Ogłoszenia duszpasterskie – 8.11.2009

UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA

KU CZCI NASZEGO PATRONA ŚW. KAROLA BOROMEUSZA

 

Dziś oddajemy cześć Św. Karolowi Boromeuszowi, Patronowi naszego kościoła i Parafii, polecając jego wstawiennictwu wszystkich nas, mieszkańców Kryr, także naszych siostry i braci innych wyznań, mieszkających na terenie naszej Parafii. Kazania Odpustowe głosi Ks. Kanonik Jerzy Kolon, emerytowany Proboszcz parafii Św. Stanisława, Biskupa i Męczennika w Suszcu, obecnie też Ojciec Duchowny kapłanów dekanatu Żory. Serdeczne Bóg zapłać za wygłoszenie słowa Bożego. Zapowiadany franciszkanin z Panewnik, O. Dobrosław Mężyk odmówił wygłoszenia kazań odpustowych. Dziękuję również Orkiestrze z Goczałkowic, która swoja grą uświetni obchody odpustowe.

 

W tym tygodniu przypada II czwartek miesiąca. Kapłani naszego Dekanatu spotykają się na comiesięcznym dniu formacji, tym razem w Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pawłowicach. Prosimy o modlitwę o uświęcenie duchowieństwa pracującego w naszym Dekanacie.

 

Jutro, w poniedziałek jest Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, dlatego też w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby Stolicy Apostolskiej.

 

Jutro też, po wieczornej Mszy św. zapraszam Młodzież gimnazjalną i ponad gimnazjalną na cotygodniowe spotkanie w ramach naszego Duszpasterstwa Młodzieżowego. Ci, co byli w ubiegłą środę, potwierdzą chyba, że warto brać udział w tych spotkaniach!

 

Przyszłą niedzielę w naszej Archidiecezji przeżywać będziemy jako Dzień Muzyki Liturgicznej. Muzyka Liturgiczna jest elementem konstytutywnym liturgii i przyczynia się do jej piękna i głębszego jej przeżywania.

 

Przypominam o obchodach Dni Suszca jeszcze w dniach 8, 9, 11, 15 i 22 listopada. Szczegółowy program w gablotce.

 

Na razie ogólnie pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do sprzątania na Uroczystość Odpustową terenu wokół kościoła i samego kościoła. Dziękuję wszystkim Pocztom Sztandarowym.

Ogłoszenia duszpasterskie – 1.11.2009

UROCZYSTŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

 

Dziś Uroczystość Wszystkich Świętych. Nie jest to święto zmarłych, jak się błędnie mówi, bo w tym dniu Kościół oddaje cześć wszystkim, którzy już weszli do chwały nieba i wskazują nam drogę do świętości, która sami przeszli. Dopiero po południu po ostatniej Mszy świętej ok. 14.20 będą w kościele Nieszpory żałobne a potem procesja na cmentarz i tam Nabożeństwo za Zmarłych ok. 15.20.

 

W poniedziałek przypada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny. Kościół wspomina wszystkich, którzy w czyśćcu pokutują za swoje grzechy. Aby im przyjść z pomocą przedstawia Bogu modlitwy, zwłaszcza Ofiarę Mszy św., gdyż każdy kapłan może w tym dniu odprawić trzy Msze św. wg ustalonych intencji i odpusty zyskane przez żyjących. Odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące można zyskać od południa Uroczystości Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny przez pobożne nawiedzenie kościoła, odmówienie Ojcze nasz i Wierzę, modlitwy w intencji Ojca Świętego, odprawienie spowiedzi i przyjęcie Komunii św., zachowanie wolności od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu oraz w dniach od 01 do 08 listopada, odwiedzając pobożnie cmentarz , modląc się za zmarłych i spełniając wyżej wspomniane warunki odpustu.

 

Od poniedziałku 02 listopada do soboty 07 listopada zapraszam na czytanie zalecek i Różaniec za Zmarłych zalecanych o 16.30. Zalecki można jeszcze składać w zakrystii. Spowiedź będzie każdego dnia już od 16.00.

