Spowiedź święta

    To sakrament, który przynosi człowiekowi przede wszystkim dwa skutki: pojednania (odpuszczenia grzechów) i pokoju (wewnętrznej łaski, która wprowadza w serce pokój Boży). Podobnej troski jak nasze ciało w kwestii pielęgnacji potrzebuje również nasza dusza – nasze życie duchowe. Dlatego bardzo ważną sporawą pozostaje dla nas troszczenie się o regularną spowiedź oraz korzystanie z niej za każdym razem, gdy popadniemy w grzech ciężki. Zwyczajnym odstępem czasu, który jest dobrą praktyką dla duchowej higieny jest czas jednego miesiąca.

W naszej parafii sakrament pojednania jest udzielany:
– w dni powszednie – 20 minut przed Mszą Świętą
– w I czwartek i I piątek – od godz. 17.00 do 17.55 (szczególnie dla dzieci)
– w niedziele – 15 minut przed Mszą Świętą

W każdym kościele, przed każdą Mszą św. kapłani czekają na penitentów. Pamiętajmy o tym zwłaszcza przed pogrzebem bliskiej osoby, przed chrztem i przed przystąpieniem do innych sakramentów. Nie odkładajmy spowiedzi na ostatni moment…