Rekolekcje wielkopostne 2018

10 marca, w wigilię Niedzieli Radości, rozpoczęliśmy nasze parafialne rekolekcje wielkopostne. W tym roku naszym duchowym przewodnikiem był Ksiądz Kazimierz Musioł, doktorant w Katedrze Duszpasterstwa Rodzin Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Mottem tego świętego czasu były słowa: Po prostu, wierzę…

Rekolekcjonista w pięknych kazaniach i naukach stanowych starał się ożywić naszą wiarę, umocnić nadzieję i zachęcał do czynnej miłości Boga i bliźniego. Wypowiadane słowa ubogacał przykładami ze swojego życia i posługiwania, gorliwie służył także w konfesjonale.

Ks. Kazimierz poprowadził również rekolekcje szkolne, w czasie których nawiązał bardzo dobry kontakt ze słuchaczami, zarówno ze szkoły podstawowej, jak i gimnazjum. Piękną grą na akordeonie zachęcił dzieci i młodzież do jeszcze bardziej radosnego śpiewu na chwałę Pana.

Bóg zapłać Księdzu Rekolekcjoniście za świadectwo wiary. Obiecujemy, że usłyszane słowa postaramy się wprowadzić w codzienność naszego życia. Życzymy światła Ducha Świętego w dalszym studiowaniu i zawsze zapraszamy do Kryr!

Więcej zdjęć można zobaczyć w Galerii.

Zaproszenia…

 

Istnieje możliwość założenia trzeciego już w Kryrach
kręgu skupiającego osoby, które raz w miesiącu
goszczą w swoich domach
Matkę Bożą Trzykroć Przedziwną.

„Weźcie obraz Matki Bożej i dajcie jej honorowe miejsce w waszym domu. To miejsce stanie się miniaturą sanktuarium, gdzie ten łaskami słynący obraz dowiedzie mocy swojego działania poprzez stworzenie świętej rodziny i formowanie świętych członków jej rodziny”.
(o. Kentenich, Założyciel MIĘDZYNARODOWEGO RUCHU SZENSZTACKIEGO; List z Santa Maria, 15 kwietnia 1948)

Kontakt dla osób zainteresowanych:
Maria i Adam Kotasowie
tel. 888 36 79 34
e-mail: [email protected]

[*]

Zmarła pochodząca z naszej Parafii

ŚP Katarzyna Czembor

lat 57, mieszkała przy ul. Pocztowej 15.

Modlitwy za zmarłą w kościele:
środa 14.02.2018 r., ok. godz. 18.50.

Msza św. w czwartek, 15.02.2018 r.
 o godz. 14.00.

Zaproszenia…

Dnia 17 lutego (sobota) w parafii św. Stanisława BiM w Suszcu
odbędzie się Wielkopostny Dzień Skupienia.
Rozpoczęcie w kościele o godzinie 10.00.
Serdecznie zapraszamy przyjmujących Pielgrzymujące Sanktuaria Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, wszystkich czcicieli Maryi oraz pragnących poświęcić trochę własnego czasu dla Boga.
W programie m.in. konferencja (ks. Krzysztof Winkler),
Adoracja Najśw. Sakramentu (okazja do spowiedzi).
Zakończenie Mszą Św. o godzinie 12.00.

 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców sołectwa Kryry
na Zebranie Wiejskie
w dniu 18 lutego 2018 r. (niedziela) o godzinie 11.15
w remizo-świetlicy w Kryrach.

 

Wielkopostne dni skupienia dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. odbędą się w następujących terminach:

  • 17 lutego (sobota) br. w parafii Matki Bożej Wszechpośredniczki Łask i św. Antoniego z Padwy, Jedłownik;
  • 3 marca (sobota) br. w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach;
  • 10 marca (sobota) br. w parafii św. Magdaleny, Tychy;
  • 17 marca (sobota) br. w parafii św. Antoniego w Rybniku;
  • 24 marca (sobota) br. w parafii Podwyższenia Krzyża Św., Katowice-os. Dolne Tysiąclecie.

Rozpoczęcie dnia skupienia o godz. 10.00.

Zaproszenia i informacje

ZAPROSZENIE DO WŁĄCZENIA SIĘ W AKCJĘ

„ŚLĄSKIE – DZIECIOM Z ALEPPO”

Bracia i Siostry, Drodzy Diecezjanie!

