W mocy Bożego Ducha…

Jak możemy przeczytać w Katechiźmie Kościoła Katolickiego, Bierzmowanie przynosi wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej: zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie; ścisłej jednoczy nas z Chrystusem; pomnaża w nas dary Ducha Świętego; udoskonala naszą wieź z Kościołem; udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża.
4.03.2019 r. 20 młodych ludzi wypowiedziało w naszym parafialnym Wieczerniku te słowa: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.Następnie po odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych i wyznaniu wiary, Ks. Abp Wiktor Skworc modlił się: Boże wszechmogący, Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela daj im ducha mądrości i rozumu, ducha umiejętności i pobożności napełnij ich duchem bojaźni Twojej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.Po tej modlitwie 11 dziewcząt i 9 chłopców przyjęło znamię Daru Ducha Świętego. Oby owoce tego Sakramentu były teraz widoczne w ich codziennym życiu, oby nadal czynnie uczestniczyli w życiu liturgicznym parafii i pomnażali łaskę udzieloną im przez Boga.Serdeczne „Bóg zapłać” Rodzicom, Wychowawcom i Paniom Katechetkom za przygotowanie młodzieży do tej ważnej chwili. Dziękuję także za piękne przystrojenie kościoła i liczny udział w tej uroczystej Eucharystii.

Więcej zdjęć można zobaczyć w Galerii.