Szkoła na Gali

19 września 2019 r. odbyła się gala finałowa Konkursu Nauka dla Ciebie. Była ogromnym przeżyciem dla prawie 300 uczniów z całej Polski. Uroczystość była zwieńczeniem tegorocznej edycji programu Nauka dla Ciebie, który jest wspólnym przedsięwzięciem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik. Pięć najlepszych prac laureatów konkursu zostało wystawionych w przestrzeni wystaw Centrum Nauki Kopernik. Wśród nich znalazł się projekt z Kryr – Rowerowir. Gratulujemy uczniom oraz nauczycielom i życzymy dalszych sukcesów!

Więcej informacji można znaleźć tutaj:
https://zspkryry.edupage.org/news/
http://www.kopernik.org.pl/news/n/konkurs-nauka-dla-ciebie