Plurimos Annos!

Plurimos Annos zaśpiewaliśmy naszej zacnej, najstarszej Parafiance – Pani Marii Kukla,
która 16 lipca 2021 r.
obchodziła 100 Rocznicę Urodzin!

Najpierw w Jej intencji celebrowaliśmy uroczystą Eucharystię w parafialnej Świątyni, wzywając orędownictwa Najświętszej Maryi Panny
z Góry Karmel
i śpiewając szczególnie radosne
Te Deum laudamus.

Następnie w rodzinnym gronie kontynuowaliśmy wspólne świętowanie.

Bóg Zapłać naszym Samorządowcom z Panem Wójtem na czele, którzy zaszczycili nas swą obecnością oraz wszystkim, którzy modlili się za Panią Marię.

Dziękujemy Rodzinie za troskliwą opiekę nad Jubilatką i zorganizowanie całej Uroczystości. Na dalsze lata życia zaśpiewaliśmy wiekowej Solenizantce:
Życzymy, życzymy – i zdrowia,
i szczęścia, i błogosławieństwa
przez Serce Maryi…

Słowo Metropolity

SŁOWO ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO
DO WIERNYCH I DUCHOWIEŃSTWA
ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

Drodzy Diecezjanie, Bracia i Siostry, Drodzy Księża i Osoby Życia Konsekrowanego!

W nawiązaniu do opublikowanego komunikatu Archidiecezji Krakowskiej z dnia 9 lipca 2021 r. pragnę Was poinformować, że z pokorą przyjmuję wyniki dochodzenia  Stolicy Apostolskiej, o które sam prosiłem, dotyczącego sytuacji zaistniałych w czasie pełnienia przeze mnie posługi biskupa tarnowskiego. Sytuacje te dotyczyły wykorzystania seksualnego małoletnich przez duchownych podległych mojej jurysdykcji. Jak się okazało, w dwóch takich przypadkach doszło do zaniedbań. W związku z tym zwracam się przede wszystkim do skrzywdzonych oraz ich rodzin ze szczerą i pokorną prośbą o przebaczenie. O to samo proszę wspólnotę Kościoła tarnowskiego, któremu przez niespełna 14 lat starałem się służyć na miarę możliwości i sił.

Bracia i Siostry!
Wobec rodzących się w związku z tym pytań i wątpliwości odnośnie do sytuacji w Archidiecezji Katowickiej jest moją powinnością poinformować was o tym, że w ciągu niespełna 10-ciu już lat posługi w archidiecezji uruchomiłem wszystkie konieczne mechanizmy ochrony małoletnich. Żadne zgłoszenie nie zostało pominięte, zlekceważone czy nierozpoznane. W tych sprawach przestrzegane jest ściśle obowiązujące prawo kościelne i państwowe. Został stworzony system zapobiegania przestępstwom. W jego ramach przeprowadzono szkolenia duchownych, katechetów świeckich oraz innych osób pracujących w instytucjach kościelnych. Działa i jest łatwo dostępny duchowny – przewodniczący zespołu ds. prewencji, powołani zostali rzecznicy osób pokrzywdzonych i ich duszpasterz. Każda z osób skrzywdzonych otrzymuje konkretną ofertę pomocy i wsparcia. W obu diecezjach spotykałem się też osobiście z osobami skrzywdzonymi.

Bracia i Siostry!
Nie ukrywam, że w 24. roku biskupiej posługi przychodzi mi w tych dniach przeżywać najtrudniejsze chwile w życiu, dlatego z ufnością powierzam się Bożej Opatrzności i proszę Was o wsparcie modlitwą, zwłaszcza Koronką do Bożego Miłosierdzia. O takie samo wsparcie i zrozumienie proszę duchowieństwo archidiecezji i osoby życia konsekrowanego. Wołajmy wspólnie o miłosierdzie dla nas i świata całego.

Razem z Wami pragnę tworzywem modlitwy, cierpienia i pokuty budować wspólnotę Kościoła, aby był – jak tego chce sam Chrystus – „nie mający skazy czy zmarszczki” (Ef 5, 27).  Niech nas wszystkich ogarnie ojcowskim sercem – św. Józef, patron Kościoła.

† Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita Katowicki

Katowice, 9 lipca 2021 r.

