Pielgrzymka do Kalwaryjskiej Matki

Dzieci Pierwszokomunijne wraz z Rodzicami, panią Katechetką i ks. Proboszczem pielgrzymowały w tym roku do Kalwarii Zebrzydowskiej. W tym świętym miejscu wysłuchali pięknej opowieści o wizytach Karola Wojtyły, który odwiedzał tę świątynię już jako dziewięcioletni chłopiec, a później jako kapłan, biskup, kardynał i papież. To tam zawierzył całe swoje życie Maryi i dlatego tak pięknie zrealizował swoje powołanie. Wsparty orędownictwem Matki Bożej mądrze kierował całym Kościołem i pokazał wszystkim jak można osiągnąć świętość. W uroczystej Eucharystii i my prosiliśmy o potrzebne łaski, aby każdy z nas podobnie otworzył się na działanie Bożej łaski. Po smacznym obiedzie, w pięknym majowym słońcu podziwialiśmy kalwaryjskie dróżki, a następnie ruszyliśmy do miejsca urodzenia św. Jana Pawła II – do Wadowic. Tam przy chrzcielnicy, przy której małego Karola ochrzczono, wypraszaliśmy w Koronce Miłosierdzie Boże dla nas i całego świata. Po krótkim zwiedzaniu i degustacji pysznych kremówek ruszyliśmy w drogę powrotną do Kryr. Bóg zapłać wszystkim za zorganizowanie i głębokie przeżycie tego dziękczynnego pielgrzymowania.

Więcej zdjęć można zobaczyć w Galerii.

Dziękczynienie za kapłanów

W radosnej atmosferze Białego Tygodnia, 17 maja 2018 r. zgromadziło się przy ołtarzu w naszym kościele aż 10 księży – kolegów rocznikowych naszego ks. Proboszcza. Razem z ks. Krzysztofem i licznie zgromadzonymi parafianami dziękowali za 21 lat kapłaństwa i wszelkie łaski, jakimi Bóg obdarzył ich na tym etapie pasterskiego posługiwania. W duchu jedności, razem z dziećmi pierwszokomunijnymi dziękowaliśmy za siebie nawzajem – za tych, którzy sprawują Eucharystię uobecniając Chrystusa na ołtarzu oraz tych, którzy z wiarą i dziecięcą ufnością uczestniczą w tych świętych obrzędach i przyjmują żywego Boga do swoich serc. Modliliśmy się także o nowe i święte powołania – również z naszej parafialnej wspólnoty. Za wstawiennictwem Matki Bożej Uzdrowienia Chorych prosiliśmy także o łaskę zdrowia dla wszystkich cierpiących, szczególnie dla jednego z nieobecnych – ks. prof. Marka Łuczaka, który poważnie zachorował. Pamiętajmy o nim w naszych osobistych modlitwach…

I Komunia Święta

W Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, 13 maja 2018 r. w naszej parafialnej świątyni pojawiło się przy ołtarzu 37 owieczek. Pasły się na prawdziwej (!) trawie, pod czujnym i troskliwym spojrzeniem Matki Bożej Fatimskiej. Na nich wypisano imiona 37 dzieci, które po raz pierwszy w pełni uczestniczyły w Eucharystii i z radością przyjęły do swoich serc Pana Jezusa. Serdeczne Bóg zapłać Rodzicom i Pani Katechetce Grażynie Gruszka za przygotowanie dzieci do tego ważnego wydarzenia. Oby łaska uświęcająca nieustannie była obecna w życiu tych dzieci i ich rodzin. Oby radosne świadectwo wszystkich przystępujących do Stołu Pańskiego przyciągało wątpiących i zagubionych do tego Źródła Bożej Miłości.

Więcej zdjęć niebawem pojawi się w Galerii.

„Wejrzyj, Ojcze, na tę ziemię…”

W trzy kolejne dni poprzedzające uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego obchodzone są Dni Krzyżowe (mimo przeniesienia uroczystości z czwartku 40 dni po Zmartwychwstaniu na niedzielę, Dni Krzyżowe obchodzone są nadal w poniedziałek, wtorek i środę).

Jest to czas modlitw błagalnych o dobre urodzaje, które zapewnią nam dostatek chleba powszedniego. Dni Krzyżowe są rozwinięciem codziennego wołania do miłosiernego Boga: „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. Zaprowadzono je w Galii, w obliczu groźby głodu po gwałtownych klęskach żywiołowych, trzęsieniach ziemi i wojnach. Zainicjował je ok. 450 r. św. Mamert, biskup Vienne. Z upływem czasu przeszły do liturgii rzymskiej i upowszechniły się w całym kościele.

Zgodnie z tradycją także i w naszej parafii odprawiliśmy plenerowe modlitwy błagalne o oddalenie niszczących żywiołów i dobre zbiory. W poniedziałek zgromadziliśmy się przy kapliczce koło posesji państwa Gruszka, we wtorek przy naszej grocie, a w środę przy krzyżu misyjnym. Śpiewem litanii do Wszystkich Świętych oraz suplikacji prosiliśmy Dobrego Boga, który swojemu stworzeniu „daje pokarm we właściwym czasie i otwiera rękę swoją” o dobre zbiory oraz o sprzyjającą pogodę.

