Ministranci

SŁUŻBA OŁTARZA

Skład poszczególnych grup:

Grupa 1: Adrian Lebioda, Krzysztof Lebioda, Jakub Matyjaszczyk

Grupa 2: Michał Larysz, Bartosz Lebioda, Franciszek Młotek

Grupa 3: Błażej Godowski, Wiktor Piszczek, Miłosz Kotas

Grupa 4: Gabriel Goraus, Michał Dziurosz, Błażej Musiolik

Kandydat: Franciszek Młotek.

PLAN SŁUŻBY

02.10 – 09.10.2022

Dzień Godzina Grupa
Niedziela 7.30 Grupa 1
10.00 Grupa 2, 3
13.30 Grupa 4
Poniedziałek 17.30 Grupa 2
Wtorek 17.30 Grupa 3
Środa 17.30 Grupa 4
Czwartek 8.00 Kto może…
17.30 Grupa 1
Piątek 8.00 Kto może…
17.30 Wszyscy…
Sobota 16.30 Grupa 2, 4
Niedziela 7.30 Grupa 4
10.00 Grupa 1
13.30 Grupa 2, 3

Nie idziemy z pateną do Komunii św.

i nie sprzedajemy gazet po Mszy św.

Pozostałe czynności – bez zmian.

MODLITWY MINISTRANTA

Przed służeniem

Oto za chwilę przystąpię „Do Ołtarza Bożego,
do Boga, który rozwesela młodość moją”.
Do świętej przystępuję służby.
Chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia,
by myśli moje były przy Tobie,
by oczy moje były zwrócone na ołtarz,
a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

Idźmy z radością.
Na spotkanie Pana.

Po służeniu

Boże, którego dobroć powołała mnie
do Twej służby, spraw, bym uświęcony
uczestnictwem w Twych tajemnicach
przez dzień dzisiejszy i całe me życie,
szedł tylko drogą zbawienia.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki.

Obecność na swojej wyznaczonej służbie: 2 pkt.
Obecność na nabożeństwie: 1 pkt.
Obecność na Mszy św. poza wyznaczoną służbą: 3 pkt.
Nieobecność nieusprawiedliwiona na swojej służbie: -3 pkt.
Nieobecność usprawiedliwiona na swojej służbie: 0 pkt.
NOWOŚĆ!
Przyprowadzenie nowego kolegi do grupy ministrantów: 10 pkt.
Służba na pogrzebie: 5 pkt.
Nieobecność nieusprawiedliwiona na zbiórce: -3 pkt.