MATKA BOŻA TRZYKROĆ PRZEDZIWNA, ZWYCIĘSKA KRÓLOWA Z SZENSZTATU

MB_SzensztackaTytuł Matka Trzykroć Przedziwna wskazuje na wyjątkowe działanie Boga w Trójcy Świętej Jedynego w osobie Maryi jako:

· wybranej córce Boga Ojca,

· Matce Syna Bożego,

· Oblubienicy Ducha Świętego.

Obecny w kapliczce obraz Maryi odzwierciedla głęboką więź Chrystusa i Maryi. Także zadanie Maryi jako Matki i Wychowawczyni w dzisiejszych czasach jest w tym obrazie zawarte przez to, że Jej pełne miłości oczy są wciąż zwrócone na tego, kto na ten obraz spogląda.

 

W Maryjnym Ruchu Apostolskim z Szensztat szczególne miejsce zajmuje rodzina, ponieważ rodzina buduje Kościół. Ruch Szensztacki skupia osoby, które kierują się w życiu tymi zasadami: praktyczną wiarą w Opatrzność Bożą i miłością do Matki Bożej. W Maryi szukają wzoru i pomocy do dojrzałego przeżywania swojej wiary i dawania o niej świadectwa w świecie. W tym ruchu jest miejsce dla każdego. Oryginalną formą apostolatu stało się zakładanie „sanktuariów domowych” w rodzinach jako miejsc modlitwy, jest to obraz Matki Bożej w formie kapliczki, wędrujący po rodzinach skupionych w kręgach.

 

Z peregrynacją obrazu Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej łączą się łaski związane z Szensztackim sanktuarium:

· łaska zadomowienia pomaga czuć się przez Boga przyjętym i kochanym.

· łaska wewnętrznej przemiany mobilizuje do nieustannej pracy nad sobą i do kształtowania siebie według wzoru Jezusa.

· łaska gorliwości apostolskiej pobudza do stawania się świadkiem Chrystusa oraz do głoszenia z zaangażowaniem Ewangelii we współczesnym świecie.

Obraz Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej znajduje się w kościele parafialnym w Suszcu. Tam też powstały kręgi „sanktuariów domowych”. Także w Kryrach istnieje możliwość założenia kręgu skupiającego osoby, które raz w miesiącu goszczą w swoich domach Matkę Bożą Trzykroć Przedziwną.

„Weźcie obraz Matki Bożej i dajcie jej honorowe miejsce w waszym domu. To miejsce stanie się miniaturą sanktuarium, gdzie ten łaskami słynący obraz dowiedzie mocy swojego działania poprzez stworzenie świętej rodziny i formowanie świętych członków jej rodziny”.
(o. Kentenich, Założycielem MIĘDZYNARODOWEGO RUCHU SZENSZTACKIEGO; List z Santa Maria, 15 kwietnia 1948)

 

————————————————————————————————————————————-

Kontakt dla osób zainteresowanych utworzeniem kręgu sanktuarium domowego:

Maria i Adam Kotasowie

tel. 888 36 79 34

e-mail: [email protected]