Podziękowanie dla kolędników

Nadszedł już czas podsumowania akcji Kolędników Misyjnych dla Amazonii. Wciąż jeszcze docierają do Papieskich Dzieł Misyjnych sprawozdania oraz ankiety. Z serca dziękujemy wszystkim za tak wielki odzew i ogromne zaangażowanie!

Do naszej parafii także dotarł dyplom i podziękowanie za włączenie się w to piękne dzieło oraz potwierdzenie dokonania wpłaty na konto.

Ks. prałat Tomasz Atłas, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych, dziękuje również naszym młodym parafianom, za to, że stali się współpracownikami samego Ojca Świętego Franciszka, który apelował o pomoc dla ich koleżanek i kolegów w Amazonii.

Oby ta piękna idea co roku mobilizowała nas do wspierania tych ważnych dzieł. Wszystkim kolędnikom oraz wszystkim parafianom, którzy hojnie wsparli to przedsięwzięcie jeszcze raz składamy serdeczne „Bóg zapłać”!