Czy wierzysz?

Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy?
5 maja 2023 r. na to pytanie Ks. Bpa Grzegorza Olszowskiego trzydziestu młodych ludzi z naszej parafii odpowiedziało donośnie: Wierzę! W Ewangelii po raz kolejny usłyszeliśmy, że to Jezus jest naszą Drogą, Prawdą i Życiem.
Po płomiennej homilii Ks. Biskupa – który przypomniał, że to wiara w Zmartwychwstanie sprawia, iż nie musimy się trwożyć, nie musimy się bać – 16 dziewcząt i 14 chłopców przyjęło Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej.

Oby teraz udało im się wprowadzać w życie słowa, które w czasie Uroczystej Liturgii również wypowiedzieli: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad

Bóg zapłać Ks. Bpowi Grzegorzowi za udzielenie Sakramentu Bierzmowania i wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej Uroczystości. Dziękujemy Rodzicom i Pani Katechetce za przygotowanie Młodzieży do tego ważnego momentu ich chrześcijańskiej drogi. Więcej zdjęć, za które dziękujemy Panu Czesławowi Strządała, możemy już obejrzeć w naszej Galerii.