Zaproszenia

Parafia Kobielice organizuje od 19 do 21.06.2020 wycieczko-pielgrzmkę do Zabawy, Komańczy, Kalwarii Pacławskiej i nad Solinę.

Informacje na stronie internetowej parafii.