Zapraszamy na Majowe

Maryja, Ave Maryja, u Boga nam wybłagaj zdroje łask,
by świat lepszy był, by w miłości żył.

O Maryjo, miej w opiece dzieci swe.

Zapraszamy na Nabożeństwa Majowe:
w tygodniu – godz. 17.30
w soboty – godz. 16.30
w niedziele – godz. 14.20