Zaproszenia…

Dnia 17 lutego (sobota) w parafii św. Stanisława BiM w Suszcu
odbędzie się Wielkopostny Dzień Skupienia.
Rozpoczęcie w kościele o godzinie 10.00.
Serdecznie zapraszamy przyjmujących Pielgrzymujące Sanktuaria Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, wszystkich czcicieli Maryi oraz pragnących poświęcić trochę własnego czasu dla Boga.
W programie m.in. konferencja (ks. Krzysztof Winkler),
Adoracja Najśw. Sakramentu (okazja do spowiedzi).
Zakończenie Mszą Św. o godzinie 12.00.

 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców sołectwa Kryry
na Zebranie Wiejskie
w dniu 18 lutego 2018 r. (niedziela) o godzinie 11.15
w remizo-świetlicy w Kryrach.

 

Wielkopostne dni skupienia dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. odbędą się w następujących terminach:

  • 17 lutego (sobota) br. w parafii Matki Bożej Wszechpośredniczki Łask i św. Antoniego z Padwy, Jedłownik;
  • 3 marca (sobota) br. w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach;
  • 10 marca (sobota) br. w parafii św. Magdaleny, Tychy;
  • 17 marca (sobota) br. w parafii św. Antoniego w Rybniku;
  • 24 marca (sobota) br. w parafii Podwyższenia Krzyża Św., Katowice-os. Dolne Tysiąclecie.

Rozpoczęcie dnia skupienia o godz. 10.00.

Zaproszenia i informacje

ZAPROSZENIE DO WŁĄCZENIA SIĘ W AKCJĘ

„ŚLĄSKIE – DZIECIOM Z ALEPPO”

Bracia i Siostry, Drodzy Diecezjanie!

Zakończył się okres Bożego Narodzenia. W tym czasie adorowaliśmy Boże Dziecię i dziękowaliśmy za objawioną Miłość! Łączyliśmy się duchowo z Betlejem, by trwać przy Bożej Dziecinie i uczyć się miłości od Świętej Rodziny. Po zakończeniu świątecznych spotkań nadszedł czas na czyny miłości. Prosimy zatem Ducha Świętego, który umacnia miłość, by wspierał nas w dalszych działaniach.

Raz jeszcze dziękuję wszystkim, którzy w minionym roku – wrażliwi na sytuację mieszkańców Syrii, zwłaszcza Aleppo, jednego z najbardziej zniszczonych wojną miast – zaangażowali się w w akcję „Rodzina Rodzinie”. Objęła ona konkretną pomocą blisko 9 tysięcy rodzin. Bóg zapłać wspólnotom parafialnym, rodzinom, osobom prywatnym za włączenie się w to wielkie dzieło Caritas!

Działania organizacji międzynarodowych, mające na celu zażegnanie działań wojennych w Syrii, powoli przynoszą efekty. Ogrom zniszczeń jest jednak niewyobrażalny. To nie tylko pokazywane nam przez media ruiny zbombardowanych domów. To przede wszystkim trudne do odbudowania, zniszczone przez migrację i śmierć więzi rodzinne!

Najbardziej poszkodowaną grupą są dzieci, które utraciły rodziców i oparcie w szeroko pojętej rodzinie. W samym tylko Aleppo pozostało około 30 tysięcy osieroconych dzieci. Część z nich żyje na ulicy, są pozbawione opieki, doświadczają ogromnego cierpienia, a pozostawione bez pomocy stają się potencjalnym celem grup terrorystycznych, rekrutujących do swoich szeregów młodych, zagubionych ludzi.

Franciszkanie posługujący w Aleppo, dostrzegając naglącą potrzebę niesienia pomocy dzieciom, przygotowali projekt stworzenia specjalistycznego ośrodka dziennego wsparcia dla dzieci – ofiar wojny. Ośrodek zapewni zarówno specjalistyczną opiekę psychologiczną i dożywianie, jak i zajęcia edukacyjne oraz terapię poprzez różne formy aktywności. Działania te pomogą dzieciom w oderwaniu od trudnych, wojennych przeżyć i pozwolą niejako na nowo doświadczyć radości dzieciństwa. Utworzenie ośrodka wymaga ogromnych nakładów. Konieczne jest wybudowanie obiektów, m.in. budynków, boiska, placów zabaw, a także zakup środków transportu, aby można było dowozić dzieci z odległych dzielnic Aleppo.

