Św. Karolu Boromeuszu – Dziękujemy!

Patron naszej Parafii zapewnił nam w tym roku piękną pogodę na świętowanie Odpustowej Uroczystości. Dziękujemy Bogu i ludziom za wszelkie dobro, jakiego mogliśmy doświadczyć.

Ks. Władysławowi Kolorzowi – za płomienne Kazania Odpustowe, za przewodniczenie Uroczystej Sumie i Nieszporom oraz za zorganizowanie parafialnej pielgrzymki do Mediolanu.

Służbie liturgicznej, Pocztom Sztandarowym, Organiście, Orkiestrze, Kościelnemu, przedstawicielom Domowego Kościoła i wszystkim, którzy przyczynili się do piękna liturgii odpustowej.

Strażakom – za czuwanie nad bezpieczeństwem wokół kościoła oraz niesienie Baldachimu w procesji.

Wszystkim, którzy włączyli się w sprzątanie kościoła, obejścia i przystrojenie naszej świątyni na ten wielki dzień.

Wszystkim Parafianom oraz miłym Gościom za nawiedzenie naszego kościoła, piękny śpiew i gorliwą modlitwę za wstawiennictwem św. Karola Boromeusza.

Więcej zdjęć do zobaczenia w Galerii…