Ministranci

SŁUŻBA OŁTARZA

Skład poszczególnych grup:

Grupa 1: Adrian Lebioda, Krzysztof Lebioda, Jakub Matyjaszczyk

Grupa 2: Michał Larysz, Bartosz Lebioda, Bartosz Zapała

Grupa 3: Błażej Godowski, Wiktor Piszczek, Miłosz Kotas

Grupa 4: Gabriel Goraus, Michał Dziurosz, Błażej Musiolik,
Kacper Słomka

Kandydaci: Kacper Słomka, Bartosz Zapała.

PLAN SŁUŻBY

05.02.2023 – 12.02.2023

Dzień Godzina Grupa
Niedziela 7.30 Grupa 4
10.00 Grupa 1, 2
13.30 Grupa 3
Poniedziałek 17.00 Grupa 1
Wtorek 8.00 Kto może…
Środa 17.00 Grupa 2
Czwartek 17.00 Grupa 4
Piątek 17.00 Wszyscy..
Sobota 11.00 Grupa 2, 3
17.00 Grupa 1, 4
Niedziela 7.30 Grupa 1
10.00 Grupa 2, 3
13.30 Grupa 4

Nie idziemy z pateną do Komunii św.

i nie sprzedajemy gazet po Mszy św.

Pozostałe czynności – bez zmian.

MODLITWY MINISTRANTA

Przed służeniem

Oto za chwilę przystąpię „Do Ołtarza Bożego,
do Boga, który rozwesela młodość moją”.
Do świętej przystępuję służby.
Chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia,
by myśli moje były przy Tobie,
by oczy moje były zwrócone na ołtarz,
a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

Idźmy z radością.
Na spotkanie Pana.

Po służeniu

Boże, którego dobroć powołała mnie
do Twej służby, spraw, bym uświęcony
uczestnictwem w Twych tajemnicach
przez dzień dzisiejszy i całe me życie,
szedł tylko drogą zbawienia.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki.

Obecność na swojej wyznaczonej służbie: 2 pkt.
Obecność na nabożeństwie: 1 pkt.
Obecność na Mszy św. poza wyznaczoną służbą: 3 pkt.
Nieobecność nieusprawiedliwiona na swojej służbie: -3 pkt.
Nieobecność usprawiedliwiona na swojej służbie: 0 pkt.
NOWOŚĆ!
Przyprowadzenie nowego kolegi do grupy ministrantów: 10 pkt.
Służba na pogrzebie: 5 pkt.
Nieobecność nieusprawiedliwiona na zbiórce: -3 pkt.