Dlatego jako wspólnota Kościoła pragniemy wraz z władzami wojewódzkimi i samorządowymi zrealizować akcję: „Śląskie – dzieciom z Aleppo”. Potrwa ona od 30 stycznia do 5 czerwca br. Uroczysta inauguracja akcji odbędzie się w bazylice ojców Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach 30 stycznia 2018 r. podczas Eucharystii o godz. 18.30. Moment ten zbiegnie się z zakończeniem okresu adoracji Dzieciątka Jezus, będących tradycją tego miejsca. Zdaje się to mieć szczególną wymowę, bo przejdziemy od uwielbienia Nowonarodzonego do czynnej miłości bliźniego, od słów o miłości do konkretnej pomocy dzieciom – ofiarom wojny!

Drodzy Diecezjanie! W słowie pasterskim na nowy rok 2018 napisałem, że „naszym chrześcijańskim obowiązkiem jest czynić to, co możliwe”. Zapraszam więc do wspólnej modlitwy o pokój dla całej ludzkiej rodziny, szczególnie dla mieszkańców Syrii i wszystkich krajów Bliskiego Wschodu! Módlmy się w intencji dzieci z Aleppo i wszystkich, którzy tam na miejscu udzielają im pomocy, wśród których są franciszkanie i siostry zakonne, pracownicy Caritas i innych organizacji pomocowych.

Przywołując słowa naszego Pana: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40), zachęcam Was wszystkich do wsparcia tej bardzo pożytecznej inicjatywy. Pieniądze można wpłacać na konto katowickiej Caritas z dopiskiem „wpłaty Śląskie dla Aleppo”, natomiast 8 kwietnia br. – w Niedzielę Miłosierdzia Bożego – przed kościołami naszej archidiecezji zbierane będą ofiary na ten cel.

Licząc na zrozumienie, pomoc i zaangażowanie, z serca błogosławię.

† Wiktor Skworc
ARCYBISKUP METROPOLITA KATOWICKI

Numer konta Caritas Archidiecezji Katowickiej:
90 1560 1111 0000 9070 0011 6398
Z dopiskiem „wpłaty Śląskie dla Aleppo”.

 

Obchody Światowego Dnia Życia Konsekrowanego odbędą się w piątek 2 lutego br. od godz. 10 w krypcie katedry.

Wydział Teologiczny UŚ otwiera Studia Podyplomowe Teologiczno-Katechetyczne. Słuchaczami studiów mogą zostać nauczyciele wszystkich przedmiotów, posiadający wykształcenie magisterskie wraz z przygotowaniem pedagogicznym. Absolwenci studiów uzyskają kwalifikacje do nauczania religii w szkołach podstawowych i w przedszkolach (z wyjątkiem specjalnych). Studia zostaną uruchomione od semestru letniego – czyli od końca lutego br. Zajęcia trwają przez cztery semestry i odbywają się w formie przewidzianej dla studiów niestacjonarnych (zjazdy tylko w soboty). Odpłatność za studnia wynosi 1580 zł za semestr.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie Wydziału Teologicznego UŚ (http://www.wtl.us.edu.pl/news.php), w sekretariacie studiów u pani Ludmiły Lach-Bartlik (tel. 32 35 69 056) lub u kierownika studiów ks. dr. hab. Romana Buchty ([email protected]; kom. 519 318 961).

Druga edycja rocznych Studiów Podyplomowych Rodziny na Wydziale Teologicznym UŚ w Katowicach rozpocznie się od połowy lutego 2018 r.,. Studia przeznaczone są dla osób świeckich – chcących zaangażować się w posługę jako doradcy życia rodzinnego, dla kapłanów – chcących pogłębić swoją wiedzę na temat zagadnień związanych z duszpasterstwem rodzin oraz dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką rodziny.

Termin składania dokumentów: 8.01-9.02.2018 r. Miejsce składania dokumentów: sekretariat Wydziału Teologicznego UŚ (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00), dokumenty można przesłać również pocztą na adres: Wydział Teologiczny UŚ, ul. Jordana 18, 40-043 Katowice. Rozmowa kwalifikacyjna: 20 lutego 2018 r. (wtorek) w godzinach 17.00-19.00.

Szczegółowe informacje na stronie Wydziału Teologicznego, u Pani Ludmiły Lach-Bartlik (tel. 32-356-90-56) lub u kierownika studiów ks. Antoniego Bartoszka ([email protected], kom. 501462215). Z racji tego, że są to studia podyplomowe, wymagane jest posiadanie dyplomu szkoły wyższej (wystarczy licencjat). Zajęcia będą odbywać się w osiem sobót w semestrze. Opłata: 2106 zł (całość – 2 semestry).