 

Dzisiejsza kolekta jest na potrzeby naszej Parafii.

 

Za tydzień 08.11. przypada nasz Odpust Parafialny. Kazania Odpustowe wygłosi tegoroczny nasz rekolekcjonista, O. Dobrosław Stanisław Mężyk, franciszkanin z Panewnik.

 

W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Zapraszam do sakramentów. Dzieci Szkoły Podstawowej będą miały swoją miesięczną spowiedź w środę od godz. 15.00 a z Gimnazjum w czwartek od 15.00. Obchód chorych, jak zwykle w piątek po rannej Mszy św.

 

W tym roku zapraszam do sprzątania na Uroczystość Odpustową terenu wokół kościoła w piątek 6 listopada od godz. 14.00 i w sobotę 7 listopada od godz. 09.00 mieszkańców następujących ulic: ul. Nierad od Suszca do Państwa Małek, ul. Skotnicza i ul. Wilcza.

 

Jak co tydzień składam serdeczne „Bóg zapłać” za troskę o czystość naszego kościoła, w tym tygodniu rodzinom: Krzysteczko, Grodoń, Janduda i Wróbel. Panom Markowi Michna i Adamowi Kolarczyk dziękuję za poprawienie kostki brukowej przy schodach przy bocznym wejściu na plac kościelny i kostki po przekopie pod gazociąg w obejściu kościoła. W zależności od pogody, w poniedziałek lub w najbliższych dniach, proszę również chętnych panów do poprawienia kostki brukowej po przekopie pod gazociąg koło probostwa.

Ogłoszenia duszpasterskie – 25.10.2009

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO

Dzisiejsza Uroczystość przypomina nam o poświęceniu naszego kościoła parafialnego. Dziękujemy dziś za to, że mamy własną świątynię, blisko naszych domów i że nie musimy daleko chodzić, by korzystać z sakramentów i modlić się. Pamiętajmy też o tym, że także nasze ciała są duchowymi świątyniami, w których mieszka Bóg.

 

Dzisiejsza kolekta jest na potrzeby naszej Parafii, a przed kościołem będzie można złożyć swoją ofiarę na kwiaty do kościoła na zbliżający się Odpust Parafialny 08 listopada oraz na orkiestrę z Goczałkowic, która uświetni obchody Odpustowe.

Już ostatni tydzień Nabożeństw Różańcowych. Niech każdy pomyśli, czy był choć raz na Różańcu?! Wszystkich Parafian, a szczególnie dzieci i młodzież zapraszam na Nabożeństwa Różańcowe codziennie o 16.15.

W przyszłą niedzielę 01 listopada jest Uroczystość Wszystkich Świętych. Nie jest to święto zmarłych, jak się błędnie mówi, bo w tym dniu Kościół oddaje cześć wszystkim, którzy już weszli do chwały nieba i wskazują nam drogę do świętości, która sami przeszli. Dopiero po południu po ostatniej Mszy świętej ok. 14.20 będą w kościele Nieszpory żałobne a potem procesja na cmentarz i tam Nabożeństwo za Zmarłych ok. 15.15.

Także i u nas słyszy się o bulwersujących przypadkach kradzieży kwiatów z naszego cmentarza. Mimo wszystko módlmy się o opamiętanie dla tych, którzy dopuszczają się świętokradztwa i bezczeszczenia pamięci naszych zmarłych. Przed Uroczystością Wszystkich Świętych kwiaty na groby warto zanosić dopiero rano, by nie dawać okazji do kradzieży.

Od poniedziałku 02 listopada do soboty 08 listopada zapraszam na czytanie zalecek i Różaniec za Zmarłych zalecanych o 16.30. Zalecki można składać w zakrystii już od dziś. Spowiedź będzie każdego dnia już od 16.00.

Kieruję znowu słowa serdecznego podziękowania w kierunku tych Panów, którzy poświęcili swoja pracę w celu dokończenia posprzątania obejścia probostwa po remoncie dachu probostwa. Niech Dobry Bóg wynagrodzi zainteresowanie i zaangażowanie! Jak co tydzień składam serdeczne „Bóg zapłać” za troskę o czystość naszego kościoła, w tym tygodniu rodzinom: Janosz, Janosz, Janosz i Budny.

