Łaską jesteśmy zbawieni…

Od 2 kwietnia 2022 r. przeżyliśmy w naszej parafii święty czas rekolekcji, które głosił dla nas ks dr Krzysztof Borowiec. Od soboty wieczora, przez niedzielne popołudnie z młodzieżą, każdego kolejnego dnia – rano i wieczorem, dzieci, kobiety i mężczyźni – wszyscy mieliśmy możliwość słuchania Słowa Bożego w darze nauk rekolekcyjnych, które pozwoliły nam dogłębnie zrozumieć, że Bóg daje nam przeróżne dary.  Ten niewidzialny, czyli wewnętrzny dar, niezasłużony, nadprzyrodzony, który nam Pan Bóg daje dla zasług Jezusa Chrystusa, aby nas zbawić, nazywamy łaską Bożą. Rekolekcjonista pomagał nam zrozumieć, że naszymi siłami nie możemy tego daru osiągnąć, ani wysłużyć naszymi dobrymi uczynkami. Bóg udziela go ludziom ze względu na zasługi Jezusa Chrystusa. Ksiądz Krzysztof wyjaśniał, że łaska Boża jest dwojaka: uczynkowa i uświęcająca.

          Łaska uczynkowa, jak wspominał Rekolekcjonista jest to pomoc, której Bóg udziela nam do nawrócenia się z grzechów, do spełniania dobrych uczynków, do zwyciężania codziennych pokus. Łaska uświęcająca jest to z kolei dar Boży, który naszą duszę oczyszcza z grzechów ciężkich, czyni ją piękną i świętą. Otrzymujemy ją przez sakrament chrztu oraz sakrament pokuty i pojednania. Ksiądz Krzysztof podkreślał, że ważna jest współpraca z tą łaską, że powinniśmy starać się zachować ten skarb przez całe życie, ponieważ im więcej, staramy się być milszymi Bogu, tym bardziej Bóg czyni naszą duszę czystszą i piękniejszą.

          Dzieciom, które zgromadziły się również o poranku w kościele, Ksiądz przypomniał między innymi o tak ważnym pacierzu…  Zrobienie znaku krzyża zaraz po otwarciu oczu, w następnej czynności odmówienie Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga, Aniele Boży i 10 przykazań Bożych. Podkreślał, że to tylko 4 minuty poranka… a potrafi zmienić cały dzień… nie tylko dziecka.

          Ksiądz Rekolekcjonista słowem i przykładem pokazał nam również piękno liturgii ubogaconej śpiewem i służbą przy ołtarzu. Zachęcał do tego, by służyć Bogu w ten właśnie sposób.

          Dziękujemy Księże za posługę. Dziękujemy, Jezu, za ten czas łaski. Prosimy daj żyć w łasce, obdarz laska uświęcająca, abyśmy bez grzechu mogli spotkać się z Tobą w niebie z Maryja. Matko Boża pomóż w łasce trwać i z nią współpracować.