Św. Tarsycjuszu módl się za nami!

We wtorek, 21 listopada dwóch kandydatów usłyszało słowa: Przyjmijcie kołnierze ministranta na znak pełnej przynależności do Służby Liturgicznej naszej Parafii. Do dwóch starszych ministrantów kapłan skierował takie polecenie: Niech te białe alby przypominają Wam zawsze o czystości serca, z jaką macie pełnić gorliwą służbę. Na pytanie: Czy przyrzekacie święte czynności ministranta wypełniać pobożnie, gorliwie i radośnie na chwałę Bożą i dla dobra wspólnoty parafialnej? Chłopcy odważnie odpowiedzieli:
PRZYRZEKAMY!

Oby te słowa zawsze starali się wprowadzać w codzienne życie.
Bóg zapłać Rodzicom oraz wszystkim,
którzy modlili się za naszych Ministrantów.
Zapraszamy nowych kandydatów do włączenia się w ich grono…

Więcej zdjęć z Uroczystości można zobaczyć w Gelerii.