Ministranci

SŁUŻBA OŁTARZA

Skład poszczególnych grup:

Grupa 1: Błażej Godowski, Adrian Lebioda, Krzysztof Lebioda

Grupa 2: Kamil Gajda, Michał Larysz,
Bartosz Lebioda, Franciszek Młotek

Grupa 3: Wiktor Piszczek, Jakub Matyjaszczyk, Miłosz Kotas

Grupa 4: Gabriel Goraus, Michał Dziurosz, Błażej Musiolik

Kandydat: Franciszek Młotek.

UWAGA!

Zgodnie z ostatnim zarządzeniem Ks. Abpa

Ministranci (w maseczkach) mogą służyć przy ołtarzu.

Jeśli więc RODZICE WYRAŻĄ ZGODĘ,

można się pojawić na Mszy św.

w niedzielę i w tygodniu – wg poniższego planu.

PLAN SŁUŻBY 

28.11.2021 – 05.12.2021  

Dzień Godzina Grupa
Niedziela 7.30 Grupa 4
10.00 Grupa 1, 2
13.30 Grupa 3
Poniedziałek 17.00 Grupa 4
Wtorek 17.00 Grupa 3
Środa 17.00 Grupa 2
Czwartek 8.00 Kto może…
17.00 Grupa 1
Piątek 8.00 Kto może…
17.00 Reszta…
Sobota 8.00 Grupa 4
10.00 Grupa 3
17.00 Grupa 1, 2
Niedziela 7.30 Grupa 1
10.00 Grupa 2, 3
13.30 Grupa 4

Do odwołania nie posługujemy przy ołtarzu,

nie idziemy z pateną do Komunii św.

i nie sprzedajemy gazet po Mszy św.

Pozostałe czynności – bez zmian.

MODLITWY MINISTRANTA

Przed służeniem

Oto za chwilę przystąpię „Do Ołtarza Bożego,
do Boga, który rozwesela młodość moją”.
Do świętej przystępuję służby.
Chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia,
by myśli moje były przy Tobie,
by oczy moje były zwrócone na ołtarz,
a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

Idźmy z radością.
Na spotkanie Pana.

Po służeniu

Boże, którego dobroć powołała mnie
do Twej służby, spraw, bym uświęcony
uczestnictwem w Twych tajemnicach
przez dzień dzisiejszy i całe me życie,
szedł tylko drogą zbawienia.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki.

Obecność na swojej wyznaczonej służbie: 2 pkt.
Obecność na nabożeństwie: 1 pkt.
Obecność na Mszy św. poza wyznaczoną służbą: 3 pkt.
Nieobecność nieusprawiedliwiona na swojej służbie: -3 pkt.
Nieobecność usprawiedliwiona na swojej służbie: 0 pkt.
NOWOŚĆ!
Przyprowadzenie nowego kolegi do grupy ministrantów: 10 pkt.
Służba na pogrzebie: 5 pkt.
Nieobecność nieusprawiedliwiona na zbiórce: -3 pkt.