Ogłoszenia duszpasterskie – 18.10.2009

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

Dzisiejszą niedzielę obchodzimy jako Niedzielę Misyjną i Światowy Dzień Misyjny oraz cały Tydzień, jako Światowy Tydzień Misyjny. W naszych modlitwach pamiętajmy o misjonarzach i misjach Kościoła, szczególnie w Różańcu. Kolekta w tę niedzielę jest przeznaczona na Misje. Msza św. o godz. 10.00 będzie odprawiona w języku łacińskim, jako że jest to starożytny język Kościoła i dawniej na całym świecie w tym języku była sprawowana liturgia.

Wszystkich Parafian, a szczególnie dzieci i młodzież zapraszam na Nabożeństwa Różańcowe codziennie o 16.15. W niedziele Nabożeństwo Różańcowe będzie po Mszy św. popołudniowej, ok. 14.20 połączone z Nieszporami, jest więc okazja, by i dzieci wzięły udział w Nieszporach, by przekonały się, jak piękne to nabożeństwo. Dzieci niech zabiorą ze sobą książeczki do nabożeństwa.

W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Uroczystość poświęcenia własnego kościoła.

Za tydzień przed kościołem będzie można złożyć swoją ofiarę na kwiaty do kościoła na zbliżający się Odpust Parafialny 8 listopada oraz na orkiestrę z Goczałkowic, która uświetni obchody Odpustowe.

Jak co tydzień składam serdeczne „Bóg zapłać” za troskę o czystość naszego kościoła, w tym tygodniu rodzinom: Urbaniec i Gajda.

W tym roku zapraszam do sprzątania na Uroczystość Odpustową terenu wokół kościoła w piątek 6 listopada od godz. 14.00 i w sobotę 7 listopada od godz. 09.00 mieszkańców następujących ulic: ul. Nierad od Suszca do Państwa Małek, ul. Pawła Garusa, ul. Kasztanowej i ul. Franciszka Klimy.

 

Pragnę jak najserdeczniej podziękować Wszystkim Parafianom i niech Dobry Bóg wszystkim Wam to wynagrodzi z ogromny trud finansowy, a niektórym za wkład pracy, związany z remontem dachu naszego probostwa, który już jest prawie ukończony. Pani Krystynie Malcharek, jej synom i firmie, dziękuję za pracę związana z rozbiórką i konstrukcją więźby, ułożeniem dachówki i przygotowaniem podłączenia systemu odgromowego, tak zresztą jak i na kościele w zeszłym roku. Praca ich jest opłacona naprawdę minimalnie. Panu sołtysowi Józefowi Klimek dziękuję za organizację i zapraszanie Parafian chętnych do pomocy przy wszelkich pracach przygotowawczych do remontu. Wyszczególniając poszczególne prace pragnę imiennie wyrazić podziękowanie tym wszystkim, którzy poświęcili swój czas i pracę:

 

Osoby, które brały udział przy wymianie dachu na probostwie:

– konserwacja wieźby oraz desek na ocieplenie stropu:
Benek Wiktor, Przontka Wojciech, Gruszka Adam, Basta Jan, Gruszka Łukasz, Gruszka Krystian, Grodoń Stanisław, Garus Franciszek.

– konserwacja i malowanie podbitki dachowej:
Czardybon Mateusz, Szlezak Czesław, Garus Franciszek, Boryś Feliks, Boryś Wiesław, Koczar Wojciech, Dyrda Andrzej, Przontka Wojciech, Grodoń Stanisław.

– zbrojenie, szałowanie i murowanie:
Folek Alojzy, Folek Rafał, Wolnik Piotr, Nowoczek Karol, Boryś Feliks, Boryś Wiesław, Łakota Alojzy, Samulczyk Dariusz, Paździor Tadeusz, Grodoń Stanisław, Góra Andrzej.

