Twoja cześć, chwała…

…nasz wieczny Panie,
na wieczne czasy niech nie ustanie.
Mimo trwającej pandemii te słowa zabrzmiały także w naszym, parafialnym kościele. Procesja Bożego Ciała, choć skromniejsza – bo tylko wokół świątyni – przypomniała nam, że Chrystus Eucharystyczny stale jest obecny pośród nas. Przez cały dzień mogliśmy trwać przy Nim wspominając tę chwilę, w której 53 lata temu nawiedził Kryry kardynał Karol Wojtyła.
Jak św. Jan Paweł II próbowaliśmy otwierać nasze serca na działanie Bożej łaski, by godnie wypełnić nasze życiowe powołanie. Wobec wielu dramatów, które obserwowaliśmy w ostatnich miesiącach rozważaliśmy dalsze słowa tej eucharystycznej pieśni:
Użycz nam łaski wszechmocny Boże, bez twej pomocy człek nic nie może…
Więcej zdjęć można zobaczyć w Galerii.