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy
w związku z sezonem ogrzewczym

Sezon zimowy niesie ze sobą zagrożenia związane z ogrzewaniem mieszkań – pożary i zaczadzenia.
Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanię prewencyjną CZAD I OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Państwową Straż Pożarną.
Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych warunków ubezpieczenia domu.
Obowiązek przeprowadzenia okresowych czyszczeń i kontroli przewodów kominowych dotyczy również budynków jednorodzinnych. Za te czynności odpowiedzialny jest właściciel/zarządca nieruchomości. Utrzymywanie instalacji grzewczo-kominowych w dobrym stanie technicznym, spalanie paliw dobrej jakości oraz okresowe czyszczenia kominów jest ekonomiczne i proekologiczne. Ma zasadniczy wpływ na zmniejszenie emisji toksycznych gazów i pyłów do atmosfery, a w efekcie zmniejszenie smogu.
W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.
Równocześnie zachęcamy do instalacji czujników tlenku węgla oraz dymu – takie urządzenia mogą uratować zdrowie, a nawet życie mieszkańców. Instalację czujników należy wykonać w konsultacji z kominiarzem podczas okresowej kontroli lub czyszczenia kominów.

Prezes Krajowej Izby Kominiarzy
Marcin Ziombski

 

Do końca lutego br. należy składać wnioski o stypendium bł. ks. Emila Szramka na rok szkolny 2018/2019. Prosimy o przypomnienie uczniom, którzy już otrzymują to stypendium – a chcieliby nadal z niego korzystać – o konieczności ponowienia wniosku. Stypendium adresowane jest do młodzieży z przedziału wiekowego: III klasa gimnazjum oraz VIII klasa szkoły podstawowej – I rok studiów (wniosek mogą więc składać najwcześniej uczniowie II klasy gimnazjum lub VII klasy zreformowanej szkoły, a najpóźniej maturzyści). Oprócz tego należy spełnić dwa kryteria: średnia ocen po pierwszym semestrze winna wynosić co najmniej 4,5, zaś dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 995 złotych netto (w dochodach nie uwzględniamy programu 500+). Wnioski można znaleźć na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego: www.wk.archidiecezja.katowice.pl.

Informujemy również, że są jeszcze miejsca w programie stypendialnym Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Przyjmujemy uczniów z II i III klas gimnazjalnych oraz po pierwszym semestrze klas VII szkoły podstawowej. Kryteria: średnia ocen co najmniej 4,8, zaś dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 1470 zł brutto (nie uwzględniamy programu 500+). Wstępny wniosek do odbioru w Wydziale Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Katowicach. Więcej informacji na stronie www.dzieło.pl.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej wraz z Internationales Bildungsnetzwerk PILGRIM i Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems zapraszają wszystkich nauczycieli na międzynarodową konferencję: „Kościół katolicki w Ameryce Południowej”. Odbędzie się ona w sobotę 17 lutego br. o godz. 10 w auli WTL UŚ (ul. Jordana 18).

[*]

Zmarła nasza parafianka

ŚP Florentyna Folek

lat 93, mieszkała przy ul. Wyzwolenia 135.

Modlitwy za zmarłą w kościele:
środa 17.01.2018 – piątek 19.01.2018 r.
o godz. 17.30.

Pogrzeb w sobotę, 20.01.2018 r.
Wyjście z domu o godz. 8.45.
Msza św. pogrzebowa o godz. 9.00.

Kolędnicy Misyjni

Na przełomie roku 2017/18 we wszystkich polskich diecezjach Kolędnicy Misyjni pospieszyli z pomocą dzieciom w Syrii i w Libanie. Zwracali uwagę na trudną sytuację swoich rówieśników, którzy cierpią z powodu konfliktów zbrojnych. Po raz kolejny podjęli modlitwę o pokój w świecie, a także zbierali fundusze na rzecz ofiar wojny.

Także i w naszej parafii młodzież kolędowała na rzecz dzieci z Syrii i Libanu, dzieląc się także radością ze spotkania Zbawiciela narodzonego w Betlejem. Dziękujemy wszystkim rodzinom, które przyjęły Kolędników w swoich domach oraz licznie zebranym na wspólnym kolędowaniu w kościele 6 stycznia – w Misyjny Dzień Dziecka. Zebraliśmy łącznie kwotę 2011 zł, która została wpłacona na konto Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci.

