Rekolekcje wielkopostne 2018

10 marca, w wigilię Niedzieli Radości, rozpoczęliśmy nasze parafialne rekolekcje wielkopostne. W tym roku naszym duchowym przewodnikiem był Ksiądz Kazimierz Musioł, doktorant w Katedrze Duszpasterstwa Rodzin Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Mottem tego świętego czasu były słowa: Po prostu, wierzę…

Rekolekcjonista w pięknych kazaniach i naukach stanowych starał się ożywić naszą wiarę, umocnić nadzieję i zachęcał do czynnej miłości Boga i bliźniego. Wypowiadane słowa ubogacał przykładami ze swojego życia i posługiwania, gorliwie służył także w konfesjonale.

Ks. Kazimierz poprowadził również rekolekcje szkolne, w czasie których nawiązał bardzo dobry kontakt ze słuchaczami, zarówno ze szkoły podstawowej, jak i gimnazjum. Piękną grą na akordeonie zachęcił dzieci i młodzież do jeszcze bardziej radosnego śpiewu na chwałę Pana.

Bóg zapłać Księdzu Rekolekcjoniście za świadectwo wiary. Obiecujemy, że usłyszane słowa postaramy się wprowadzić w codzienność naszego życia. Życzymy światła Ducha Świętego w dalszym studiowaniu i zawsze zapraszamy do Kryr!

Więcej zdjęć można zobaczyć w Galerii.