Małżeństwo

Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowanej ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowywania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa do rangi sakramentu. Przygotowanie do małżeństwa można podzielić na:

  • dalsze – całe życie człowieka, jego wychowanie, zdolność do nawiązywania trwałych relacji przyjaźni i koleżeństwa, jego życie w głębokiej przyjaźni z Chrystusem, codzienna modlitwa, coniedzielna Msza św., regularna spowiedź.
  • bliższe – bezpośrednie przygotowanie do małżeństwa.

Narzeczeni, którzy pragną zawrzeć małżeństwo w naszym kościele rezerwują sobie termin ślubu – można zarezerwować dzień i godzinę nawet z rocznym wyprzedzeniem w kancelarii parafialnej (od września danego roku przyjmujemy rezerwacje na cały następny rok).

Uprawnionym do błogosławienia małżeństwa w danej parafii jest proboszcz (lub wikary) parafii narzeczonej lub narzeczonego. Jeśli nasza parafia nie jest parafią narzeczonego lub narzeczonej, to załatwia się wszystkie poniższe formalności w jednej z tych parafii, która wydaje licencję, a u nas rezerwuje się tylko termin ślubu. Innym rozwiązaniem jest tzw. przekaz, czyli pozwolenie na spisanie protokołu i pobłogosławienie małżeństwa w naszej parafii wydany w jednej z parafii, gdzie mieszkają narzeczony lub narzeczona. Przekaz dołącza się do dokumentów potrzebnych do spisania protokołu przedmałżeńskiego.

Najważniejszą sprawą w bezpośrednim przygotowaniu do małżeństwa jest spisanie protokołu przedmałżeńskiego, który potwierdza brak przeszkód oraz pełną wolność w zawieraniu małżeństwa (jest potwierdzeniem, iż małżeństwo będzie zwarte ważnie).

Do protokołu narzeczeni zgłaszają się mniej więcej pół roku przed planowaną datą ślubu. Zasadniczo spisuje się go w godzinach pracy Kancelarii Parafialnej. Ponieważ trwa to jednak nieco dłużej, zaleca się wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy, aby umówić konkretny termin.

Do spisania protokołu potrzebne są następujące dokumenty:

  • dowody osobiste lub paszporty,
  • świadectwa chrztu do ślubu (inna nazwa „metryka chrztu”) pobrane z parafii, gdzie udzielono chrztu nie wcześniej niż 3 miesiące przed spisaniem protokołu,
  • świadectwa ukończenia religii w zakresie szkoły średniej (maturalne lub z ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej),
  • dokumenty z USC do ślubu konkordatowego (ważne 6 miesięcy od dnia wydania).

W tym czasie narzeczeni mają także obowiązek uczestniczyć:

– w 4 naukach przedmałżeńskich,
– w 3 spotkaniach w Poradni Życia Rodzinnego,
– w dniu skupienia dla narzeczonych.

Nauki przedmałżeńskie zasadniczo organizowane są przez poszczególne parafie, czasem można je odbyć w większej grupie w innej parafii dekanatu lub archidiecezji. Spotkania Poradni Życia Rodzinnego w naszym dekanacie odbywają się w parafii Suszec, w każdy ostatni wtorek miesiąca o godz. 17.00. Swoją obecność należy wcześniej zgłosić pod numerem tel. 608 376 283.

Zapowiedzi wygłasza się przez dwie niedziele w parafiach, do których należą narzeczeni (zamieszkują w nich). Formularz wypełnia się przy okazji spisywania protokołu przedmałżeńskiego. Narzeczeni dostarczają go z powrotem najpóźniej dwa tygodnie przed planowaną datą ślubu.

Narzeczeni mają prawo wyboru czytań i formularza na swą mszę ślubną. Mogą sami przeczytać czytanie, zaśpiewać psalm lub poprosić o to kogoś z rodziny. Robić zdjęcia i filmować mogą tylko posiadający zaświadczenie o odbytym szkoleniu – zaleca się odpowiedni strój, dyskrecję i takt, aby nie przeszkadzać w ceremonii ślubnej. Wszelkie dodatkowe utwory, lub pieśni nie mogą zastępować normalnych części liturgii. Wszystko to ustala się wcześniej z głównym celebransem. Świadkowie przed ślubem zgłaszają się z dowodami osobistymi w zakrystii, przynoszą obrączki ślubne, ewentualnie także książeczki do nabożeństwa.