Ministranci

SŁUŻBA OŁTARZA

Skład poszczególnych grup:

Grupa 1: Miłosz Kotas, Krzysztof Lebioda, Jakub Matyjaszczyk
Bartłomiej Knaś

Grupa 2: Michał Larysz, Bartosz Lebioda, Paweł Świć
Jakub Malcharek, Sebastian Malcharek

Grupa 3: Adrian Lebioda, Wiktor Piszczek, Kacper Słomka
Antoni Garus

Grupa 4: Michał Dziurosz, Błażej Musiolik, Adam Musiolik

Kandydaci: Bartłomiej Knaś, Jakub Malcharek, Sebastian Malcharek, Antoni Garus, Adam Musiolik

PLAN SŁUŻBY

16.06.2024 – 23.06.2024

Dzień Godzina Grupa
Niedziela 7.30 Grupa 2
10.00 Grupa 3, 4
13.30 Grupa 1
Poniedziałek 18.00 Grupa 4
Wtorek 8.00 Kto może…
Środa 18.00 Grupa 3
Czwartek 18.00 Grupa 2
Piątek 9.45 Wszyscy młodsi
18.00 Wszyscy starsi
Sobota 15.00 Grupa 2, 3
17.00 Grupa 1, 4
Niedziela 7.30 Grupa 3
10.00 Grupa 4, 1
13.30 Grupa 2

Nie idziemy z pateną do Komunii św.

i nie sprzedajemy gazet po Mszy św.

Pozostałe czynności – bez zmian.

MODLITWY MINISTRANTA

Przed służeniem

Oto za chwilę przystąpię „Do Ołtarza Bożego,
do Boga, który rozwesela młodość moją”.
Do świętej przystępuję służby.
Chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia,
by myśli moje były przy Tobie,
by oczy moje były zwrócone na ołtarz,
a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

Idźmy z radością.
Na spotkanie Pana.

Po służeniu

Boże, którego dobroć powołała mnie
do Twojej służby, spraw, bym uświęcony
uczestnictwem w Twych tajemnicach
przez dzień dzisiejszy i całe me życie,
szedł tylko drogą zbawienia.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki.

Obecność na swojej wyznaczonej służbie: 2 pkt.
Obecność na nabożeństwie: 1 pkt.
Obecność na Mszy św. poza wyznaczoną służbą: 3 pkt.
Nieobecność nieusprawiedliwiona na swojej służbie: -3 pkt.
Nieobecność usprawiedliwiona na swojej służbie: 0 pkt.
NOWOŚĆ!
Przyprowadzenie nowego kolegi do grupy ministrantów: 10 pkt.
Służba na pogrzebie: 5 pkt.
Nieobecność nieusprawiedliwiona na zbiórce: -3 pkt.