Duszpasterze

 

KSIĄDZ EDWARD SŁUPIK

Proboszcz 2007 – 2016

jubileusz_ksUrodził się 29 września 1957 roku jako syn Emy i Maksymiliana. Pochodzi z Orzesza-Jaśkowic.

W wieku 19 lat wstąpił do Klasztoru OO. Kamedułów na Bielanach Krakowskich. Nie myślał wówczas o kapłaństwie, chciał być mnichem, bratem zakonnym. Eksternistycznie uzupełnił maturę, rozpoczął studia: najpierw filozoficzne w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim, później teologiczne u OO. Dominikanów w Krakowie.

Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk J.Em. Ks. Kard. Franciszka Macharskiego 9 maja 1987 roku w Bazylice OO. Dominikanów w Krakowie.

Przez 9 lat (3 kolejne kadencje) był Przeorem na Bielanach.

W 2001 roku skorzystał z możliwości, jaką daje Prawo Kanoniczne, i poprosił Księdza Arcybiskupa Damiana Zimonia o przyjęcie do Archidiecezji Katowickiej. Został skierowany jako wikariusz do Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Brzozowicach-Kamieniu, po trzech latach do parafii św. Barbary w Rybniku-Boguszowicach.

9 sierpnia 2007 roku otrzymał  nominację na proboszcza do Kryr.

Mottem życia kapłańskiego Księdza  Proboszcza są słowa św. Pawła: „Za łaską Boga jestem tym, kim jestem”.

Zmarł 25 listopada 2016r. Przeżył 59 lat, z czego 29 w Chrystusowym kapłaństwie.

Eksportacja miała miejsce w środę 30 listopada o godz. 9.00 w parafii Świętego Karola Boromeusza w Kryrach.
Msza święta i liturgia pogrzebowa odbyła się również w środę, o godz. 14.30, w parafii Świętego Karola Boromeusza w Kryrach. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Kryrach.