Zakończył się okres Bożego Narodzenia. W tym czasie adorowaliśmy Boże Dziecię i dziękowaliśmy za objawioną Miłość! Łączyliśmy się duchowo z Betlejem, by trwać przy Bożej Dziecinie i uczyć się miłości od Świętej Rodziny. Po zakończeniu świątecznych spotkań nadszedł czas na czyny miłości. Prosimy zatem Ducha Świętego, który umacnia miłość, by wspierał nas w dalszych działaniach.

Raz jeszcze dziękuję wszystkim, którzy w minionym roku – wrażliwi na sytuację mieszkańców Syrii, zwłaszcza Aleppo, jednego z najbardziej zniszczonych wojną miast – zaangażowali się w w akcję „Rodzina Rodzinie”. Objęła ona konkretną pomocą blisko 9 tysięcy rodzin. Bóg zapłać wspólnotom parafialnym, rodzinom, osobom prywatnym za włączenie się w to wielkie dzieło Caritas!

Działania organizacji międzynarodowych, mające na celu zażegnanie działań wojennych w Syrii, powoli przynoszą efekty. Ogrom zniszczeń jest jednak niewyobrażalny. To nie tylko pokazywane nam przez media ruiny zbombardowanych domów. To przede wszystkim trudne do odbudowania, zniszczone przez migrację i śmierć więzi rodzinne!

Najbardziej poszkodowaną grupą są dzieci, które utraciły rodziców i oparcie w szeroko pojętej rodzinie. W samym tylko Aleppo pozostało około 30 tysięcy osieroconych dzieci. Część z nich żyje na ulicy, są pozbawione opieki, doświadczają ogromnego cierpienia, a pozostawione bez pomocy stają się potencjalnym celem grup terrorystycznych, rekrutujących do swoich szeregów młodych, zagubionych ludzi.

Franciszkanie posługujący w Aleppo, dostrzegając naglącą potrzebę niesienia pomocy dzieciom, przygotowali projekt stworzenia specjalistycznego ośrodka dziennego wsparcia dla dzieci – ofiar wojny. Ośrodek zapewni zarówno specjalistyczną opiekę psychologiczną i dożywianie, jak i zajęcia edukacyjne oraz terapię poprzez różne formy aktywności. Działania te pomogą dzieciom w oderwaniu od trudnych, wojennych przeżyć i pozwolą niejako na nowo doświadczyć radości dzieciństwa. Utworzenie ośrodka wymaga ogromnych nakładów. Konieczne jest wybudowanie obiektów, m.in. budynków, boiska, placów zabaw, a także zakup środków transportu, aby można było dowozić dzieci z odległych dzielnic Aleppo.

Dlatego jako wspólnota Kościoła pragniemy wraz z władzami wojewódzkimi i samorządowymi zrealizować akcję: „Śląskie – dzieciom z Aleppo”. Potrwa ona od 30 stycznia do 5 czerwca br. Uroczysta inauguracja akcji odbędzie się w bazylice ojców Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach 30 stycznia 2018 r. podczas Eucharystii o godz. 18.30. Moment ten zbiegnie się z zakończeniem okresu adoracji Dzieciątka Jezus, będących tradycją tego miejsca. Zdaje się to mieć szczególną wymowę, bo przejdziemy od uwielbienia Nowonarodzonego do czynnej miłości bliźniego, od słów o miłości do konkretnej pomocy dzieciom – ofiarom wojny!

Drodzy Diecezjanie! W słowie pasterskim na nowy rok 2018 napisałem, że „naszym chrześcijańskim obowiązkiem jest czynić to, co możliwe”. Zapraszam więc do wspólnej modlitwy o pokój dla całej ludzkiej rodziny, szczególnie dla mieszkańców Syrii i wszystkich krajów Bliskiego Wschodu! Módlmy się w intencji dzieci z Aleppo i wszystkich, którzy tam na miejscu udzielają im pomocy, wśród których są franciszkanie i siostry zakonne, pracownicy Caritas i innych organizacji pomocowych.

Przywołując słowa naszego Pana: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40), zachęcam Was wszystkich do wsparcia tej bardzo pożytecznej inicjatywy. Pieniądze można wpłacać na konto katowickiej Caritas z dopiskiem „wpłaty Śląskie dla Aleppo”, natomiast 8 kwietnia br. – w Niedzielę Miłosierdzia Bożego – przed kościołami naszej archidiecezji zbierane będą ofiary na ten cel.

