Sakrament Chorych

     Sakrament namaszczenia chorych jest sakramentem żyjących. Kościół naucza, że jest to sakrament umocnienia i uzdrowienia. Jest on potrzebny nie tylko chorym, ale również ich bliskim we wspólnym przeżywaniu prawdy, że człowiek powołany jest do wspólnoty z Bogiem w wieczności. Rytuał sakramentu namaszczenia chorych jednoznacznie znosi dawne uściślenia dotyczące tego sakramentu wyłącznie w przypadku tzw. niebezpieczeństwa śmierci – nie jest to „ostatnie namaszczenie”. Można go także udzielać nawet chorym dzieciom. Można go też przyjąć kilka razy.

   Nowy ryt udzielania namaszczenia przewiduje również przeprowadzenie katechez, które przygotują rodziny i w swoisty sposób wychowają wiernych, by sakrament ten nie był odkładany. Ponadto podkreśla się jego wspólnotowy charakter. Na czym on polega? Otóż bardzo ważne jest, by chory znalazł wsparcie w swoich bliskich, którzy jak najliczniej mają w nim uczestniczyć. Ważne, by wspierali oni chorego nie tylko przez samą obecność, ale również przez modlitwę i Komunię św. Można powiedzieć, że to właśnie rodzina i najbliżsi są odpowiedzialni przed Panem Bogiem za pomoc chorym w przyjęciu namaszczenia. Wspólnotowy charakter sakramentu namaszczenia chorych najlepiej widać w połączeniu go z Mszą św. z licznym udziałem wiernych, co bardzo często się dzieje np. podczas parafialnych rekolekcji.

   Sytuacja człowieka chorego jest szczególna. Choroba jest niejako wpisana w życie i stanowi jego nieodłączną część. Stanowi też wyzwanie dla wiary człowieka nią dotkniętego. Dlatego też sakrament namaszczenia jest jej wyjątkowym wyrazem.

   Przed wizytą księdza przychodzącego z posługą sakramentu namaszczenia chorych trzeba przygotować: stolik z krzyżem, zapaloną świecą. Najważniejsze jest jednak, aby domownicy i osoby towarzyszące przygotowały się duchowo i modliły się wraz z księdzem w intencji chorego.

   W naszej parafii sakrament namaszczenia chorych jest udzielany, gdy poprosi sam chory lub zatroskana o niego rodzina. Można go także przyjąć w czasie comiesięcznych odwiedzin chorych i starszych parafian. Nie czekajmy z decyzją o udzieleniu tego sakramentu, gdy jest taka potrzeba.