– ocieplenie i przybicie nowych desek na poddaszu:
Benek Wiktor, Oślizlok Teodor, Larysz Bogdan, Garus Franciszek, Basta Jan, Koczar Wojciech, Wilczek Eugeniusz, Grodoń Stanisław, Boryś Wiesław.

– cięcie drewna ze starej więźby na opał:
Łakota Alojzy, Grodoń Stanisław, Przontka Wojciech, Garus Franciszek, Orlewicz Mariusz, Boryś Wiesław, Gruszka Robert, Pistelok Bronisław.

– rozbiórka kominów
OSP: Kudła Marcin, Paździor Jarosław, Paszek Tomasz, Gruszka Stanisław.

Panu Grzegorzowi Świerkot podziękowanie za użyczenie sprzętu do wyciągnięcia dachówki na dach, a panu Mariuszowi Paszek za wykonanie tej pracy.

Panom Andrzejowi Waleczek i Marianowi Klimek za podstawienie przyczep na gruz i ich wywiezienie.

Panu Józefowi Goraus za użyczenie rur, co umożliwiło bezpieczne opuszczenie starej dachówki i gruzu do przyczep.

Panu Rafałowi Folek za użyczenie wyciągu.

Panu Piotrowi Wolnik za użyczenie betoniarki.

OSP za użyczenie pilarki spalinowej do pocięcia grubego drewna ze starej więźby dachowej.

Panu Dariuszowi Musiolik za podłączenie całej instalacji odgromowej.

Szczególne też podziękowanie panom Alojzemu Łakota z zięciem Dariuszem Samulczykiem i wnukami Karolem i Krzysztofem za wysprzątanie podwórza probostwa, pocięcie reszty drzewa, wywiezienie złomu, a panom Alojzemu Łatota, Wiktorowi Benek, Stanisławowi Grodoń i Feliksowi Boryś za uszczelnienie ogrodzenia probostwa, wykonanie nowej części ogrodzenia z furtką.

Jeszcze raz wszystkim serdeczne Bóg zapłać!!!

Ogłoszenia duszpasterskie – 11.10.2009

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA


DZIEŃ PAPIESKI

 

Kolekta dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na potrzeby Parafii. Dziś obchodzimy kolejny Dzień Papieski. Przed kościołem po Mszach św. można złożyć swój dar na zbiórkę na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Dziś też odbywa się liczenie wiernych uczestniczących w niedzielnej Mszy św.

 

We wtorek 13.10. zapraszam na ostatnie Nabożeństwo Fatimskie, rozpoczniemy je Mszą św. tym razem z racji wcześniej zapadającego zmroku o godz. 18.00. Nie będzie w tym dniu osobnego Nabożeństwa Różańcowego.

 

Wszystkich Parafian, a szczególnie dzieci i młodzież zapraszam na Nabożeństwa Różańcowe codziennie o 16.15. W niedziele Nabożeństwo Różańcowe będzie po Mszy św. popołudniowej, ok. 14.20 połączone z Nieszporami, jest więc okazja, by i dzieci wzięły udział w Nieszporach, by przekonały się, jak piękne to nabożeństwo. Dzieci niech zabiorą ze sobą książeczki do nabożeństwa.

 

W czwartek 15 października o godz. 18.00 zapraszam do kościoła rodziców młodzież klas III Gimnazjum na przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania.

 

W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Adoracja będzie już od 15.00, a Różaniec odprawimy o 16.00 i połączymy go z Koronką do Miłosierdzia Bożego.

 

Przyszłą niedzielę będziemy obchodzić jako Niedzielę Misyjną i Światowy Dzień Misyjny oraz cały Tydzień, jako Światowy Tydzień Misyjny. Kolekta w tę niedzielę jest przeznaczona na Misje. Msza św. o godz. 10.00 będzie odprawiona w języku łacińskim, jako że jest to starożytny język Kościoła i dawniej na całym świecie w tym języku była sprawowana liturgia.

