Duszpasterze

KSIĄDZ DR KRZYSZTOF KMAK

Administrator od 19 lutego 2017 r.
Proboszcz od 11 listopada 2018 r.

Urodził się 1 lipca 1970 w Wodzisławiu Śląskim w rodzinie Czesława (kolejarza) i Zofii z d. Radzik. Wykształcenie średnie zdobywał w Rybniku.

W 1990 roku w Technikum Mechanicznym uzyskał tytuł technika elektryka w specjalności Elektrotechnika Przemysłowa i zdał egzamin maturalny. W 1991 roku ukończył Szkołę Muzyczną II stopnia w klasie skrzypiec, uzyskując dyplom muzyka instrumentalisty.

W latach 1991-1997 studiował w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. W 1997 roku uzyskał tytuł magistra teologii, a 10 maja 1997 w katowickiej Katedrze Chrystusa Króla przyjął święcenia kapłańskie z rąk abpa Damiana Zimonia.

W tym samym roku rozpoczął posługę jako wikary w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach oraz kapelan Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. Emila Szramka w Katowicach.

Swoje wykształcenie uzupełniał w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Katowicach i uzyskał w 2001 roku stopień licencjata w zakresie Teologii Pastoralnej.

W 1999 roku został skierowany na studia magisterskie w Instytucie Muzykologii na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Studia te ukończył w 2004 r. składając egzamin magisterski na podstawie pracy pt. Działalność organoznawcza, dydaktyczna i kompozytorska ks. Roberta Gajdy (1890-1952), napisanej w Katedrze Instrumentologii Instytutu Muzykologii KUL pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Jana Chwałka. W tej samej Katedrze kontynuował studia doktoranckie, które 22 października 2007 r. uwieńczyła obrona pracy doktorskiej pt. Wkład firmy Klimosz i Dyrszlag w śląskie budownictwo organowe. Studium historyczno-instrumentoznawcze.

W czasie studiowania przez osiem lat ks. Kmak czynnie pomagał w duszpasterstwie pełniąc funkcję rezydenta w parafii pw. św. Michała Archanioła w Michałkowicach.

W latach 2007-2010 pełnił funkcję prefekta oraz dyrygenta chóru w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Był także współredaktorem Kalendarza Liturgicznego Archidiecezji Katowickiej.

W latach 2010-2013 był rekolekcjonistą w Domu Rekolekcyjnym im. bpa Stanisława Adamskiego w Kokoszycach oraz misjonarzem archidiecezjalnym, był również członkiem Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej.

Od roku 2013 do 18.02.2017 r. był kapelanem Domu Prowincjalnego Sióstr Świętej Jadwigi oraz pomagał duszpastersko w Sanktuarium Matki Boskiej Boguckiej – Bazylice Mniejszej pw. św. Szczepana w Katowicach-Bogucicach.

19.02.2017 r. dekretem Ks. Abpa Wiktora Skworca został mianowany Administratorem parafii pw. św. Karola Boromeusza w Kryrach.

9 listopada 2018 r. wraz z siedmioma innymi kapłanami otrzymał z rąk Ks. Abpa Wiktora Skworca nominację na Proboszcza.

Krótką informację i kilka zdjęć z wręczenia dekretów można zobaczyć tutaj:

https://katowice.gosc.pl/doc/5145182.Mamy-nowych-proboszczow

https://www.archidiecezjakatowicka.pl/temat/news/latest-news/Osmiu-administratorow-mianowanych-proboszczami-parafii