OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 26.11.2023

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA
KRÓLA WSZECHŚWIATA
26 listopada 2023 r.

 • Dziś obchodzimy Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Kończy się kolejny Rok Liturgiczny. W naszej katedrze uroczysty odpust – połączony z nałożeniem Paliusza ks. Abpowi Adrianowi Galbasowi.
 • W czasie każdej Mszy św. odmówimy pobożnie Akt poświęcenia rodziny ludzkiej Chrystusowi Królowi – każdy, kto spełni zwykłe warunki, może zyskać odpust zupełny. Kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej Archidiecezji. Za wszystkie ofiary składam serdeczne „Bóg zapłać”.
 • W tym tygodniu w czwartek wspominamy św. Andrzeja, a w sobotę błog. ks. Jana Machę. Przypadają także I piątek i sobota miesiąca. Okazja do Spowiedzi pół godziny przed każdą Mszą św. Dodatkowo dla dzieci i młodzieży w czwartek i piątek od godz. 16.00.
 • 1 grudnia, ze względu na liczne imprezy Andrzejkowo – Barbórkowe, ks. Abp udziela dyspensy od piątkowego postu.
 • W sobotę na godz. 10.00 zapraszam do Domu Parafialnego Ministrantów i wszystkich chętnych do służby przy ołtarzu. Na naszej stronie w Galerii możemy zobaczyć zdjęcia z ostatniej uroczystej Mszy św. i świętowania z okazji wspomnienia ich patrona – św. Tarsycjusza.
 • Za tydzień już I Niedziela Adwentu – Niedziela Trzeźwości. Zachęcam do złożenia świadectwa przez wpis do parafialnej Księgi Trzeźwości. Rozpoczniemy kolejny rok duszpasterski pod znamiennym hasłem: Uczestniczę we wspólnocie Kościoła.
 • Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii, zwłaszcza na pokrycie kosztów ogrzewania.
 • Zachęcam do włączenia się w inicjatywę Męskiego Różańca za Ojczyznę. W każdy I piątek miesiąca o godz. 19.00 w Żorach-Kleszczówce. Więcej szczegółów na plakacie w Gablotce.
 • Polecam prasę katolicką – w Gościu Niedzielnym zwłaszcza artykuły o Chrystusie Królu, o realnych szansach na zjednoczenie Kościoła oraz dodatek – Kalendarz z Apostołami na rok 2024. Jest jeszcze Mały Gość Niedzielny, L’Osservatore Romano, czasopisma misyjne i nasza gazetka.
 • Serdeczne „Bóg zapłać” za posprzątanie kościoła i obejścia na dzisiejszą niedzielę składam Rodzinom: Kołodziej, Kłosek, Cepok i Wesołek.
 • W Gablotce i na stronie internetowej pojawił się już Harmonogram Odśnieżania. Proszę o zainteresowanie się nim i – w miarę potrzeb – postawę odpowiedzialną dla dobra całej wspólnoty…