 

Zachęcam do nabywania dzisiejszego „Gościa Niedzielnego” z płytą „Tryptyk rzymski” Jana Pawła II, czyta aktor Krzysztof Globisz.

 

Jak co tydzień składam serdeczne „Bóg zapłać” za troskę o czystość naszego kościoła, w tym tygodniu rodzinom: Piszczek, Słomka i Sinka.

Ogłoszenia duszpasterskie – 04.10.2009

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

Dziś rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. Kolekta dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić kolejny Dzień Papieski. Przed kościołem odbędzie się zbiórka na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Jak zwykle, proszę nasze Panie z Zespołu Charytatywnego o przeprowadzenie tej zbiórki.

Dziś w naszym Dekanacie w Parafii Matki Bożej Różańcowej w Pielgrzymowicach Odpust Parafialny. Suma Odpustowa o godz.11.00, Nieszpory o 15.00.

Wszystkich Parafian, a szczególnie dzieci i młodzież zapraszam na Nabożeństwa Różańcowe codziennie o 16.15, a w niedziele o 14.20 Różaniec jest streszczeniem Ewangelii, bo w całej swej prostocie formy umożliwia przeżycie największych tajemnic chrześcijaństwa. W wtorki października Msza św. będzie o 17.00, by nie trzeba było przychodzić dwa razy na Różaniec i Mszę św.

W środę 07.10. zapraszam rodziców dzieci z drugiej klasy Szkoły Podstawowej i z zerówki o godz. 18.00 do kościoła na spotkanie informacyjne w sprawie I Komunii św.

We wtorek 06 października przyjadą do nas, jak co roku, klerycy naszego Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego z Katowic na zbiórkę ziemniaków, warzyw, zbóż i owoców. Proszę, by te dary przywozić tradycyjnie już do Pana Kazimierza Kubicy przy ul. Wyzwolenia w sam dzień 6 października do godz. 10.00, skąd sobie klerycy je odbiorą. Dary te można też zwozić do Pana Benedykta Gruszki przy ul. Wyzwolenia. Pan Benedykt zgodził się też objechać naszą Parafię w poniedziałek 5 października od godz. 15.00 by zebrać dary od tych, którzy nie maja własnego transportu, by zebrać to, co kto wystawi przed swoją posesję, a klerycy odbiorą to we wtorek.

W tym tygodniu przypada II czwartek miesiąca, kapłani naszego Dekanatu spotykają się, tym razem w Parafii Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach Śl. na comiesięcznym dniu skupienia. Prośmy w modlitwach o uświęcenie duszpasterzy pracujących w naszym Dekanacie.

Jak co tydzień składam serdeczne „Bóg zapłać” za troskę o czystość naszego kościoła, w tym tygodniu rodzinom: Smorzik, Malcharek i Stebel.

Ogłoszenia duszpasterskie – 27.09.2009

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

Kolekta dzisiejszej niedziela jest przeznaczona na potrzeby Parafii, za co składam serdeczne podziękowanie „Bóg zapłać”. Już ponad 2/3 rodzin Parafii złożyła swoje zdeklarowane ofiary na remont dachu probostwa, czy to osobiście czy na konto parafialne. Tym bardziej jestem wdzięczny za ciągle składane ofiary w czasie kolekty, które pomagają kontynuować remont! Prośmy w naszych wspólnotowych i prywatnych modlitwach o dobrą pogodę na dokończenie remontu, a także o bezpieczeństwo dla wszystkich pracowników, którzy przy tym pracują. „Bóg zapłać” wszystkim pomagającym przy tym remoncie.

Kolekta przyszłej niedzieli jest przeznaczona na nasze Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach

Dziś w naszym Dekanacie w Parafii Św. Michała Archanioła w Krzyżowicach Odpust Parafialny. Suma Odpustowa o godz.11.00, Nieszpory o 15.00. U nas Nieszporów nie będzie.

