Historia kościoła

Najstarsza wzmianka o Kryrach pochodzi z 1380 r.
Początkowo należały do parafii Suszec.

28 lipca 1840 r. mieszkańcy Kryr wystąpili z prośbą do księcia
pszczyńskiego Ludwika Anhalta o zezwolenie na budowę kaplicy
ku czci św. Anny. W styczniu 1841 r. takie pozwolenie otrzymali.

15 lipca 1843 r. powstałą kaplicę benedykował wrocławski biskup
sufragan Daniel Latusek. Był to właściwie murowany kościół, którego trójprzęsłowe wnętrze przykryto sklepieniem żaglastym na gurtach. Ówczesny proboszcz w Suszcu, ks. Karol Boromeusz Mrozik, był wielkim czcicielem Arcybiskupa Mediolanu – św. Karola Boromeusza – stąd wzięło się wezwanie kościoła w Kryrach. Zezwolił on, aby w świątyni odprawiano cztery Msze św. w ciągu roku: w drugie święto Bożego Narodzenia, Wielkanoc, Zielone Świątki i w odpust ku czci św. Karola Boromeusza.

Po powstaniu diecezji katowickiej podjęto starania rozbudowy kaplicy. W 1928 r. powiększono ją dobudowując transept i prezbiterium. W jego centrum umieszczono ufundowany przez majątek kryrski witraż szkoły krakowskiej z wyobrażeniem św. Karola Boromeusza. Sąsiadujące z nim witraże boczne przedstawiające Matkę Bożą i św. Józefa ufundowała rodzina Świerkot. Od 1940 r. regularne Msze św. odprawiał ks. Stanisław Koczar. W latach 1948-1957 duszpasterzem był ks. Jan Kubica. 15 sierpnia 1952 r. zakończono budowę probostwa, a w 1953 r. ukończono prace przy cmentarzu na „Matuszkówce”. Wykonano generalne remonty w kościele, zainstalowano nowe tabernakulum oraz obrazy Jezusa Miłosiernego i Maryi. 1 grudnia 1958 r. utworzono w Kryrach kurację, a dopiero
19 lipca
1990 r. Biskup Katowicki wydał dekret potwierdzający fakt istnienia parafii w Kryrach.

Najdłużej – przez prawie 30 lat – duszpasterzował w Kryrach ks. Benon Hornik, który pełnił najpierw funkcję ekspozyta (1957-1958), kuratusa (1958-1969) i proboszcza (1969-1986). 11 czerwca 1967 r. modlił się w Kryrach kardynał Karol Wojtyła. W latach 70-tych wybudowano za probostwem budynek gospodarczy, w którym następnie powstała sala katechetyczna, toaleta i garaże. W 1985 r. przebudowano chór oraz gruntowanie odremontowano i powiększono organy.

Kolejnym proboszczem parafii w Kryrach był ks. Józef Gurowicz (1986-1999). W tym okresie wykonano marmurową posadzkę kościoła, odnowiono ogrodzenie wokół kościoła, plebanii i cmentarza oraz zbudowano wolno stojącą dzwonnicę z trzema dzwonami: Matka Boża Fatimska, św. Karol Boromeusz Totus Tuus – Jan Paweł II. Jej poświęcenia dokonał 4 stycznia 1998 r. bp Piotr Libera.

W latach 1999-2005 proboszczem był ks. Andrzej Fojcik. W tym czasie wykonano generalny remont probostwa, a w Roku Jubileuszowym 2000 zbudowano za kościołem piękną Grotę Maryjną.

Następnym duszpasterzem kryrskiej parafii został ks. Zenon Czajka (2005-2007). Dzięki jego inicjatywie powstała prowadzona przez młodzież parafialna gazetka Winnica Pańska, a w 2007 r. zamieszczono na frontowej ścianie kościoła tablicę upamiętniającą wizytę kardynała Karola Wojtyły.

1 września 2007 r. urząd proboszcza objął ks. Edward Słupik, który wcześniej przez 25 lat był Kamedułą (m.in. przez 3 kadencje przeorem na Bielanach). W 2001 r. skorzystał z możliwości, jaką daje prawo kanoniczne i poprosił abpa Damiana Zimonia o przyjęcie w poczet duchowieństwa archidiecezji katowickiej. W czasie jego posługi poczyniono w Kryrach wiele ważnych prac i inwestycji: wymieniono dach na kościele i probostwie, zmodernizowano ogrzewanie kościoła i zainstalowano wentylację. Pomalowano wnętrze świątyni dodając wizerunki czterech Ewangelistów oraz piękne ornamenty i wykonano generalny remont organów. Odrestaurowano figurę św. Karola Boromeusza. Rozebrano także budynek starej szkoły, tworząc w ten sposób parking naprzeciw kościoła.

