Wolne intencje 2021

W roku 2021 są jeszcze wolne intencje
w następujących terminach:

Marzec: 22 (8), 24 (8), 25 (8), 30 (8)

Kwiecień: 4 (13.30), 11 (7.30, 10), 27 (8)

Maj: 3 (13.30), 23 (10), 30 (10)

Czerwiec: 3 (7, 13.30), 11 (8)

Lipiec: 4 (7.30), 8, 11 (7.30, 10), 18 (7.30), 20 (8), 25 (7.30, 10), 30

Sierpień: 1 (10, 13.30), 5, 10 (8), 15 (7.30), 17 (8), 24 (8), 30, 31 (8)

Wrzesień: 1, 6, 8, 14 (8), 19 (7.30), 21 (8), 28 (8)

Październik: 1, 8, 25, 26, 29, 31 (10)

Listopad: 2 (8), 4, 5, 7 (7), 9 (8), 10, 14 (10, 13.30),
22, 23 (8), 24, 25, 27, 29, 30

Grudzień: 5 (10, 13.30), 12 (10), 15, 19 (7.30),
23, 25 (7.30, 13.30), 26 (10), 27, 29, 30

W nawiasie podano godzinę (jeśli brak – Msza św. wieczorna).
Można wybrać termin i mailowo przesłać treść intencji.
Można telefonicznie zarezerwować termin,
ale TYLKO w godzinach pracy kancelarii.