Ministranci

SŁUŻBA OŁTARZA

Skład poszczególnych grup:

Grupa 1: Błażej Godowski, Michał Kudła,
Adrian Lebioda, Krzysztof Lebioda

Grupa 2: Kamil Gajda, Piotr Gruszka,
Bartosz Lebioda, Franciszek Młotek

Grupa 3: Michał Larysz, Wiktor Piszczek,
Jakub Matyjaszczyk, Miłosz Kotas

Grupa 4: Gabriel Goraus, Michał Dziurosz, Błażej Musiolik

Kandydaci:        Jakub Matyjaszczyk, Krzysztof Lebioda,
Miłosz Kotas, Franciszek Młotek.

UWAGA!

Zgodnie z ostatnim zarządzeniem Ks. Abpa

Ministranci (w maseczkach) mogą służyć przy ołtarzu.

Jeśli więc RODZICE WYRAŻĄ ZGODĘ,

można się pojawić na Mszy św.

w niedzielę i w tygodniu – wg poniższego planu.

PLAN SŁUŻBY 

26.09.2021 – 03.10.2021 

Dzień Godzina Grupa
Niedziela 7.30 Grupa 4
10.00 Grupa 1, 2
13.30 Grupa 3
Poniedziałek 18.00 Grupa 1
Wtorek 8.00 Kto może…
Środa 18.00 Grupa 2
Czwartek 18.00 Grupa 3
Piątek 8.00 Kto może…
17.30 ! Wszyscy…
Sobota 8.00 Grupa 4
13.00 Grupa 3
16.30 ! Grupa 1, 2
Niedziela 7.30 Grupa 1
10.00 Grupa 2, 3
13.30 Grupa 4

Do odwołania nie posługujemy przy ołtarzu,

nie idziemy z pateną do Komunii św.

i nie sprzedajemy gazet po Mszy św.

Pozostałe czynności – bez zmian.

MODLITWY MINISTRANTA

Przed służeniem

Oto za chwilę przystąpię „Do Ołtarza Bożego,
do Boga, który rozwesela młodość moją”.
Do świętej przystępuję służby.
Chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia,
by myśli moje były przy Tobie,
by oczy moje były zwrócone na ołtarz,
a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

Idźmy z radością.
Na spotkanie Pana.

Po służeniu

Boże, którego dobroć powołała mnie
do Twej służby, spraw, bym uświęcony
uczestnictwem w Twych tajemnicach
przez dzień dzisiejszy i całe me życie,
szedł tylko drogą zbawienia.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki.

Obecność na swojej wyznaczonej służbie: 2 pkt.
Obecność na nabożeństwie: 1 pkt.
Obecność na Mszy św. poza wyznaczoną służbą: 3 pkt.
Nieobecność nieusprawiedliwiona na swojej służbie: -3 pkt.
Nieobecność usprawiedliwiona na swojej służbie: 0 pkt.
NOWOŚĆ!
Przyprowadzenie nowego kolegi do grupy ministrantów: 10 pkt.
Służba na pogrzebie: 5 pkt.
Nieobecność nieusprawiedliwiona na zbiórce: -3 pkt.