MATKA BOŻA TRZYKROĆ PRZEDZIWNA, ZWYCIĘSKA KRÓLOWA Z SZENSZTATU

MB_SzensztackaTytuł Matka Trzykroć Przedziwna wskazuje na wyjątkowe działanie Boga w Trójcy Świętej Jedynego w osobie Maryi jako:

· wybranej córce Boga Ojca,

· Matce Syna Bożego,

· Oblubienicy Ducha Świętego.

Obecny w kapliczce obraz Maryi odzwierciedla głęboką więź Chrystusa i Maryi. Także zadanie Maryi jako Matki i Wychowawczyni w dzisiejszych czasach jest w tym obrazie zawarte przez to, że Jej pełne miłości oczy są wciąż zwrócone na tego, kto na ten obraz spogląda.

 

Czytaj dalej MATKA BOŻA TRZYKROĆ PRZEDZIWNA, ZWYCIĘSKA KRÓLOWA Z SZENSZTATU

Boże Ciało

procW Uroczystość Najświetszego Ciała i Krwi Chrystusa licznie uczestniczyliśmy we Mszy Świętej polowej, odprawionej w tym roku na boisku przy szkole. Po Mszy Świętej wyruszyliśmy w procesji z Najświętszym Sakramentem. Procesja w Uroczystość Bożego Ciała to swoisty sposób oddania hołdu Chrystusowi Eucharystycznemu, to pochód modlitewny. To publiczne oddanie hołdu Bogu – naszemu Stwórcy. Jest to też radosne wyznanie naszej wiary, wyrażenie podziękowania za otrzymane łaski. Ołtarz polowy będący zarazem pierwszym z czterech ołtarzy Bożego Ciała przygotowali mieszkańcy okolic boiska, kolejne ołtarze przygotowały rodziny Stebel, Gosek i Matejaszczyk. W dni Oktawy Bożego Ciała przez cały tydzień po Mszach Świętych będzie odprawiane tradycyjne nabożeństwo eucharystyczne z procesją wokół kościoła. Zdjęcia można zobaczyć w galerii.

Jubileusz Księdza Alojzego Kalyty

kskalyta

Dnia 5 czerwca w naszym kościele parafialnym została odprawiona uroczysta  Msza Święta z okazji 70 rocznicy urodzin Księdza Alojzego Kalyty. Jubilat wraz z księdzem proboszczem, zaproszonymi kapłanami oraz wiernymi dziękował Bogu za dar 70 lat życia i 43 lata kapłaństwa, prosząc jednocześnie o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski. W galerii można zobaczyć zdjęcia z uroczystości.

Pierwsza Komunia Święta 2011

pierwsza_komunia_20118 maja br. w naszym Parafialnym Wieczerniku dziesięcioro dzieci przyjęło po raz pierwszy Pana Jezusa do swoich serc. Byli to: Paweł Bodnar, Błażej Godowski, Józef Walczak, Marcin Szczypka, Gabriel Goraus, Robert Warzecha, Aleksandra Szkołda, Agata Małys, Natalia Kaletka i Jakub Dytkowicz.

Beatyfikacja Papieża Jana Pawła II

jp2
„I oto nadszedł oczekiwany dzień; przyszedł szybko,
ponieważ tak podobało się Bogu:
Jan Paweł II jest błogosławiony.”

Te i wiele innych słów usłyszeliśmy w homilii papieża Benedykta XVI podczas Mszy beatyfikacyjnej Jana Pawła II, która miała miejsce na Placu Świętego Piotra w Rzymie 1 maja br., w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.

W czasie Mszy Świętej do Papieża Benedykta XVI podeszli papieski wikariusz dla diecezji rzymskiej kardynał Agostino Vallini i postulator procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II ksiądz Sławomir Oder, by poprosić o ogłoszenie papieża błogosławionym. Kardynał Vallini wygłosił po łacinie następującą formułę: „Ojcze Święty, wikariusz generalny Waszej Świątobliwości dla diecezji Rzymu prosi uniżenie Waszą Świątobliwość, by zechciał wpisać w poczet błogosławionych Czcigodnego Sługę Bożego Jana Pawła II, papieża”.

 

Czytaj dalej Beatyfikacja Papieża Jana Pawła II

Droga Krzyżowa ulicami Kryr

drogaW piątek przed Niedzielą Palmową – 15 kwietnia –  odprawiliśmy publiczną Drogę Krzyżową ulicami naszej miejscowości. Zaraz po Mszy świętej wyruszyliśmy z kościoła ulicami Wyzwolenia w kierunku Suszca, Nierad i Wilczą. Rozważania Drogi Krzyżowej czytane przez młodzież z Duszpasterstwa Młodzieżowego naszej Parafii oparte były o rozważania Sługi Bożego Jana Pawła II w czasie Drogi Krzyżowej w Rzymie w Koloseum w 2000 roku.

