Wsparcie dla Amazonii

Tegoroczna ogólnopolska inicjatywa Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci pod nazwą Kolędnicy Misyjni dedykowana była małym mieszkańcom Amazonii. Lasy Amazonii – to tzw. zielone płuca Ziemi. Szeroko zakrojone działania misyjne mają za zadanie podkreślić więzi łączące człowieka z przyrodą, którą należy szanować i odpowiedzialnie z niej korzystać, a także zwrócić uwagę na wzajemne zależności pomiędzy mieszkańcami różnych części świata. Wspierając nawzajem siebie i naszą planetę, wszyscy zyskujemy. Walcząc ze sobą i niszcząc przyrodę z powodu egoistycznych interesów i zachłanności, wszyscy tracimy.
W tym roku kolędnicy misyjni – także z naszej parafii – głosili Dobrą Nowinę o narodzeniu Zbawiciela świata, który przyniósł ludziom zbawienie oraz prawo miłości i przebaczania. Przypomnieli nam wszystkim, że jesteśmy ukochani i posłani. Mali misjonarze poprosili również o wsparcie finansowe oraz zaangażowanie w obronę tych „najmniejszych” w Amazonii, zwrócili także uwagę na potrzebę troski przyrodę.
Bóg zapłać naszym kolędnikom misyjnym oraz wszystkim, którzy zaangażowali się w to dzieło. Dziękujemy zwłaszcza naszym młodym, parafialnym muzykom, którzy choć raz zastąpili ks. Proboszcza w kolędowaniu przy stajence…

Więcej zdjęć można zobaczyć w Galerii.