Pogrzeb

   Doświadczenie straty kogoś bliskiego jest dla nas najczęściej bardzo ciężkim wydarzeniem. Poczucie pustki, osamotnienia, czasami buntu wobec tych okoliczności są charakterystycznymi zachowaniami w żałobie. Szukamy odpowiedzi na nurtujące nas pytania i modlimy się za tych, którzy odeszli. Po śmierci naszych bliskich chcemy zapewnić im godny, religijny pochówek. Wierzymy w zmartwychwstanie i życie wieczne po śmierci.

   Chcąc ustalić obrzęd pochówku należy u Proboszcza zgłosić śmierć bliskiej osoby i przedstawić akt zgonu oraz zaświadczenie o zgonie, które umożliwia prawne dokonanie pochówku na cmentarzu. Należy poinformować, czy decydujemy się na tradycyjny pochówek z trumną, czy na kremację. W kancelarii wraz z księdzem trzeba ustalić datę pogrzebu oraz ewentualne dodatkowe okoliczności (np. dotyczące miejsca na cmentarzu lub ceremonii kremacji). Zwykle wtedy ustala się również datę Mszy św. w 30 dniu po śmierci oraz w jej 1 rocznicę. Rodzina przekazuje także sporządzone na piśmie podziękowanie w imieniu zmarłej osoby.

Wszelkie prace prowadzone na Cmentarzu związane z kopaniem nowego grobu (ewentualnie przekopaniem lub rozbiórką istniejącego) należy zgłaszać do pana Dariusza Tyca.
Dane kontaktowe: +48 885 167 342,
ul. Brzozowa 3, 43-267 Suszec.

   Do dnia pogrzebu do dyspozycji rodziny i bliskich pozostaje nasz parafialny kościół, w którym po Mszy św. wieczornej prowadzona jest modlitwa za osobę, która odeszła. Obecnie modlitwy te prowadzi nasza Parafianka – pani Maria Krzysteczko. Po ustaleniu tych formalności trzeba także umówić się z Organistą i zatroszczyć się o Ministrantów (zwłaszcza, gdy trzeba ich zwolnić z zajęć szkolnych).

 

W ROKU 2024 ODESZLI DO DOMU OJCA

ŚP Janina Michna

lat 93, mieszkała przy ul. Wyzwolenia 120.

Pogrzeb w piątek, 19.07.2024 r.

[*]    [*]    [*]    [*]    [*]    [*]

ŚP Arkadiusz Skapczyk

lat 54, mieszkał przy ul. Skotniczej 3.

Pogrzeb w sobotę, 4.05.2024 r.

[*]    [*]    [*]    [*]    [*]    [*]

ŚP Gertruda Kokot

lat 84, mieszkała przy ul. Wyzwolenia 97.

Pogrzeb w środę, 24.04.2024 r.

[*]    [*]    [*]    [*]    [*]    [*]

ŚP Józef Piontek

lat 79, mieszkał przy ul. Jasnej 4.

Pogrzeb we wtorek, 16.04.2024 r.

[*]    [*]    [*]    [*]    [*]    [*]

ŚP Elżbieta Szczepańska

lat 79, mieszkała przy ul. Wyzwolenia 195.

Pogrzeb w piątek, 12.04.2024 r.

[*]    [*]    [*]    [*]    [*]    [*]

 

W ROKU 2023 ODESZLI DO DOMU OJCA

ŚP Mariusz Orlewicz

lat 49, mieszkał w Żorach.

Pogrzeb w piątek, 6.10.2023 r.

[*]    [*]    [*]    [*]    [*]    [*]

 ŚP Rafał Musiolik

lat 41, mieszkał przy ul. Spokojnej 33.

Pogrzeb w środę, 4.10.2023 r.

[*]    [*]    [*]    [*]    [*]    [*]

ŚP Dariusz Samulczyk

lat 58, mieszkał przy ul. Wyzwolenia 203.

