Eucharystia

Najświętsza Eucharystia

Najbardziej czcigodny sakrament, w którym sam Chrystus Pan jest obecny, ofiaruje się i jest spożywany. Dzięki niej Kościół ustawicznie żyje i wzrasta. Ofiara eucharystyczna, pamiątka śmierci i zmartwychwstania Pana, w której uwiecznia się Ofiara Krzyża, jest szczytem i źródłem całego kultu oraz życia chrześcijańskiego. Oznacza ona i sprawia jedność Ludu Bożego, przez nią buduje się Ciało Chrystusa. Pozostałe sakramenty i wszystkie dzieła kościelne mają związek z Eucharystią i ku niej są ukierunkowane.

I Komunia św. dzieci kl. III szkoły podstawowej

Pierwszymi katechetami, odpowiedzialnymi za przygotowanie dziecka do I Komunii św. są rodzice. To ich wiara i jej praktykowanie są najlepszym przygotowaniem dziecka do pierwszego pełnego uczestnictwa w Eucharystii. Dlatego obowiązkiem wynikającym z wiary jest obecność rodziców wraz z dziećmi na niedzielnej Mszy św., ich regularne przystępowanie do spowiedzi św. i przyjmowanie Chrystusa w Komunii św. Miłość rodziców do Eucharystii naturalnie przechodzi na dziecko. Ich umiłowanie życia w łasce uświęcającej, coniedzielne, pełne zjednoczenie z Chrystusem w Komunii św. jest ich najlepszym świadectwem łączności z Bogiem i Kościołem. Przygotowanie do I Komunii św. rozpoczyna się od września. Dzieci uczestniczą w katechizacji w szkole, a spotkania rodziców odbywają się generalnie co miesiąc w kościele po Mszy św. szkolnej. Uroczystość I Komunii św. w naszej parafii zasadniczo odbywa się w II niedzielę maja.

Wczesna Komunia św.

Jest zachęta Kościoła, by dzieci posyłać do wczesnej Komunii św., do której mogą przystąpić dzieci 6 letnie (wyjątkowo 5 letnie) oraz dzieci z I klasy. Warunkiem podstawowym jest ślub kościelny rodziców i ich pełne uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii. By dziecko mogło przystąpić do wczesnej komunii św. musi mieć wystarczające rozeznanie, by odróżnić Chleb eucharystyczny od zwykłego opłatka i znać podstawowe modlitwy oraz mieć minimalną zdolność do wytrwania na niedzielnej Eucharystii. Można do wczesnej Komunii św. posłać dziecko w tym samym roku z bratem czy siostrą, które są już w III klasie. Zwykle starszy brat czy siostra dołączają wtedy do młodszego dziecka i przystępują do I Komunii św. wraz z młodszym rodzeństwem.