Dziękujemy i do zobaczenia za rok!

Więcej zdjęć można zobaczyć w Galerii.

[*]

Zmarł nasz parafianin

ŚP Henryk Koczar

lat 64, mieszkał przy ul. Kasztanowej 9.

Modlitwy za zmarłego w kościele:
poniedziałek 8.01.2018 i wtorek 9.01.2018 r.
o godz. 17.00.

Pogrzeb w środę, 10.01.2018 r.
Modlitwy w kaplicy w Suszcu o godz. 9.30.
Msza św. pogrzebowa o godz. 10.00.

 

[*]

 

Zmarł nasz parafianin

ŚP Alojzy Wawrzynek

lat 75, mieszkał przy ul. Skotniczej 2.

 

Pogrzeb we wtorek, 9.01.2018 r.
Modlitwy w domu o godz. 10.45.
Pochówek na cmentarzu o godz. 11.00.

Boże Narodzenie

W tym objawiła się miłość Boga ku nam,
że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat
1J 4,9  
W tajemnicy Bożego Narodzenia odnajdujemy piękną, niesamowitą prawdę: oto Bóg staje się jednym z nas. Dziecię Jezus –  delikatne, słabe i bezbronne oddaje się w ręce człowieka. Niech miłość Tego, który dla naszego zbawienia stał się małym i ubogim, zapłonie w naszych sercach, niech wyciszy wszystkie troski i niepokoje. Niech wypełni nasze serca modlitewną ciszą i prawdziwym, Bożym pokojem.
Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego
oraz szczęścia i zdrowia w Nowym 2018 Roku!

Więcej zdjęć można zobaczyć w Galerii…

 

 

O D W I E D Z I N Y  D U S Z P A S T E R S K I E

K O L Ę D A  2017/2018

DATA DZIEŃ GODZ. ULICA
27.12.2017 Środa 13.00 Krótka 1-9,
Pocztowa 1-15
28.12.2017 Czwartek 13.00 Nierad 153-116
(Państwo Polok i Gruszczyk)
29.12.2017 Piątek 13.00 Nierad 115-77
30.12.2017 Sobota 11.00 Nierad 1-33
02.01.2018 Wtorek 13.00 Nierad 39-77
04.01.2018 Czwartek 13.00 Kręta 5-20,
F. Klimy 3a-28
05.01.2018 Piątek 13.00 Herbowa 3-6
Wodna 1-10
07.01.2018 Niedziela 15.00 Spokojna 1-35
Jasna 4-18
09.01.2018 Wtorek 13.00 Garusa 8-36
Kasztanowa 1-9
11.01.2018 Czwartek 13.00 Skotnicza 1-35
12.01.2018 Piątek 13.00 Wyzwolenia 59-89
13.01.2018 Sobota 11.00 Wyzwolenia 107-90
Owocowa 8-12
14.01.2018 Niedziela 15.00 Wilcza 1-34
16.01.2018 Wtorek 13.00 Rolnicza
Wyzwolenia 108-137a
18.01.2018 Czwartek 13.00 Wyzwolenia 142-163
19.01.2018 Piątek 13.00 Wyzwolenia 164-180
20.01.2018 Sobota 11.00 Wyzwolenia 181-207
21.01.2018 Niedziela 15.00 Kolęda dodatkowa.

Młodzież i dzieci uczęszczające do szkoły,
w czasie kolędy mają przygotowane zeszyty z religii
i świadectwa z poprzedniego roku.
Odwiedziny duszpasterskie są wizytą Proboszcza,
który chce się spotkać ze wszystkimi członkami Rodziny,
by poznać ich bliżej, nawiedzając ich w środowisku,
w którym żyją na co dzień…

 

HARMONOGRAM ODŚNIEŻANIA w roku 2018

GRUPA 1 ul. Wyzwolenia – od kościoła w kierunku Suszca,
ul. Wodna, ul. Rolnicza, ul. Owocowa, ul. Spokojna, ul. Jasna.
GRUPA 2 ul. Wyzwolenia – od kościoła w kierunku Mizerowa,
ul. Herbowa, ul. Kręta, ul. Pocztowa, ul. Krótka
GRUPA 3 ul. Nierad – od Suszca do Państwa Małek,
ul. Skotnicza, ul. Wilcza
GRUPA 4 ul. Nierad – od Państwa Wolnik w kierunku Mizerowa,
ul. Pawła Garusa

