Historia kościoła

Najstarsza wzmianka o Kryrach pochodzi z 1380 r.
Początkowo należały do parafii Suszec.

28 lipca 1840 r. mieszkańcy Kryr wystąpili z prośbą do księcia
pszczyńskiego Ludwika Anhalta o zezwolenie na budowę kaplicy
ku czci św. Anny. W styczniu 1841 r. takie pozwolenie otrzymali.

15 lipca 1843 r. powstałą kaplicę benedykował wrocławski biskup
sufragan Daniel Latusek. Był to właściwie murowany kościół, którego trójprzęsłowe wnętrze przykryto sklepieniem żaglastym na gurtach. Ówczesny proboszcz w Suszcu, ks. Karol Boromeusz Mrozik, był wielkim czcicielem Arcybiskupa Mediolanu – św. Karola Boromeusza – stąd wzięło się wezwanie kościoła w Kryrach. Zezwolił on, aby w świątyni odprawiano cztery Msze św. w ciągu roku: w drugie święto Bożego Narodzenia, Wielkanoc, Zielone Świątki i w odpust ku czci św. Karola Boromeusza.

Po powstaniu diecezji katowickiej podjęto starania rozbudowy kaplicy. W 1928 r. powiększono ją dobudowując transept i prezbiterium. W jego centrum umieszczono ufundowany przez majątek kryrski witraż szkoły krakowskiej z wyobrażeniem św. Karola Boromeusza. Sąsiadujące z nim witraże boczne przedstawiające Matkę Bożą i św. Józefa ufundowała rodzina Świerkot. Od 1940 r. regularne Msze św. odprawiał ks. Stanisław Koczar. W latach 1948-1957 duszpasterzem był ks. Jan Kubica. 15 sierpnia 1952 r. zakończono budowę probostwa, a w 1953 r. ukończono prace przy cmentarzu na „Matuszkówce”. Wykonano generalne remonty w kościele, zainstalowano nowe tabernakulum oraz obrazy Jezusa Miłosiernego i Maryi. 1 grudnia 1958 r. utworzono w Kryrach kurację, a dopiero
19 lipca
1990 r. Biskup Katowicki wydał dekret potwierdzający fakt istnienia parafii w Kryrach.

Najdłużej – przez prawie 30 lat – duszpasterzował w Kryrach ks. Benon Hornik, który pełnił najpierw funkcję ekspozyta (1957-1958), kuratusa (1958-1969) i proboszcza (1969-1986). 11 czerwca 1967 r. modlił się w Kryrach kardynał Karol Wojtyła. W latach 70-tych wybudowano za probostwem budynek gospodarczy, w którym następnie powstała sala katechetyczna, toaleta i garaże. W 1985 r. przebudowano chór oraz gruntowanie odremontowano i powiększono organy.

Kolejnym proboszczem parafii w Kryrach był ks. Józef Gurowicz (1986-1999). W tym okresie wykonano marmurową posadzkę kościoła, odnowiono ogrodzenie wokół kościoła, plebanii i cmentarza oraz zbudowano wolno stojącą dzwonnicę z trzema dzwonami: Matka Boża Fatimska, św. Karol Boromeusz Totus Tuus – Jan Paweł II. Jej poświęcenia dokonał 4 stycznia 1998 r. bp Piotr Libera.

W latach 1999-2005 proboszczem był ks. Andrzej Fojcik. W tym czasie wykonano generalny remont probostwa, a w Roku Jubileuszowym 2000 zbudowano za kościołem piękną Grotę Maryjną.

Następnym duszpasterzem kryrskiej parafii został ks. Zenon Czajka (2005-2007). Dzięki jego inicjatywie powstała prowadzona przez młodzież parafialna gazetka Winnica Pańska, a w 2007 r. zamieszczono na frontowej ścianie kościoła tablicę upamiętniającą wizytę kardynała Karola Wojtyły.

1 września 2007 r. urząd proboszcza objął ks. Edward Słupik, który wcześniej przez 25 lat był Kamedułą (m.in. przez 3 kadencje przeorem na Bielanach). W 2001 r. skorzystał z możliwości, jaką daje prawo kanoniczne i poprosił abpa Damiana Zimonia o przyjęcie w poczet duchowieństwa archidiecezji katowickiej. W czasie jego posługi poczyniono w Kryrach wiele ważnych prac i inwestycji: wymieniono dach na kościele i probostwie, zmodernizowano ogrzewanie kościoła i zainstalowano wentylację. Pomalowano wnętrze świątyni dodając wizerunki czterech Ewangelistów oraz piękne ornamenty i wykonano generalny remont organów. Odrestaurowano figurę św. Karola Boromeusza. Rozebrano także budynek starej szkoły, tworząc w ten sposób parking naprzeciw kościoła.

Po nagłej śmierci ks. Edwarda Słupika od 27 listopada 2016 r.
do 18 lutego 2017 r.
funkcję administratora parafii pełnił
emerytowany proboszcz z Radostowic – ks. Antoni Bubalik.

Następnie od 19 lutego 2017 r. administratorem, a od 11 listopada 2018 r. proboszczem został mianowany ks. dr Krzysztof Kmak. Tuż po objęciu tego urzędu i po Wizytacji Biskupiej zatroszczył się o miejsce przewodniczenia w prezbiterium oraz o wyświetlacz pieśni, który znacznie poprawił jakość śpiewu. Wznowił wydawanie parafialnej gazetki pod nowym tytułem: KaRolowY PeRiodYk. Dzięki hojnemu wsparciu Parafian na cmentarzu zbudowano piękny grobowiec dla ks. Edwarda Słupika. Budynek probostwa podłączono do sieci kanalizacyjnej i wydzielono w nim miejsce na toaletę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych. Wyburzono ruinę starych toalet, powiększając parking przed kościołem. Zmodernizowano ogrzewanie probostwa i uporządkowano zaniedbany budynek gospodarczy.
W 2019 r. największą inwestycją były nowe ławki dla kościoła.
Odrestaurowano także figurę Najświętszego Serca Pana Jezusa
i wykonano alejkę na cmentarzu.

Dzięki pomocy Prowincjała Zgromadzenia
Misjonarzy Świętej Rodziny
ks. dr. Piotra Krupy
udało się pozyskać Relikwie
św. Karola Boromeusza,
które zostały wprowadzone
do parafialnej świątyni
w Uroczystość Odpustową
10 listopada 2019 r.

Święty Karolu Boromeuszu
módl się za nami!