Księża rodem z Kryr

 • o. Rafał Michna, ur. 1962, Oratorianin, wyświęcony 26.06.2021 r.
 • ks. Krzysztof Pastuszka, ur. 1978, Salwatorianin, obecnie w Vancouver (Kanada)
 • ks. Michał Pastuszka, ur. 1962, Salwatorianin, święcenia kapłańskie przyjął w roku 1989, obecnie w parafii NMP Królowej Polski w Bielsku-Białej
 • ks. Jan Kubica, ur. 1950, proboszcz we Wrocławiu
 • ks. Alojzy Kalyta, ur. 1941, wikariusz w Szopienicach.
 • ks. Piotr Zegrodzki, ur. 1939. obecnie proboszcz parafii św. Barbary w Górze, k. Miedźnej.
 • ks. dr Tarsycjusz Sinka, ur. 9.04.1932. pracownik naukowy i dydaktyczny seminarium gorzowskiego w Gościkowie – Paradyzu, później w Krakowie. Autor wielu publikacji, m.in. „Józef z Nazaretu”, „Polska pieśń w liturgii”, „Zarys liturgii.” Znawca kościelnej muzyki organowej.
 • ks. Wiktor Paszek, ur. 1931. W kilka lat po prymicjach poszedł w ślady ks. Gogola, udając się do Brazylii.
 • ks. Józef Garus, ur. 1912, proboszcz w Halembie.
 • ks. Ryszard Gogol, ur. 4.04.1911. Po prymicjach wyjechał na misje do Brazylii. Pracował w stanie Parana. Emerytowany proboszcz parafii Santa Catherina w Kurytybie. Przyjął obywatelstwo brazylijskie.
 • ks. Stanisław Koczar, ur. W 1909 r. W okresie okupacji przebywał w naszej wsi i tu jako nieformalny wikary depozyt zapoczątkował codzienne msze swięte (XII 1940-VIII 1946). Zmarł w 1972, pogrzebany jest na tutejszym cmentarzu.
 • ks. Jan Sinka (1892-1982), brat Pawła i Augustyna, dyr. Seminarium w Wilnie, ojciec duchowny w seminariach, m.in. w Śląskim i w konwikcie kapłanów po święceniach na Wydziale Teologii UJ. Zmarł w wieku 89 lat u Sióstr Miłosierdzia w Chełmie Pomorskim i tam jest pogrzebany.
 • kleryk Paweł Sinka (1886-1925). Zachorował w czasie studiów. Kuracja prowadzona we Włoszech nie przyniosła efektów. Pogrzebany w Suszcu.
 • ks. Maksymilian Świerkot (1886-1968), syn Jana, proboszcz w Mokrem. Wyjechał do RFN i tam zmarł.
 • ks. Augustyn Sinka, ur. 1888, syn Wawrzyńca. Działał wśród Polonii francuskiej. Zmarł po nieszczęśliwym wypadku w Paryżu w 1958. Spoczywa w grobowcu księży Misjonarzy na znanym cmentarzu paryskim Montparnasse.