Pogrzeb w środę, 27.09.2023 r.

[*]    [*]    [*]    [*]    [*]    [*]

ŚP Maria Blaska

lat 98, mieszkała przy ul. Nierad 32.

Pogrzeb w piątek, 21.07.2023 r.

[*]    [*]    [*]    [*]    [*]    [*]

ŚP Florian Malcharek

lat 74, mieszkał przy ul. Wyzwolenia 95.

Pogrzeb w sobotę, 24.06.2023 r.

[*]    [*]    [*]    [*]    [*]    [*]

ŚP Aniela Kolon

lat 76, mieszkała przy ul. Wyzwolenia 60.

Pogrzeb w sobotę, 06.05.2023 r. w Szczytnie.

[*]    [*]    [*]    [*]    [*]    [*]

ŚP Sławomir Knaś

lat 69, mieszkał przy ul. Wyzwolenia 241.

Pogrzeb w czwartek, 27.04.2023 r.

[*]    [*]    [*]    [*]    [*]    [*]

ŚP Karol Biela

lat 62, mieszkał przy ul. Nierad 32.

Pogrzeb w środę, 12.04.2023 r.

[*]    [*]    [*]    [*]    [*]    [*]

ŚP Gertruda Wilczek

lat 96, mieszkała przy ul. Garusa 36

Pogrzeb w środę, 5.04.2023 r.

[*]    [*]    [*]    [*]    [*]    [*]

ŚP Teresa Kania

lat 92, mieszkała przy ul. Skotniczej 7

Pogrzeb we wtorek, 7.03.2023 r.

[*]    [*]    [*]    [*]    [*]    [*]

ŚP Stanisław Kałuża

lat 79, mieszkał przy ul. Wyzwolenia 122.

Pogrzeb w środę, 1.03.2023 r.

[*]    [*]    [*]    [*]    [*]    [*]

 

W ROKU 2022 ODESZLI DO DOMU OJCA

ŚP Edward Paździor

lat 86, mieszkał przy ul. Nierad 105.

Pogrzeb we wtorek, 3 stycznia 2023 r.

[*]    [*]    [*]    [*]    [*]    [*]

ŚP Janusz Orlewicz

lat 70, mieszkał przy ul. Nierad 9.

Pogrzeb w piątek, 23.12.2022 r.

[*]    [*]    [*]    [*]    [*]    [*]

ŚP Leszek Zapała

lat 52, mieszkał przy ul. Wyzwolenia 137.

Pogrzeb w czwartek, 23.12.2022 r.

[*]    [*]    [*]    [*]    [*]    [*]

ŚP Czesław Biela

lat 74, mieszkał przy ul. F. Klimy 7

Pogrzeb we wtorek, 22.11.2022 r.

[*]    [*]    [*]    [*]    [*]    [*]

ŚP Wanda Stobik

lat 50, mieszkała przy ul. Nierad 47

Pogrzeb we worek, 07.06.2022 r.

[*]    [*]    [*]    [*]    [*]    [*]

ŚP Jadwiga Gruszka

lat 90, mieszkała przy ul. Wyzwolenia 177

Pogrzeb w poniedziałek, 25.04.2022 r.

[*]    [*]    [*]    [*]    [*]    [*]

ŚP Natalia Słomka

lat 16, mieszkała przy ul. F. Klimy 13.

Pogrzeb w poniedziałek, 28.03.2022 r.

[*]    [*]    [*]    [*]    [*]    [*]

ŚP Łucja Gałuszka

lat 97, mieszkała przy ul. F. Klimy 7.

Pogrzeb w sobotę, 5 lutego 2022 r.

[*]    [*]    [*]    [*]    [*]    [*]

ŚP Jadwiga Zielonka

lat 90, mieszkała przy ul. Wyzwolenia 59.

Pogrzeb w czwartek, 13 stycznia 2022 r.

[*]    [*]    [*]    [*]    [*]    [*]