Triduum Paschalne

Wielki Czwartek
17:00 – Msza Święta
– adoracja Pana Jezusa w ciemnicy do godziny 21:00

Wielki Piątek
10:00 – Droga Krzyżowa
15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
16:00 – Liturgia Wielkiego Piątku
– adoracja przy Bożym Grobie do godziny 21:00

Wielka Sobota
8:00 – 19:45 – adoracja przy Bożym Grobie
11:00 – adoracja dla młodzieży
14:00 – adoracja dla dzieci z poświęceniem
pokarmów
15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
i poświęcenie pokarmów
17:00 – poświęcenie pokarmów
20:00 – Msza Święta Wigilii Paschalnej

Niedziela Zmartwychwstania
6:00 – Rezurekcja