Wszystkich Parafian, a szczególnie dzieci i młodzież zapraszam od czwartku 1 października na Nabożeństwa Różańcowe codziennie o 16.15. Różaniec jest streszczeniem Ewangelii, bo w całej swej prostocie formy umożliwia przeżycie największych tajemnic chrześcijaństwa. Za publiczne odmówienie Różańca w kościele można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. W niedziele Nabożeństwo Różańcowe będzie po Mszy św. popołudniowej, ok. 14.20 a potem Nieszpory, jest więc okazja, by i dzieci wzięły udział w Nieszporach, by przekonały się, jak piękne to nabożeństwo. Dzieci niech zabiorą ze sobą książeczki do nabożeństwa.

Zapraszam do korzystania z Sakramentów św. z ok. I czwartku, I piątku i I soboty miesiąca. Zachęcam do spowiedzi miesięcznej dzieci ze Szkoły Podstawowej w środę od 15.30, a młodzież z Gimnazjum w czwartek od 15.15, ewentualnie w piątek w czasie Adoracji Najświętszego Sakramentu, która będzie z racji Różańca o godz. 15.00. W piątek tradycyjny obchód chorych i starszych Parafian po Mszy św. porannej od godz. 09.00

We wtorek 06 października przyjadą do nas, jak co roku, klerycy naszego Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego z Katowic na zbiórkę ziemniaków, warzyw, zbóż i owoców. Proszę, by te dary przywozić tradycyjnie już do Pana Kazimierza Kubicy w sam dzień 6 października do godz. 10.00, skąd sobie klerycy je odbiorą.

Dzieci zachęcam do nabycia „Małego Gościa Niedzielnego”, można tam znaleźć krzyżyk metalowy w kształcie greckiej litery „Tau” i wiele wiadomości na ten temat.

Odjazd chętnych na noc czuwania i pokuty do Turzy Śl. we wtorek 29 września o godz. 17.45 sprzed przystanku koło kościoła.

Jak co tydzień składam serdeczne „Bóg zapłać” za troskę o czystość naszego kościoła, w tym tygodniu rodzinom: Gruszka, Kołoczek i Szczypka.

Ogłoszenia duszpasterskie – 20.09.2009

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

Dziś Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.

Kolekta dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego.

Dziś też Odpust w Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Pawłowicach Śl. na Osiedlu. Suma Odpustowa o godz. 09.30, Nieszpory i Godzina Miłosierdzia o 15.00.

W czwartek swoje imieniny obchodzi Ksiądz Biskup Gerard Bernacki, z kolei w sobotę imieniny obchodzi Ksiądz Arcybiskup Damian Zimoń, Metropolita Katowicki. Pamiętajmy w modlitwie o naszych biskupach.

Zachęcam do nabywania w zakrystii kalendarzy ściennych na 2010 r. wydanych przez „Gościa Niedzielnego”. Polecam też dzisiejszy numer „Gościa Niedzielnego”, nim wiele ciekawostek o Św. O. Pio, którego wspomnienie wypada w środę.

Jak widać więźba dachowa na probostwie jest już ukończona, w przyszłym tygodniu będą przybijane łaty i kładziona dachówka Prośmy w naszych wspólnotowych i prywatnych modlitwach o dobrą pogodę na czas rozpoczętego remontu dachu naszego probostwa, a także o bezpieczeństwo dla wszystkich pracowników, którzy przy tym pracują. Z tej też okazji, na razie ogólnie dziękuję wszystkim tym, którzy okazali jakąkolwiek pomoc przy pracach przygotowawczych do remontu i w trakcie jego trwania.

W przyszłą niedzielę w naszym Dekanacie w Parafii Św. Michała Archanioła w Krzyżowicach Odpust Parafialny. Suma Odpustowa o godz.11.00, Nieszpory o 15.00. U nas Nieszporów nie będzie.

Jak co tydzień składam serdeczne „Bóg zapłać” za troskę o czystość naszego kościoła, w tym tygodniu rodzinom: Polok, Młotek i Dyrda.

