Duszpasterze

 

KSIĄDZ JAN KUBICA

Duszpasterz w Kryrach 1948 – 1957

W tym czasie 15 sierpnia 1952 r. zakończono budowę probostwa, a w 1953 r. ukończono prace przy cmentarzu na „Matuszkówce”. Wykonano generalne remonty w kościele, zainstalowano nowe tabernakulum oraz obrazy Jezusa Miłosiernego i Maryi.