Pielgrzymki Ministrantów i Dzieci Maryi

W sobotę 21 kwietnia 2018 r. Ministranci wraz z ks. Proboszczem wyruszyli na pierwszą pielgrzymkę rowerową do „Maryjki na Branicy”. Co ciekawe niektórzy chłopcy byli tam pierwszy raz, a to przecież tuż obok naszej wioski… W tym pięknym miejscu modliliśmy się o nowe powołania – także do naszej ministranckiej wspólnoty. Zachęcam zwłaszcza chłopców po I Komunii Świętej, aby dołączyli do tej niewielkiej, ale dynamicznej grupy – a w przyszłości na pewno będzie więcej pielgrzymek i wycieczek (nie tylko rowerowych).

Za nami już druga pielgrzymka – tym razem z Dziećmi Maryi i nie tylko. Znów nawiedziliśmy Branicką Panienkę, ale tym razem w drodze powrotnej zajrzeliśmy do Sióstr Boromeuszek w Suszcu i do Parafii św. Stanisława. Tam w Ogrodzie Maryi pokrzepiliśmy się nieco, aby nie zabrakło sił na drogę powrotną. Bóg zapłać Ks. Seniorowi Karolowi za pyszne wafelki i Ks. Proboszczowi Dariuszowi za miłą gościnę. Dziękuję także Mamom za opiekę nad najmłodszymi pielgrzymami…

Zapraszam Dzieci Maryi, Ministrantów i wszystkich Sympatyków już w następną sobotę, 5 maja – tym razem na godz. 11.00, na nieco dłuższą wycieczkę w przeciwnym kierunku. Dokąd? Niespodzianka…

Więcej zdjęć niebawem pojawi się w Galerii.

 

Sukcesy Gimnazjalistek

W piątek 6 kwietnia 2018 r. dwie uczennice Gimnazjum Publicznego w Kryrach zwyciężyły w Konkursach o św. Janie Pawle II, organizowanych w ramach Dnia Papieskiego w ZSO w Pawłowicach. W konkursie wiedzy o naszym Wielkim Rodaku I miejsce zajęła nasza parafianka Klaudia Witała, a w konkursie wokalno-recytatorskim I nagrodę otrzymała Karolina Ziebura (pochodząca z Mizerowa). Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Doceniono także katechetę i opiekuna – ks. Proboszcz również otrzymał pamiątkowy dyplom…

Więcej informacji na temat konkursów możemy znaleźć tutaj:

http://www.pawlowice.pl/asp/pl_start.asp?ref=1&typ=13&sub=16&menu=208&schemat=&dzialy=208&akcja=artykul&artykul=13794

https://www.facebook.com/ZSO-im-Jana-Paw%C5%82a-II-w-Paw%C5%82owicach-133996893440150/?hc_ref=ARRvXhH_WYtqNyjreWXrz3QmgLPQ7rb92aud_PoXeNM4g2HyDEal2lZW0eDs8aHjcM0

 

 

TRIDUUM SACRUM

Niech Zmartwychwstały Pan
wspiera nas w codziennym
„powstawaniu z martwych” –  z tego,
co jest naszym grzechem i słabością.
Niech promień wielkanocnego poranka
rozświetla nasze ciemności,
a paschalna radość
płynąca z pustego grobu
trwa w nas nieprzerwanie…

 

Serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim, którzy przyczynili się do upiększenia naszej świątyni na Wielki Tydzień i czas Wielkanocy – Rodzinom, które tradycyjnie zbudowały wspaniały Boży Grób; Pani, która przygotowała piękne kompozycje kwiatowe; Strażakom – za pełnienie warty honorowej przy Grobie Pańskim i udział w procesji rezurekcyjnej; pocztom sztandarowym i wszystkim wiernym. Dziękuję całej Służbie Liturgicznej: Szafarzom, Ministrantom, Kościelnemu, Organistom, Młodzieży za posługę, piękne śpiewy w czasie Triduum i czuwanie przy Bożym Grobie.

Więcej zdjęć niebawem pojawi się w Galerii.

[*]

Zmarł nasz parafianin

ŚP Fryderyk Nowoczek

lat 81, mieszkał przy ul. Skotniczej 11.

Modlitwy za zmarłego w kościele:
piątek 6.04.2018 r. o godz. 18.45,

sobota 7.04.2018 r. o godz. 17.45,

niedziela, 8.04.2018 r. o godz. 15.00.

Pogrzeb w poniedziałek, 9.04.2018 r.
Msza św. pogrzebowa o godz. 10.00.

Niedziela Palmowa 2018

Podobnie jak w roku ubiegłym w Niedzielę Palmową, na uroczystej Eucharystii o godz. 10.00 rozpoczęliśmy liturgię przy wejściu do naszej świątyni. Tam zostały pobłogosławione palmy, a po wysłuchaniu fragmentu Ewangelii ruszyliśmy w procesji wokół kościoła, śpiewając radosne „Hosanna memu Bogu”. Swoją obecnością, posługą w konfesjonale oraz wygłoszonym Słowem ubogacił nas ks. Władysław Kolorz, któremu serdecznie dziękujemy za wprowadzenie naszej wspólnoty parafialnej w przeżywanie Wielkiego Tygodnia i Świętego Triduum Paschalnego.

Więcej zdjęć można obejrzeć w Galerii.