matka-boa-trzykro-przedziwna-zwyciska-krolowa-z-szensztatu/ i tutaj: http://www.szensztat.pl

Więcej zdjęć można zobaczyć w galerii.

[*]

Zmarła nasza parafianka

ŚP Helena Kubica

lat 95, mieszkała przy ul. Wyzwolenia 101.

Modlitwy za zmarłą w kościele:
sobota, 11 listopada 2017 r. – ok. godz. 17.50
niedziela, 12 listopada 2017 r. – ok. godz. 14.50
poniedziałek, 13 listopada 2017 r. – ok. godz. 17.40

Pogrzeb we wtorek, 14 listopada 2017 r.
Wyjście z domu o godz. 11.40.
Msza św. pogrzebowa o godz. 12.00.

 

 

Zmarła nasza parafianka

ŚP Martyna Pastuszka

lat 87, mieszkała przy ul. Skotniczej 27.

Modlitwy za zmarłą w kościele:
piątek, 10 listopada 2017 r. – ok. godz. 17.40
sobota, 11 listopada 2017 r. – ok. godz. 17.50
niedziela, 12 listopada 2017 r. – ok. godz. 14.50

Pogrzeb w poniedziałek, 13 listopada 2017 r.
Modlitwy w domu o godz. 9.40.
Msza św. żałobna o godz. 10.00.

Św. Karolu Boromeuszu – Dziękujemy!

Patron naszej Parafii zapewnił nam w tym roku piękną pogodę na świętowanie Odpustowej Uroczystości. Dziękujemy Bogu i ludziom za wszelkie dobro, jakiego mogliśmy doświadczyć.

Ks. Władysławowi Kolorzowi – za płomienne Kazania Odpustowe, za przewodniczenie Uroczystej Sumie i Nieszporom oraz za zorganizowanie parafialnej pielgrzymki do Mediolanu.

Służbie liturgicznej, Pocztom Sztandarowym, Organiście, Orkiestrze, Kościelnemu, przedstawicielom Domowego Kościoła i wszystkim, którzy przyczynili się do piękna liturgii odpustowej.

Strażakom – za czuwanie nad bezpieczeństwem wokół kościoła oraz niesienie Baldachimu w procesji.

Wszystkim, którzy włączyli się w sprzątanie kościoła, obejścia i przystrojenie naszej świątyni na ten wielki dzień.

Wszystkim Parafianom oraz miłym Gościom za nawiedzenie naszego kościoła, piękny śpiew i gorliwą modlitwę za wstawiennictwem św. Karola Boromeusza.

Więcej zdjęć do zobaczenia w Galerii…