Komunikat Archidiecezji Krakowskiej

dotyczący abp. Wiktora Skworca,
metropolity katowickiego,
biskupa tarnowskiego w latach 1998-2011

Działając na podstawie przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego i motu proprio Papieża Franciszka Vos estis lux mundi, Stolica Apostolska – w następstwie zgłoszenia dokonanego przez abp. Wiktora Skworca – przeprowadziła postępowanie w celu zbadania sygnalizowanych zaniedbań dokonanych przez niego, jako biskupa tarnowskiego, w sprawach wykorzystania seksualnego popełnionego wobec osób małoletnich przez dwóch kapłanów tej diecezji.

Po zakończeniu powyższego dochodzenia i w związku ze swoimi wcześniejszymi oświadczeniami, abp Wiktor Skworc:

 1. złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Stałej Konferencji Episkopatu Polski;
 2. złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego Komisji ds. Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski;
 3. zobowiązał się wesprzeć finansowo – z prywatnych środków – wydatki diecezji tarnowskiej związane ze sprawami wykorzystania seksualnego;
 4. poprosił o wyznaczenie Arcybiskupa Koadiutora.

 Kraków, dnia 9 lipca 2021 r.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Kolejny Kapłan z Kryr

26 czerwca 2021 r. w katedrze w Regensburgu święcenia kapłańskie przyjął nasz Parafianin – o. Rafał Michna.

Dziękujemy wszystkim, którzy pamiętali o nim w modlitwie i duchowo łączyli się przez transmisję internetową w czasie tej Uroczystości. Gratulujemy Mamie – pani Janinie Michna – syna Kapłana. Ojcu Rafałowi życzymy wiele Bożego błogosławieństwa, dobrego zdrowia i wielu życzliwych ludzi na drodze realizacji kapłańskiego powołania.

Więcej zdjęć i krótkie podsumowanie tego wydarzenia
możemy znaleźć tutaj:

https://bistum-regensburg.de/news/statt-machtworte-worte-in-vollmacht

Również w naszej Galerii można obejrzeć nieco więcej zdjęć z ojcem Rafałem.

Odwołanie dyspensy

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 2017_Abp.jpg

Drodzy Diecezjanie! Bracia i Siostry

1. Przekazuję Wam z radością informację, że papież Franciszek wyznaczył datę beatyfikacji Sługi Bożego ks. Jana Machy, kapłana naszej archidiecezji, zgilotynowanego w 1942 r. w katowickim areszcie przez gestapowców. Mszę św. beatyfikacyjną zaplanowano na sobotę 20 listopada br. w przededniu Uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Delegatem Ojca Świętego będzie ks. kard. Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych. O szczegółach przebiegu tej uroczystości będziemy informować na bieżąco. Już teraz prośmy Bożą Opatrzność o duchowe owoce beatyfikacji dla każdego z nas, a także o orędownictwo Sługi Bożego ks. Jana Machy, męczennika II wojny światowej, którego po beatyfikacji zamierzam uczynić orędownikiem powołań i patronem seminarium duchownego.

2. Zgodnie z decyzją Konferencji Episkopatu Polski, podjętą na 389. Zebraniu Plenarnym w Kalwarii Zebrzydowskiej w dniach 11–12 czerwca br., na podstawie kan. 93 Kodeksu Prawa Kanonicznego, z dniem 20 czerwca br., tj. od XII Niedzieli Zwykłej, odwołuję dyspensę od uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane, udzieloną w związku z sytuacją epidemiczną wywołaną pandemią.

Mając na uwadze, że Eucharystia jest źródłem i szczytem chrześcijańskiego życia, a także sakramentem spotkania z żywym Jezusem Chrystusem, usilnie zapraszam wszystkich wiernych archidiecezji do nieustannego odkrywania wartości świętej Wieczerzy, szczególnie poprzez regularne uczestnictwo w niedzielnej Mszy św. Licząc na życzliwe przyjęcie tego zaproszenia, nadal proszę Was o respektowanie aktualnie obowiązujących przepisów sanitarnych.

