Przygotowanie do Misji

Od V Niedzieli Wielkiego Postu, czyli od 26 marca 2023 r. będziemy w naszej Parafii przeżywać Misje Święte. Poprowadzi je Misjonarz Świętej Rodziny, obecnie Mistrz Nowicjatu – ks. dr hab. Adam Sobczyk.

Już teraz odmawiajmy jak najczęściej modlitwę w intencji dobrego przeżycia tego czasu łaski.

MODLITWA
W INTENCJI MISJI ŚWIĘTYCH

O dobry i miłosierny Boże!
Prosimy Cię o błogosławieństwo
dla Misji świętych,
które odbędą się w naszej parafii.
Spraw łaskawie, żeby te Misje święte
przyniosły Tobie większą chwałę,
a duszom naszym zbawienny pożytek.
Ty bowiem chcesz, żeby wszyscy ludzie
poznali prawdę i byli zbawieni,
lecz bez Twojej łaski nic nie możemy uczynić.
Dlatego z wielką ufnością wołamy do Ciebie
słowami Twojego Syna: „Przyjdź Królestwo Twoje!”
Panie Jezu! Pomóż nam dobrze przeżyć te Misje święte.
Napełnij nas pragnieniem
ratowania nie tylko własnej duszy,
ale też zbawienia dusz bliźnich naszych,
którzy żyją daleko od Ciebie.
Duchu Święty Boże! Pomagaj misjonarzom i nam,
aby za łaską Two­ją odnowiło się oblicze naszej parafii.
Maryjo, Matko Boża i Ucieczko grzeszników,
bądź Matką parafii naszej
i wspieraj nas prośbami Swymi. Amen