Dziękczynienie za plony

Zwykle pod koniec sierpnia pojawiała się na naszej stronie barwna relacja z Parafialnych Dożynek… Niestety w tym roku Pan Sołtys nie znalazł chętnych Starostów, którzy kontynuowaliby tę piękną tradycję. Mimo wszystko podczas Mszy św. podziękowaliśmy za tegoroczne – ponoć całkiem obfite – plony.

Dzięki wysiłkom Pana Sołtysa i jego współpracowników nie zabrakło żniwnej korony, bochenka chleba, dekoracji w kościele, przygrywającej radośnie orkiestry, pocztów sztandarowych i poczęstunku po Eucharystii.
Dziękujemy wszystkim, którzy się do tego przyczynili.
Szkoda, że nieliczni już Gospodarze nie potrafili się zmobilizować i podziękować Bożej Opatrzności za to, że się nami opiekuje. Że na razie jeszcze omijają nas wojny, powodzie i inne kataklizmy – jak na Ukrainie, w Słowenii, czy nawet w pobliskiej Wiśle.

Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku sytuacja wróci już do normy, a Miłosierny Ojciec nadal będzie czuwać nad swym ludem. Na pociechę możemy zerknąć na korowód w Kobielicach, gdzie na Sołecko-Gminnych Dożynkach pojawiła się także skromna reprezentacja z Kryr.

Korowód dożynkowy w Kobielicach – 26.08.2023 – YouTube