Na czas zbliżających się letnich wakacji, urlopów i wypoczynku wszystkim z serca błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Abp Wiktor Skworc
Metropolita Górnośląski

Święcenia Rodaka z Kryr

W sobotę, 26 czerwca 2021 r. o godz. 8.30 w katedrze w Regensburgu przyjmie Święcenia nasz parafianin – br. Rafał Michna. Pamiętajmy o nim w naszych modlitwach. Duchowo możemy się włączyć w to wydarzenie przez transmisję internetową.

Więcej szczegółów możemy znaleźć tutaj:
Priesterweihe im Hohen Dom zu Regensburg | Bistum Regensburg (bistum-regensburg.de)

Uroczystą Mszę św. Prymicyjną w Kryrach
o. Rafał Michna odprawi
22 sierpnia 2021 r. o godz. 10.00.

Boże Ciało 2021

Po skromnej, symbolicznej procesji wokół kościoła w roku ubiegłym, Boża Opatrzność pozwoliła nam powrócić do tradycyjnej formy celebrowania Procesji Bożego Ciała. W tym roku duszpasterskim rozważając nasze zgromadzenie na Świętej Wieczerzy, wreszcie mogliśmy się spotkać w licznym gronie na parkingu przy naszej szkole.

Tam modliliśmy się na Mszy św., dziękując za tę Wieczerzę, która rzeczywiście i dzisiaj może przemieniać człowieka.

Przy kolejnym Ołtarzu zauważyliśmy, że nie musimy być głodni, bo Bóg daje nam siebie.

Później w tym dramatycznym czasie pandemii umacnialiśmy naszą nadzieję, że Eucharystia leczy nasze dusze i ciała. Następnie, mając w pamięci czas izolacji, kwarantanny i ograniczone możliwości modlitwy w naszych świątyniach, wielbiliśmy Boga za to, że Wieczerza Chrystusa przełamuje naszą samotność.

Kończąc naszą modlitwę w parafialnej świątyni, wyśpiewaliśmy radosne Te Deum – nie tylko za piękną pogodę i obecność Chrystusa pośród nas – ale również za to, że coraz częściej i liczniej możemy już do kościoła przychodzić. Serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim, którzy zbudowali piękne ołtarze, wzięli udział w Eucharystii i procesji, przystroili okna swoich domów oraz w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia tej Uroczystości. Więcej zdjęć niebawem pojawi się w Galerii (zachęcam do podesłania własnych), a na naszym kanale YT już można obejrzeć krótki film.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 09.05.2021

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
9 maja 2021 r.

 • W VI Niedzielę Wielkanocną na Mszy św. o godz. 10.00 pierwsza grupa dzieci naszej parafii przystąpi do I Komunii św. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej Parafii.
 • Parafia w Suszcu przeżywa dziś Odpust ku czci św. Stanisława. Uroczysta Suma o godz. 12.00, Nieszpory o godz. 15.30. Również dzisiaj 3 diakonów WŚSD rozpocznie rekolekcje przed święceniami prezbiteratu. Polecamy ich i ks. Rekolekcjonistę modlitwie wiernych. Święcenia prezbiteratu odbędą się w sobotę 15 maja o godz. 10.00 w katowickiej Katedrze.
 • Przypominam, że od 4 maja br. w kościołach może być 1 osoba na 15 m2, co w naszej świątyni daje tylko 20 WIERNYCH. Proszę o stosowanie się do tych zaleceń i zachowanie rozsądnego dystansu. Ks. Arcybiskup udziela ogólnej dyspensy od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy św. w okresie obowiązywania tej regulacji.
 • Całymi rodzinami możemy też oglądać transmisję Mszy św. z naszego kościoła – w każdą niedzielę o godz. 10.00. Kancelaria nadal pracuje zdalnie. Pilne sprawy można załatwić telefonicznie, mailowo albo po Mszy św. Wolne intencje do końca roku są podane na stronie internetowej.
 • W poniedziałek, wtorek i środę przypadają Dni modlitw o urodzaje. W ramach Nabożeństwa Majowego pomodlimy się o błogosławieństwo Boże dla pracujących na roli, o dobre urodzaje oraz za ludzi, którzy w różnych miejscach świata ciągle cierpią głód.
 • W czwartek po Mszy św. o godz. 18.00 zapraszam na krótkie Nabożeństwo Fatimskie. Od piątku rozpoczniemy nowennę przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. W tym dniu przypada także święto św. Macieja Apostoła.
 • W przyszłą Niedzielę przypada Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Na Mszy św. o godz. 10.00 druga grupa dzieci przystąpi do I Komunii Świętej. W sobotę na godz. 10.00 zapraszam tę grupę wraz z rodzicami do I Spowiedzi. Przynosimy ze sobą Skarbce. Na Mszy św. o godz. 13.30 będziemy się modlić szczególnie za Rolników i o dobre urodzaje. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej Parafii.
 • Polecam jak zwykle prasę katolicką. W Gościu Niedzielnym znajdziemy informacje o paszportach covidowych oraz ciekawy artykuł o Seniorach, którzy są skarbem dla społeczeństwa i Kościoła. Jest jeszcze Apostolstwo Chorych, L’Osservatore Romano i nasza gazetka.
 • Serdeczne „Bóg zapłać” za posprzątanie i piękne udekorowanie naszej świątyni, wykoszenie trawy, uporządkowanie obejścia, a nawet farskich ogrodów składam Rodzinom Dzieci Pierwszokomunijnych. Dziękujemy również Paniom Florystkom za piękne kompozycje kwiatowe oraz Strażakom za wymycie okien i wszelką pomoc. Cieszymy się darem, który został przekazany dla naszej świątyni – nowym, pięknym dywanem w prezbiterium.