Po nagłej śmierci ks. Edwarda Słupika od 27 listopada 2016 r.
do 18 lutego 2017 r.
funkcję administratora parafii pełnił
emerytowany proboszcz z Radostowic – ks. Antoni Bubalik.

Następnie od 19 lutego 2017 r. administratorem, a od 11 listopada 2018 r. proboszczem został mianowany ks. dr Krzysztof Kmak. Tuż po objęciu tego urzędu i po Wizytacji Biskupiej zatroszczył się o miejsce przewodniczenia w prezbiterium oraz o wyświetlacz pieśni, który znacznie poprawił jakość śpiewu. Wznowił wydawanie parafialnej gazetki pod nowym tytułem: KaRolowY PeRiodYk. Dzięki hojnemu wsparciu Parafian na cmentarzu zbudowano piękny grobowiec dla ks. Edwarda Słupika. Budynek probostwa podłączono do sieci kanalizacyjnej i wydzielono w nim miejsce na toaletę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych. Wyburzono ruinę starych toalet, powiększając parking przed kościołem. Zmodernizowano ogrzewanie probostwa i uporządkowano zaniedbany budynek gospodarczy.
2019 r. największą inwestycją były nowe ławki dla kościoła.
Odrestaurowano także figurę Najświętszego Serca Pana Jezusa
i wykonano alejkę na cmentarzu.

Dzięki pomocy Prowincjała Zgromadzenia
Misjonarzy Świętej Rodziny
ks. dr. Piotra Krupy
udało się pozyskać Relikwie
św. Karola Boromeusza,
które zostały wprowadzone
do parafialnej świątyni
w Uroczystość Odpustową
10 listopada 2019 r.

Święty Karolu Boromeuszu
módl się za nami!

Na początku 2020 r. wykonano odwodnienie probostwa, które przy większym deszczu i roztopach było regularnie zalewane. Następnie wycięto niebezpieczne drzewa przy parkingu obok kościoła oraz na cmentarzu – był to początek prac zmierzających do powiększenia naszej nekropolii i ogrodzenia nowym płotem. Mimo wybuchu pandemii udało się to zrealizować w kolejnych miesiącach. Wykonano także inwentaryzację cmentarza, która w przejrzystym internetowym systemie jest teraz dostępna na parafialnej stronie. Ze względu na obostrzenia duszpasterstwo zostało ograniczone, ale z okazji 50 Urodzin Proboszcza przy kościele i probostwie pojawiły się piękne rabaty. Z konieczności pojawiła się także nowa kamera w kościele służąca do transmisji liturgii w Internecie, a to pociągnęło zorganizowanie parafialnego kanału YouTube.

Rok 2021 to następna inwestycja – wyeliminowanie starych sztachet wokół świątyni i probostwa. Zastąpiono je praktycznymi i wytrzymałymi panelami oraz przęsłami identycznymi, jak na cmentarzu. Przy tej okazji wycięto też niebezpieczne lipy i ogrodzono całość terenu kościelnego. Procesja odpustowa lub fatimska może teraz kroczyć wokół Groty Maryjnej, a jedna przesuwana brama zabezpiecza całą posesję. 26 czerwca 2021 r. w Regensburgu święcenia kapłańskie przyjął o. Rafał Michna, a 16 lipca 2021 r. nasza parafianka, pani Maria Kukla ukończyła 100 lat!

lutym 2022 r. wykorzystaliśmy szansę na zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na korzystnych zasadach przy salce katechetycznej. Pracownicy z Ukrainy po ukończeniu prac udali się na… wojnę, która niestety wybuchła za naszą wschodnią granicą. Tani prąd wykorzystaliśmy do remontu i ogrzewania zaniedbanej salki katechetycznej. W maju Ksiądz Proboszcz świętował Srebrny Jubileusz Kapłaństwa, a w listopadzie poświęcono wyremontowany Dom Parafialny. Cieszy fakt, że pan Grzegorz Dera pomógł nam uzyskać darowiznę na połowę kosztów tej inwestycji od Fundacji JSW. Nowego blasku nabrały także figury nad wejściem do kościoła, które poddano gruntownej renowacji w pracowni państwa Kłosek oraz skutecznie zabezpieczono przed działaniem czynników atmosferycznych.

marcu 2023 r. parafia przeżyła Misje Święte, a w czasie wakacji rozpoczął się generalny remont dzwonnicy. Pomalowano konstrukcję i wykonano nowy podest, ale także wymieniono serca i łożyska dzwonów. Przy tej okazji odnowiono również parafialną gablotkę. Dzięki pomocy pana Grzegorza Dery (Sołtysa z Suszca i naszego organisty), w październiku udało się położyć asfalt na części ulicy Wielodroga i na parkingu przed naszym cmentarzem.