Kontakt & Info

ADRES

Rzymsko-Katolicka Parafia
Św. Karola Boromeusza
43-265 Kryry, ul Wyzwolenia 138

TELEFONY

0-32 212 22 70, 532 303 592

E-MAIL

kryry@katowicka.pl

KANCELARIA PARAFIALNA

  • poniedziałki, środy i czwartki po Mszy św. wieczornej, ok. 18.50 (w czasie zimowym 17.50)  z wyjątkiem ogłoszonych spotkań w kościele.
  • wszelkie formalności dotyczące ustalania Sakramentów (Chrzest, I Komunia, Spowiedź, Bierzmowanie, Małżeństwo, Sakrament Chorych) i Sakramentaliów (Pogrzeb) podano w zakładce: Sakramenty i Sakramentalia.

Zgłoszenie do umierającego o każdej porze.
Zgłoszenie pogrzebu od rana do Mszy św. wieczornej.

KONTO BANKOWE

20 1050 1315 1000 0023 0515 1538
ING Bank Śląski S.A. o/Pszczyna

DELEGAT DS. OCHRONY DZIECI I MŁODZIEŻY
W ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

Ks. Łukasz Płaszewski, Kuria Metropolitalna
ul. Jordana 39 (wejście od ul. Wita Stwosza 16, poziom -1)
40-043 Katowice

Adres do korespondencji:
Skr. poczt. 206
40-950 Katowice

kom.: +48 519 318 959
e-mail: delegat.dm@archidiecezjakatowicka.pl

Klauzula informacyjna RODO

Informujemy, że dane osobowe Parafian przetwarzane są dla potrzeb realizacji celów Kościoła, na podstawie prawa kanonicznego przez administratora danych osobowych, którym jest Rzymskokatolicka Parafia św. Karola Boromeusza w Kryrach z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 138, reprezentowana przez proboszcza – ks. Krzysztofa Kmak.

Inspektorem Ochrony Danych w Parafii jest: ks. Adam Sekściński, e-mail: iod@archidiecezjakatowicka.pl.

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawa ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (z ograniczeniem w zakresie danych dotyczących udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu osoby).

Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy (krajowego lub zagranicznego), dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, kiod@episkopat.pl.