Licząc na zrozumienie, pomoc i zaangażowanie, z serca błogosławię.

† Wiktor Skworc
ARCYBISKUP METROPOLITA KATOWICKI

Numer konta Caritas Archidiecezji Katowickiej:
90 1560 1111 0000 9070 0011 6398
Z dopiskiem „wpłaty Śląskie dla Aleppo”.

 

Obchody Światowego Dnia Życia Konsekrowanego odbędą się w piątek 2 lutego br. od godz. 10 w krypcie katedry.

Wydział Teologiczny UŚ otwiera Studia Podyplomowe Teologiczno-Katechetyczne. Słuchaczami studiów mogą zostać nauczyciele wszystkich przedmiotów, posiadający wykształcenie magisterskie wraz z przygotowaniem pedagogicznym. Absolwenci studiów uzyskają kwalifikacje do nauczania religii w szkołach podstawowych i w przedszkolach (z wyjątkiem specjalnych). Studia zostaną uruchomione od semestru letniego – czyli od końca lutego br. Zajęcia trwają przez cztery semestry i odbywają się w formie przewidzianej dla studiów niestacjonarnych (zjazdy tylko w soboty). Odpłatność za studnia wynosi 1580 zł za semestr.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie Wydziału Teologicznego UŚ (http://www.wtl.us.edu.pl/news.php), w sekretariacie studiów u pani Ludmiły Lach-Bartlik (tel. 32 35 69 056) lub u kierownika studiów ks. dr. hab. Romana Buchty ([email protected]; kom. 519 318 961).

Druga edycja rocznych Studiów Podyplomowych Rodziny na Wydziale Teologicznym UŚ w Katowicach rozpocznie się od połowy lutego 2018 r.,. Studia przeznaczone są dla osób świeckich – chcących zaangażować się w posługę jako doradcy życia rodzinnego, dla kapłanów – chcących pogłębić swoją wiedzę na temat zagadnień związanych z duszpasterstwem rodzin oraz dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką rodziny.

Termin składania dokumentów: 8.01-9.02.2018 r. Miejsce składania dokumentów: sekretariat Wydziału Teologicznego UŚ (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00), dokumenty można przesłać również pocztą na adres: Wydział Teologiczny UŚ, ul. Jordana 18, 40-043 Katowice. Rozmowa kwalifikacyjna: 20 lutego 2018 r. (wtorek) w godzinach 17.00-19.00.

Szczegółowe informacje na stronie Wydziału Teologicznego, u Pani Ludmiły Lach-Bartlik (tel. 32-356-90-56) lub u kierownika studiów ks. Antoniego Bartoszka ([email protected], kom. 501462215). Z racji tego, że są to studia podyplomowe, wymagane jest posiadanie dyplomu szkoły wyższej (wystarczy licencjat). Zajęcia będą odbywać się w osiem sobót w semestrze. Opłata: 2106 zł (całość – 2 semestry).

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy
w związku z sezonem ogrzewczym

Sezon zimowy niesie ze sobą zagrożenia związane z ogrzewaniem mieszkań – pożary i zaczadzenia.
Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanię prewencyjną CZAD I OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Państwową Straż Pożarną.
Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych warunków ubezpieczenia domu.
Obowiązek przeprowadzenia okresowych czyszczeń i kontroli przewodów kominowych dotyczy również budynków jednorodzinnych. Za te czynności odpowiedzialny jest właściciel/zarządca nieruchomości. Utrzymywanie instalacji grzewczo-kominowych w dobrym stanie technicznym, spalanie paliw dobrej jakości oraz okresowe czyszczenia kominów jest ekonomiczne i proekologiczne. Ma zasadniczy wpływ na zmniejszenie emisji toksycznych gazów i pyłów do atmosfery, a w efekcie zmniejszenie smogu.
W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.
Równocześnie zachęcamy do instalacji czujników tlenku węgla oraz dymu – takie urządzenia mogą uratować zdrowie, a nawet życie mieszkańców. Instalację czujników należy wykonać w konsultacji z kominiarzem podczas okresowej kontroli lub czyszczenia kominów.

