Alleluja! Jezus żyje…

Niech Święta Wielkanocne skierują nasz wzrok na Tego,
który pokonał śmierć i ma moc przemieniać nasze życie.
Niech osobista relacja z Nim odświeża nasze spojrzenie,
abyśmy rozpoznawali Go w codzienności
i szli za Jego wskazaniami.
Abyśmy także po Świętach z radością
uczestniczyli we wspólnocie Kościoła, w którym
Zmartwychwstały wciąż jest obecny pośród nas…

Serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim,
którzy przyczynili się do upiększenia naszej świątyni
na Triduum Paschalne i czas Wielkanocy:
Rodzinom, które zbudowały wspaniały Boży Grób
i zorganizowały piękne kompozycje kwiatowe,
naszym Paniom Florystkom za stroiki,
Strażakom – za przygotowanie ogniska
oraz niesienie baldachimu i latarni w Procesji Rezurekcyjnej;
Pocztom Sztandarowym; całej Służbie Liturgicznej:
Szafarzom, Ministrantom, Organistom, Lektorkom,
Psałterzystkom i Fotografowi za posługę dla Parafii.

Dziękuję za posprzątanie kościoła i obejścia na Święta Rodzinom:
Gogol, Biolik, Gajda, Kluczniok, Musiolik i Jarząbek.
„Bóg zapłać” za wszelkie życzenia, dary stołu
i inne wyrazy świątecznej życzliwości 🙂

Więcej zdjęć z Triduum, a także
z Konwentu wielkanocnego w Suszcu
można już zobaczyć w naszej Galerii.