Boże Narodzenie 2011


JEZUSOWI CHRYSTUSOWI

SYNOWI BOŻEMU JEDNORODZONEMU

ZRODZONEMU Z OJCA PRZED WIEKAMI

KTÓRY ZSTĄPIŁ Z NIEBA

I ZA SPRAWĄ DUCHA ŚWIĘTEGO

PRZYJĄŁ CIAŁO Z MARYI DZIEWICY

I STAŁ SIĘ CZŁOWIEKIEM

WSZELKA CZEŚĆ I CHWAŁA.


Kochani Parafianie, Umiłowani w Chrystusie, Siostry i Bracia,

W III Niedzielę Adwentu Kościół wzywał nas do radości z bliskości Świąt Bożego narodzenia i z przychodzącego Naszego Pana Jezusa Chrystusa. Oto wypełnia się to wezwanie i możemy radować się uroczystym obchodem Narodzenia Pańskiego.

Rozpiera nas radość z wypełnienia Bożych obietnic, że narodzi się nam Zbawiciel, który otworzy nam drogę do nieba, zgładzi nasze grzechy i wybawi człowieka od zła i grzechu.

W duchu tej radości zwracam się do Was, Kochani Parafianie, z najlepszymi życzeniami wszelkich Bożych łask i darów tak doczesnych, jak i duchowych. Niech Boża Opatrzność ma Was Wszystkich w nieustannej opiece, darzy dobrym zdrowiem, wszelaką pomyślnością. Życzę miłości i pokoju w rodzinach i w sąsiedztwie, w całej naszej Rodzinie Parafialnej.

Dobry Bóg niech też Wszystkim błogosławi i umacnia na wszystkie dni Nowego Roku Pańskiego 2012.


Wasz Ks. Proboszcz

Ks. Edward Słupik