Ministranci

SŁUŻBA OŁTARZA

Skład poszczególnych grup:

Grupa 1: Błażej Godowski, Michał Kudła, Adrian Lebioda
Grupa 2: Kamil Gajda, Piotr Gruszka, Bartosz Lebioda
Grupa 3: Michał Larysz, Wiktor Piszczek
Grupa 4: Gabriel Goraus, Michał Dziurosz

Kandydaci: Adrian Lebioda, Bartosz Lebioda, Błażej Musiolik

UWAGA!

Zgodnie z ostatnim zarządzeniem Ks. Abpa

Ministranci (w maseczkach) mogą służyć przy ołtarzu.

Jeśli więc RODZICE WYRAŻĄ ZGODĘ,

można się pojawić na Mszy św.

w niedzielę i w tygodniu – wg poniższego planu.

PLAN SŁUŻBY

20.09 – 27.09.2020

Dzień Godzina Grupa
Niedziela 7.30 Grupa 4
10.00 Grupa 1, 2
13.30 Grupa 3
Poniedziałek 18.00 Grupa 1
Wtorek 8.00
Środa 18.00 Grupa 2
Czwartek 18.00 Grupa 3
Piątek 18.00 Wszyscy
Sobota 8.00 Grupa 3
15.00 Grupa 2
17.00 Grupa 1, 4
Niedziela 7.30 Grupa 1
10.00 Grupa 2, 3
13.30 Grupa 4

Do odwołania nadal nie posługujemy przy ołtarzu,
nie idziemy z pateną do Komunii św.
i nie sprzedajemy gazet po Mszy św.
Pozostałe czynności – bez zmian.

MODLITWY MINISTRANTA

Przed służeniem

Oto za chwilę przystąpię „Do Ołtarza Bożego,
do Boga, który rozwesela młodość moją”.
Do świętej przystępuję służby.
Chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia,
by myśli moje były przy Tobie,
by oczy moje były zwrócone na ołtarz,
a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

Idźmy z radością.
Na spotkanie Pana.

Po służeniu

Boże, którego dobroć powołała mnie
do Twej służby, spraw, bym uświęcony
uczestnictwem w Twych tajemnicach
przez dzień dzisiejszy i całe me życie,
szedł tylko drogą zbawienia.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki.

Obecność na swojej wyznaczonej służbie: 2 pkt.
Obecność na nabożeństwie: 1 pkt.
Obecność na Mszy św. poza wyznaczoną służbą: 3 pkt.
Nieobecność nieusprawiedliwiona na swojej służbie: -3 pkt.
Nieobecność usprawiedliwiona na swojej służbie: 0 pkt.
NOWOŚĆ!
Przyprowadzenie nowego kolegi do grupy ministrantów: 10 pkt.
Służba na pogrzebie: 5 pkt.
Nieobecność nieusprawiedliwiona na zbiórce: -3 pkt.