Ogłoszenia duszpasterskie – 13.09.2009

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – DZIEŃ FATIMSKI

Kolekta dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na potrzeby naszej Parafii. W przyszłą niedzielę kolekta jest na potrzeby Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Dziś w naszym Dekanacie w Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Pawłowicach Śl. na Osiedlu Odpust. Suma Odpustowa o godz. 09.30, Nieszpory i Godzina Miłosierdzia o 15.00. U nas Nieszporów nie będzie, za to zapraszam przynajmniej na Różaniec I procesję z Figurą Matki Bożej Fatimskiej ok. 19.35. Dziś też (II niedziela września) jest pielgrzymka do Sanktuarium NMP do Pszowa. Polecajmy wstawiennictwu Matki Bożej wszystkich pielgrzymów i ich rodziny

Prośmy w naszych wspólnotowych i prywatnych modlitwach o dobrą pogodę na czas rozpoczętego remontu dachu naszego probostwa, a także o bezpieczeństwo dla wszystkich pracowników, którzy przy tym pracują.

W poniedziałek, 14 września, obchodzimy Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Zachęcam do przyniesienia na Msze św. krzyży z domu, nawet już poświęconych, dokonamy uroczystego poświęcenia i odnowienia należnego miejsca krzyża w naszych rodzinach.

W ciągu roku szkolnego zapraszam dzieci i młodzież naszej Parafii na Msze św. szkolne w każdy czwartek o godz. 17.00. Rodziców proszę o zainteresowanie się, czy ich dziecko bierze udział w tych Mszach św.

W tym tygodniu przypadają kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców, polecajmy tę tak ważną intencję Bożej Miłości.

Piątek tego tygodnia jest III piątkiem miesiąca. O godz. 16.30 odprawimy nabożeństwo i Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Jak co tydzień składam serdeczne „Bóg zapłać” za troskę o czystość naszego kościoła, w tym tygodniu rodzinom: Pająk, Śliwiński, Paździor i Matyjaszczyk.

Ogłoszenia duszpasterskie – 06.09.2009

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

 

Kolekta dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na potrzeby Archidiecezji – na funkcjonowanie instytucji diecezjalnych zaangażowanych w apostolstwo słowa.

 

Dziś w naszym Dekanacie w Parafii Narodzenia NMP w Golasowicach jest Odpust Parafialny, Suma Odpustowa o godz. 11.00. a Nieszpory Odpustowe o godz. 15.00 . U nas Nieszporów nie będzie. Za dwa tygodnie, 20 września, Odpust w Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Pawłowicach Śl. na Osiedlu. Suma Odpustowa o godz. 09.30, Nieszpory i Godzina Miłosierdzia o 15.00.

 

W tej też Parafii w Pawłowicach Śl. na Osiedlu dziś o 14.30 w kaplicy pod kościołem Dekanalny Dzień Skupienia dla Narzeczonych, którzy sakrament małżeństwa chcą przyjąć do października tego roku. Tamże też nauki przedślubne w poniedziałek i wtorek po Mszy św. wieczornej o godz.18.00.

 

W ciągu roku szkolnego zapraszam dzieci i młodzież naszej Parafii na Msze św. szkolne w każdy czwartek o godz. 17.00. Rodziców proszę o zainteresowanie się, czy ich dziecko bierze udział w tych Mszach św.

 

W tym tygodniu przypada II czwartek miesiąca. Kapłani naszego Dekanatu zbierają się po wakacyjnej przerwie na comiesięcznym dniu skupienia i formacji duchowej, prosimy o modlitwy w intencji uświęcenia duszpasterzy pracujących w naszym Dekanacie.

 

W sobotę, 12 września, uroczystość NMP Piekarskiej, głównej Patronki naszej Archidiecezji, uczcijmy ten dzień liczniejszym udziałem we Mszy św.

 

W przyszłą niedzielę (II niedziela września) jest pielgrzymka do Sanktuarium NMP do Pszowa.

 

W zakrystii można nabyć duże kalendarze „Gościa Niedzielnego” na 2010 rok.

 

Jak co tydzień składam serdeczne „Bóg zapłać” za troskę o czystość naszego kościoła, w tym tygodniu rodzinom: Paszek, Wilczek i Folek.