GRUPA 1 – 01.01.2018 – 07.01.2018
GRUPA 2 – 08.01.2018 – 14.01.2018
GRUPA 3 – 15.01.2018 – 21.01.2018
GRUPA 4 – 22.01.2018 – 28.01.2018
GRUPA 1 – 29.01.2018 – 04.02.2018
GRUPA 2 – 05.02.2018 – 11.02.2018
GRUPA 3 – 12.02.2018 – 18.02.2018
GRUPA 4 – 19.02.2018 – 25.02.2018
GRUPA 1 – 26.02.2018 – 04.03.2018
GRUPA 2 – 05.03.2018 – 11.03.2018
GRUPA 3 – 12.03.2018 – 18.03.2018
GRUPA 4 – 19.03.2018 – 25.03.2018

Kolędnicy Misyjni

27 i 29 grudnia ulicami naszej parafii przejdą Kolędnicy Misyjni, zbierający datki na rzecz dzieci z Syrii i Libanu. Rodziny, które chcą przyjąć kolędników proszone są o wpisanie swojego nazwiska i adresu na liście znajdującej się obok prasy. Zapisy do 20 grudnia. Osoby, które nie mogą przyjąć kolędników już dziś zapraszamy na Nieszpory 6 stycznia 2018 r. – w Misyjny Dzień Dziecka.

Niepokalana prowadź nas!

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w naszym kościele swoje święto przeżywały Dzieci Maryi. W adwentowych przygotowaniach towarzyszy nam Matka Boża – szczególnie podczas Mszy św. Roratnych. W adwencie, którym jest całe nasze życie, w oczekiwaniu na ostateczne spotkanie z Jezusem, nasza najlepsza Orędowniczka także prowadzi nas do Swego Syna.
Cieszy fakt, iż w tak niewielkiej parafii jest około 30 Dzieci Maryi. Cieszy tym bardziej, że 8 grudnia do tej grupy dołączyli kolejni uczestnicy. Z parafialnych magazynów udało się wydobyć sztandar tej wspólnoty i odtąd znów będzie nam towarzyszyć w naszej świątyni.

Niech słowa na nim wypisane – Niepokalana prowadź nas – przypominają nie tylko dzieciom, ale wszystkim parafianom, że Maryja wciąż czuwa nad nami.

Więcej zdjęć można obejrzeć w Galerii.

Mikołajowy prezent…

Św. Mikołaj nie tylko obdarował słodyczami dzieci licznie zgromadzone na Roratach. Zachwycony śpiewem w naszym kościele pozostawił wszystkim parafianom piękny prezent – multimedialny wyświetlacz tekstów pieśni (i nie tylko…). Oby odtąd ułatwił nam on ubogacanie liturgii jeszcze lepszym śpiewem, a zwłaszcza korzystanie z dalszych zwrotek pieśni, które zawierają często bardzo piękną treść, a rzadko są wykonywane.
Organiści już opanowali intuicyjne „centrum sterowania”, więc na pewno niebawem poszerzymy repertuar pieśni.
Serdeczne Bóg zapłać św. Mikołajowi oraz wszystkim, którzy mu „pomogli” w finansowaniu tego przedsięwzięcia podczas kolekt w kościele oraz indywidualnym darczyńcom, którzy przekazali pokaźne kwoty.

Święty Mikołaj w Kryrach…

W środę, 6 grudnia, na Roratach pojawił się w kościele Wielki Przyjaciel Dzieci – sam Św. Mikołaj! Naprawdę był wieeeeelki i okazał dzieciom wielkie serce. Nie tylko obdarował je słodyczami, ale także pochwalił, że prawie 150! dzieci chodzi na Msze św. Roratnie. Ucieszył się, że wszyscy pięknie śpiewają, przynoszą Skarbczyki, modlą się, słuchają Słowa Bożego i mądrze odpowiadają na pytania zadawane na kazaniu przez księdza Proboszcza. Opowiadał, że był w o wiele większych parafiach, a dzieci była czasem tylko garstka… Zachęcał wszystkich do wytrwałości w adwentowym przygotowaniu na spotkanie z Panem Jezusem i obiecał, że przyjdzie znowu za rok. Wzruszony gorliwością i pięknym śpiewem, który usłyszał w naszej parafii zostawił nam jeszcze jeden prezent. Jaki? Zapraszamy wszystkich na kolejne Roraty – wtedy zobaczycie…

Więcej zdjęć można zobaczyć w Galerii.