Prezes Krajowej Izby Kominiarzy
Marcin Ziombski

 

Do końca lutego br. należy składać wnioski o stypendium bł. ks. Emila Szramka na rok szkolny 2018/2019. Prosimy o przypomnienie uczniom, którzy już otrzymują to stypendium – a chcieliby nadal z niego korzystać – o konieczności ponowienia wniosku. Stypendium adresowane jest do młodzieży z przedziału wiekowego: III klasa gimnazjum oraz VIII klasa szkoły podstawowej – I rok studiów (wniosek mogą więc składać najwcześniej uczniowie II klasy gimnazjum lub VII klasy zreformowanej szkoły, a najpóźniej maturzyści). Oprócz tego należy spełnić dwa kryteria: średnia ocen po pierwszym semestrze winna wynosić co najmniej 4,5, zaś dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 995 złotych netto (w dochodach nie uwzględniamy programu 500+). Wnioski można znaleźć na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego: www.wk.archidiecezja.katowice.pl.

Informujemy również, że są jeszcze miejsca w programie stypendialnym Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Przyjmujemy uczniów z II i III klas gimnazjalnych oraz po pierwszym semestrze klas VII szkoły podstawowej. Kryteria: średnia ocen co najmniej 4,8, zaś dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 1470 zł brutto (nie uwzględniamy programu 500+). Wstępny wniosek do odbioru w Wydziale Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Katowicach. Więcej informacji na stronie www.dzieło.pl.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej wraz z Internationales Bildungsnetzwerk PILGRIM i Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems zapraszają wszystkich nauczycieli na międzynarodową konferencję: „Kościół katolicki w Ameryce Południowej”. Odbędzie się ona w sobotę 17 lutego br. o godz. 10 w auli WTL UŚ (ul. Jordana 18).

[*]

Zmarła nasza parafianka

ŚP Florentyna Folek

lat 93, mieszkała przy ul. Wyzwolenia 135.

Modlitwy za zmarłą w kościele:
środa 17.01.2018 – piątek 19.01.2018 r.
o godz. 17.30.

Pogrzeb w sobotę, 20.01.2018 r.
Wyjście z domu o godz. 8.45.
Msza św. pogrzebowa o godz. 9.00.

Kolędnicy Misyjni

Na przełomie roku 2017/18 we wszystkich polskich diecezjach Kolędnicy Misyjni pospieszyli z pomocą dzieciom w Syrii i w Libanie. Zwracali uwagę na trudną sytuację swoich rówieśników, którzy cierpią z powodu konfliktów zbrojnych. Po raz kolejny podjęli modlitwę o pokój w świecie, a także zbierali fundusze na rzecz ofiar wojny.

Także i w naszej parafii młodzież kolędowała na rzecz dzieci z Syrii i Libanu, dzieląc się także radością ze spotkania Zbawiciela narodzonego w Betlejem. Dziękujemy wszystkim rodzinom, które przyjęły Kolędników w swoich domach oraz licznie zebranym na wspólnym kolędowaniu w kościele 6 stycznia – w Misyjny Dzień Dziecka. Zebraliśmy łącznie kwotę 2011 zł, która została wpłacona na konto Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci.

Dziękujemy i do zobaczenia za rok!

Więcej zdjęć można zobaczyć w Galerii.

[*]

Zmarł nasz parafianin

ŚP Henryk Koczar

lat 64, mieszkał przy ul. Kasztanowej 9.

Modlitwy za zmarłego w kościele:
poniedziałek 8.01.2018 i wtorek 9.01.2018 r.
o godz. 17.00.

Pogrzeb w środę, 10.01.2018 r.
Modlitwy w kaplicy w Suszcu o godz. 9.30.
Msza św. pogrzebowa o godz. 10.00.

 

[*]

 

Zmarł nasz parafianin

ŚP Alojzy Wawrzynek

lat 75, mieszkał przy ul. Skotniczej 2.

 

Pogrzeb we wtorek, 9.01.2018 r.
Modlitwy w domu o godz. 10.45.
Pochówek na cmentarzu o godz. 11.00.

Boże Narodzenie

W tym objawiła się miłość Boga ku nam,
że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat
1J 4,9  
W tajemnicy Bożego Narodzenia odnajdujemy piękną, niesamowitą prawdę: oto Bóg staje się jednym z nas. Dziecię Jezus –  delikatne, słabe i bezbronne oddaje się w ręce człowieka. Niech miłość Tego, który dla naszego zbawienia stał się małym i ubogim, zapłonie w naszych sercach, niech wyciszy wszystkie troski i niepokoje. Niech wypełni nasze serca modlitewną ciszą i prawdziwym, Bożym pokojem.
Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego
oraz szczęścia i zdrowia w Nowym 2018 Roku!

