Świety Karolu, Patronie nasz, módl się za nami

karolW minioną niedzielę, 7 listopada, przeżywaliśmy w naszej Parafii uroczystość odpustową ku czci Świętego Karola Boromeusza. Modliliśmy się w intencji naszej Parafii, wszystkich jej mieszkańców. Kazania odpustowe głosił ksiądz Marek Gwioździk, który gościł w naszej Parafii wiosną tego roku. Wtedy, w naukach rekolekcyjnych, skupiał się wokół cnót Boskich: wiary, nadziei i imiłości. W kazaniu odpustowym zwrócił uwagę na cnotę pokory, którą wyróżniał się nasz Święty Patron. Obchody odpustowe uświetniła orkiestra z Goczałkowic.
4 listopada – w liturgiczne wspomnienie Świętego Karola Boromeusza – do naszej świątyni wróciła odnowiona figura Świętego Karola. Podstawę pod figurę wykonała pewna rodzina z Parafii.