Duszpasterze

 

KSIĄDZ BENON HORNIK

Ekspozyt 1957 – 1958
Kuratus 1958 – 1969
Proboszcz 1969 – 1986

HornikUrodził się 16 czerwca 1919 roku w Chorzowie jako syn Wiktora i Elfrydy zd. Chmura. Do Pierwszej Komunii Świętej przystąpił w roku 1929. W tym samym roku przyjął sakrament bierzmowania. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk księdza biskupa Stanisława Adamskiego 21 grudnia 1947 roku.

Przez 10 lat był wikarym w różnych parafiach: w Rydułtowach, Nikiszowcu, Kochłowicach, Mikołowie,  Świerklanach, Pawonkowie, Rudzie Śląskiej, Chorzowie.

Do Kryr przybył na początku roku 1957 i był duszpasterzem naszej parafii przez prawie 30 lat. Dekret proboszcza otrzymał w roku 1969, kiedynastąpiło formalne utworzenie naszej parafii.

Ksiądz Benon Hornik bardzo dbał o śpiew kościelny. Był też bardzo dobrym spowiednikiem.

Za jego czasów otynkowano probostwo, zmieniono na nim dachówkę. Odnowiono elewację kościoła, wykonano nowy pawlacz. Zmodernizowane zostały organy. Wybudowano także budynek przy cmentarzu i obiekt gospodarczy z salką katechetyczną przy probostwie.

11 czerwca 1967 roku księdza Benona Hornika i naszą parafię odwiedził rocznikowy kolega księdza proboszcza – ks. arcybiskup Karol Wojtyła.

Z powodu ciężkiej choroby ksiądz Benon Hornik odszedł na emeryturę 1 września 1986 roku. Zmarł 7 czerwca 1990 roku. Jego pogrzeb odbył się 12 czerwca w kryrskim kościele. Pochowany został na kryrskim cmentarzu.