Christus Resurrexit

Niech Zmartwychwstały Jezus
umocni nas wszystkich
na drodze do świętości
i napełni ufnością nasze serca.
Oby w naszej codzienności

były widoczne owoce
parafialnych Misji Świętych
i ten blask nadziei

Zmartwychwstania…

Serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim, którzy przyczynili się do upiększenia naszej świątyni na Triduum Paschalne i czas Wielkanocy – Rodzinom, które tradycyjnie zbudowały wspaniały Boży Grób i zorganizowały piękne kompozycje kwiatowe, Pocztom Sztandarowym, Strażakom – za przygotowanie ogniska oraz niesienie baldachimu i latarni w Procesji Rezurekcyjnej; całej Służbie Liturgicznej: Szafarzom, Ministrantom, Organistom, Lektorkom, Psałterzystkom, Komentatorce i Fotografowi za gorliwą posługę dla wspólnoty parafialnej. Dziękuję również tym, którzy mailowo, SMS-owo i na inne sposoby przesłali Życzenia Świąteczne.

Dziękuję wszystkim wiernym, którzy tak licznie pojawili się na Celebracjach Triduum Paschalnego i na Procesji Rezurekcyjnej. Dziękujemy ks. Adamowi za wygłoszone płomienne Słowo o Zmartwychwstaniu Chrystusa i utwierdzenie w naszych sercach ziarna zasianego już w czasie Misji Świętych.

Więcej zdjęć można już obejrzeć w naszej Galerii.

Polecamy zwłaszcza dodatkowe zdjęcia
Konwentu Wielkanocnego,
który odbył się w parafii św. Maksymiliana w Rudziczce.
Dziękujemy za szybkie ich przesłanie 🙂