Więcej zdjęć można zobaczyć w Galerii…

 

 

O D W I E D Z I N Y  D U S Z P A S T E R S K I E

K O L Ę D A  2017/2018

DATA DZIEŃ GODZ. ULICA
27.12.2017 Środa 13.00 Krótka 1-9,
Pocztowa 1-15
28.12.2017 Czwartek 13.00 Nierad 153-116
(Państwo Polok i Gruszczyk)
29.12.2017 Piątek 13.00 Nierad 115-77
30.12.2017 Sobota 11.00 Nierad 1-33
02.01.2018 Wtorek 13.00 Nierad 39-77
04.01.2018 Czwartek 13.00 Kręta 5-20,
F. Klimy 3a-28
05.01.2018 Piątek 13.00 Herbowa 3-6
Wodna 1-10
07.01.2018 Niedziela 15.00 Spokojna 1-35
Jasna 4-18
09.01.2018 Wtorek 13.00 Garusa 8-36
Kasztanowa 1-9
11.01.2018 Czwartek 13.00 Skotnicza 1-35
12.01.2018 Piątek 13.00 Wyzwolenia 59-89
13.01.2018 Sobota 11.00 Wyzwolenia 107-90
Owocowa 8-12
14.01.2018 Niedziela 15.00 Wilcza 1-34
16.01.2018 Wtorek 13.00 Rolnicza
Wyzwolenia 108-137a
18.01.2018 Czwartek 13.00 Wyzwolenia 142-163
19.01.2018 Piątek 13.00 Wyzwolenia 164-180
20.01.2018 Sobota 11.00 Wyzwolenia 181-207
21.01.2018 Niedziela 15.00 Kolęda dodatkowa.

Młodzież i dzieci uczęszczające do szkoły,
w czasie kolędy mają przygotowane zeszyty z religii
i świadectwa z poprzedniego roku.
Odwiedziny duszpasterskie są wizytą Proboszcza,
który chce się spotkać ze wszystkimi członkami Rodziny,
by poznać ich bliżej, nawiedzając ich w środowisku,
w którym żyją na co dzień…

 

HARMONOGRAM ODŚNIEŻANIA w roku 2018

GRUPA 1 ul. Wyzwolenia – od kościoła w kierunku Suszca,
ul. Wodna, ul. Rolnicza, ul. Owocowa, ul. Spokojna, ul. Jasna.
GRUPA 2 ul. Wyzwolenia – od kościoła w kierunku Mizerowa,
ul. Herbowa, ul. Kręta, ul. Pocztowa, ul. Krótka
GRUPA 3 ul. Nierad – od Suszca do Państwa Małek,
ul. Skotnicza, ul. Wilcza
GRUPA 4 ul. Nierad – od Państwa Wolnik w kierunku Mizerowa,
ul. Pawła Garusa

GRUPA 1 – 01.01.2018 – 07.01.2018
GRUPA 2 – 08.01.2018 – 14.01.2018
GRUPA 3 – 15.01.2018 – 21.01.2018
GRUPA 4 – 22.01.2018 – 28.01.2018
GRUPA 1 – 29.01.2018 – 04.02.2018
GRUPA 2 – 05.02.2018 – 11.02.2018
GRUPA 3 – 12.02.2018 – 18.02.2018
GRUPA 4 – 19.02.2018 – 25.02.2018
GRUPA 1 – 26.02.2018 – 04.03.2018
GRUPA 2 – 05.03.2018 – 11.03.2018
GRUPA 3 – 12.03.2018 – 18.03.2018
GRUPA 4 – 19.03.2018 – 25.03.2018

Kolędnicy Misyjni

27 i 29 grudnia ulicami naszej parafii przejdą Kolędnicy Misyjni, zbierający datki na rzecz dzieci z Syrii i Libanu. Rodziny, które chcą przyjąć kolędników proszone są o wpisanie swojego nazwiska i adresu na liście znajdującej się obok prasy. Zapisy do 20 grudnia. Osoby, które nie mogą przyjąć kolędników już dziś zapraszamy na Nieszpory 6 stycznia 2018 r. – w Misyjny Dzień Dziecka.