Chrystus zmartwychwstał…

…prawdziwie zmartwychwstał!

Niech prawda o tym,
że Zmartwychwstały Pan
wykupił nas z rąk
śmierci, piekła i szatana
zrodzi w naszych sercach
głębię radości i nadziei.
Niech Jezus Chrystus
pozwoli nam uwierzyć
w lepsze jutro,
przekonując o potędze
swojej miłości!

Błogosławionych,
Zdrowych
i Radosnych Świąt!

życzy ks. Proboszcz

Więcej zdjęć już można
obejrzeć w Galerii,
a na kanale YT
– nowy film…

INTENCJE MSZALNE – 14.03.2021 – 21.03.2021

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 14.03
NIEDZIELA RADOŚCI – LAETARE
  7.30 – Za zmarłych rodziców Magdalenę i Pawła Zmorzyk, Łucję i Ludwika Janduda, syna Marka oraz zmarłych z pokrewieństwa.
10.00 – Za zmarłą żonę Marię Gruszka w 1 rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodzin Gruszka i Strządała.
13.30 – Za zmarłą Annę Młotek w 10 rocznicę śmierci i Augustyna Młotek w 2 rocznicę śmierci oraz zmarłych z pokrewieństwa.

PONIEDZIAŁEK      15.03
17.00 – Za zmarłych rodziców Magdalenę i Stanisława Janduda.

WTOREK                  16.03
  8.00 – Za zmarłych rodziców Tomasza i Matyldę Klimek, Franciszka i Łucję Cepok oraz zmarłych z pokrewieństwa.

ŚRODA                       17.03
17.00 – Za zmarłego męża Stefana Bartecki, rodziców z obu stron oraz 3 braci.

CZWARTEK             18.03
17.00 – Za zmarłych rodziców Martę i Stefana Paszek, siostrę Elżbietę Paszek, Bronisławę Wolnik oraz zmarłych z pokrewieństwa.

PIĄTEK                     19.03
UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NMP
  8.00 – W intencji wszystkich Józefów naszej Parafii.
17.00 – O dar życia wiecznego dla zmarłych rodziców Gertrudy i Stanisława Grodoń.

SOBOTA                    20.03
17.00 – Za zmarłego męża Józefa Klimek, zięcia Krzysztofa – na pamiątkę Urodzin, zmarłych rodziców Ludwika i Łucję Fyrla, teściów Augustyna i Pelagię Klimek oraz zmarłych z pokrewieństwa.

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 21.03
PARAFIALNE   REKOLEKCJE   WIELKOPOSTNE
Nauki Ogólne – w czasie każdej Eucharystii.
  7.30 – Za zmarłego Romana Młotek – od koleżanek i kolegów z rocznika.
10.00 – Za zmarłą żonę Bernadetę Zimnol w 12 rocznicę śmierci i zmarłego syna Błażeja.
13.30 – Za zmarłego męża Józefa Młotek w 2 rocznicę śmierci – o radość życia wiecznego.