Kontakt

ADRES

Rzymsko-Katolicka Parafia
Św. Karola Boromeusza
43-265 Kryry, ul Wyzwolenia 138

TELEFONY

0-32 212 22 70, 532 303 592

E-MAIL

[email protected]

KANCELARIA PARAFIALNA

Czynna w poniedziałek, środę i czwartek

po wieczornej Mszy Św.

KONTO BANKOWE

20 1050 1315 1000 0023 0515 1538
ING Bank Śląski S.A. o/Pszczyna