Rekolekcje Wielkopostne

misjonarzW dniach 19-23 marca przeżywaliśmy nasze parafialne rekolekcje wielkopostne. Prowadził je Ojciec Jerzy Bzdyl ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Katowicach. Wygłoszone nauki oparł na dziesięciu przykazaniach Bożych i przykazaniu miłości Boga i bliźniego. Przede wszystkim jednak głosił naukę krzyża. Uświadomił nam, jak wiele mówi dziś krzyż Chrystusa do Kościoła w Kryrach, do każdego z nas. Poza naukami ogólnymi w czasie Mszy Świętych Ojciec Rekolekcjonista spotykał się na naukach stanowych z młodzieżą, mężczyznami i kobietami naszej parafii. Na osobne spotkania, połączone z okazją do spowiedzi świętej, przychodziły dzieci ze szkoły podstawowej i młodzież naszego gimnazjum. W ostatnim dniu rekolekcji w czasie każdej Mszy Świętej Ojciec Misjonarz udzielał uroczystego błogosławieństwa krzyżem misyjnym. Wdzięczni za wygłoszone do nas Słowo Boże, pamiętajmy w modlitwach o Ojcu Rekolekcjoniście. Zdjęcia z rekolekcji można zobaczyć w galerii.

Plan rekolekcji


NIEDZIELA

 • na wszystkich Mszach św. nauka ogólna dla wszystkich.

PONIEDZIAŁEK

 • 08.00 – Msza św. z nauką ogólną.
 • 10.15 – Nauka dla Dzieci Szkoły Podstawowej.
 • 11.45 – Nauka dla Młodzieży Gimnazjum.
 • 17.00 – Masza św. z nauką ogólną.
 • 18.00 – Nauka stanowa dla Mężczyzn.

WTOREK

 • 08.00 – Msza św. z nauką ogólną.
 • 10.15 – Nauka dla Dzieci Szkoły Podstawowej.
 • 11.45 – Nauka dla Młodzieży Gimnazjum.
 • 17.00 – Msza św. z nauką ogólną.
 • 18.00 – Nauka stanowa dla Kobiet.

ŚRODA

 • 08.00 – Msza św. za Wszystkich Chorych Parafian. Zak. Rekol.
 • 10.15 – Msza św. dla Dzieci Szkoły Podstawowej.
 • 11.45 – Msza św. dla Młodzieży Gimnazjum.
 • 17.00 – Msza św. z nauką ogólną. Zakończenie Rekolekcji.

Wielki Post

Kochani Parafianie!

Mamy kolejny miesiąc, marzec. Tak, jak w przysłowiu: „W marcu, jak w garncu” czeka nas w tym miesiącu wiele rozmaitości. Nie myślę tu oczywiście o pogodzie, to zostawmy meteorologom. Chodzi mi o nasze liturgiczne sprawy i przeżycia. Jakoś chyba stęskniliśmy się za Wielkim Postem, a w tym roku szczególnie długo na niego czekaliśmy. Już więc 9 marca od Środy Popielcowej rozpoczniemy ten bardzo doniosły okres.

Czas Wielkiego Postu przyniesie nam, obok zwyczajnych przeżyć związanych ze śpiewem Gorzkich Żali i kazań pasyjnych także nasze Parafialne Rekolekcje Wielkopostne i Rekolekcje Szkolne, w dniach od II Niedzieli Wielkiego Postu, 20 marca do środy 23 marca. Głosić je będzie kapłan ze Zgromadzenia Ojców Oblatów Maryi Niepokalanej z Katowic. Juz tera zachęcam Wszystkich Parafian do godnego przeżycia tego czasu łaski i Bożego Miłosierdzia i wygospodarowania czasu, by wziąć udział w naukach ogólnych w czasie każdej Mszy św. i naukach stanowych po Mszach św. wieczornych.

25 marca obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego na pamiątkę Poczęcia Jezusa Chrystusa w łonie Maryi Dziewicy. Jest to okazja do podjęcia, wzorem ubiegłego roku, Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
Życzę owocnego przeżycia czasu, jaki Pan otwiera przed nami w Okresie Wielkiego Postu.

Dzieci Maryi

Dzieci_MaryiJesienią tego roku odrodziła się w naszej Parafii grupa Dzieci Maryi. Stowarzyszenie Dzieci Maryi jest znane na całym świecie. Obejmuje dziewczęta i chłopców, którzy chcą żyć duchem Maryjnym i szerzyć cześć Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Powstało ono pod wpływem objawień Matki Bożej św. Katarzynie Laboure w 1830 roku, w kaplicy Sióstr Miłosierdzia w Paryżu. Zostało zatwierdzone przez papieża Piusa IX dnia 20 czerwca 1847 roku. Jest ono zarejestrowane w Papieskiej Radzie Świeckich.
Nasza parafialna grupa liczy ponad 20 dzieci. W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – święto Dzieci Maryi – został poświęcony sztandar Dzieci Maryi, a także poświęcone i wręczone dzieciom cudowne medaliki. Zdjęcia z uroczystości można zobaczyć w galerii.