Duszpasterze

 

KSIĄDZ ANDRZEJ FOJCIK

Administrator 1999 – 2003
Proboszcz 2003 – 2005 

imageUrodził się 3 października 1951 roku w Wielopolu, w rodzinie Romana i Anny zd. Gojny. Ochrzczony został 14 dnia tegoż miesiąca w kościele św. Antoniego w Rybniku. Tam też 21 października 1961 roku przyjął sakrament bierzmowania. Wielopole należało wtedy do parafii św. Antoniego. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Wielopolu. Uczył się też w Państwowej Szkole Muzycznej w Rybniku gry na skrzypcach i fortepianie. Od wczesnej Komunii św. był ministrantem.

Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Hanki Sawickiej w Rybniku. Egzamin dojrzałości zdał w 1969 roku. W tym samym roku wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. W ramach obowiązującego wtedy w Seminarium stażu pracy fizycznej, był w roku akademickim 1973/1974 zatrudniony w przedsiębiorstwie „Instal” Opole.

Święcenia diakonatu otrzymał 16 lutego 1975 roku. Święceń prezbiteratu udzielił mu 15 kwietnia 1976 roku w katowickiej katedrze biskup Herbert Bednorz.

Ksiądz Andrzej był wikariuszem w parafiach: MB Szkaplerznej w Imielinie (od 1976r.), MB Nieustającej Pomocy w Kozłowej Górze (od 1979r.), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej (od 1980r.), św. Jacka w Katowicach-Ochojcu – był tam też kapelanem Centralnego Szpitala Góniczego (od 1983r.), św. Krzysztofa w Tychach (od 1986r.), Świętej Rodziny i św. Maksymiliana Kolbego w Katowicach (od 1989r.), MB Różańcowej w Rudzie Śląskiej (od 1989r.) i Ducha Świętego w Tychach (od 1990r.).

Od 1999 roku duszpasterzował w parafii św. Karola Boromeusza w Kryrach, najpierw jako administrator, a od 2003 roku proboszcz. Był też katechetą w gimnazjum.

Zmarł 20 kwietnia 2005 roku w Szpitalu Wojewódzkim w Rybniku-Orzepowicach. Pochowany został w Rybniku.